Home > ชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ > ส่วนประกอบของไดเซท > ไกด์บูชแบบธรรมดา
ไกด์บูชแบบธรรมดา
ไกด์บูชแบบธรรมดา (INTP28801)
ไกด์บูชแบบธรรมดา

In Stock (5 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
03 PGB20-060 ไกด์บูชแบบธรรมดา PGB-20-060

188

ชิ้น 320.00 - 320.00
03 PGB22-060 ไกด์บูชแบบธรรมดา PGB-22-060

27

ชิ้น 320.00 - 320.00
03 PGB25-067 ไกด์บูชแบบธรรมดา PGB-25-067

149

ชิ้น 365.00 - 365.00
03 PGB28-067 ไกด์บูชแบบธรรมดา PGB-28-67

31

ชิ้น 435.00 - 435.00
03 PGB32-075 ไกด์บูชแบบธรรมดา PGB-32-75

22

ชิ้น 500.00 - 500.00
03 PGB36-075 ไกด์บูชแบบธรรมดา PGB-36-75

57

ชิ้น 585.00 - 585.00
03 PGB38 ไกด์บูชแบบธรรมดา PGB-38

Pre-Order

ชิ้น 595.00 - 595.00
03 PGB38-085 ไกด์บูชแบบธรรมดา PGB-38-85

11

ชิ้น 595.00 - 595.00
03 PGB45-085 ไกด์บูชแบบธรรมดา PGB-45-085

3

ชิ้น 785.00 - 785.00
03 PGB45-095 ไกด์บูชแบบธรรมดา PGB-45-095

24

ชิ้น 785.00 - 785.00
03 PGB50 ไกด์บูชแบบธรรมดา PGB-50

Pre-Order

ชิ้น 925.00 - 925.00
03 PGB50-095 ไกด์บูชแบบธรรมดา PGB-50-95

20

ชิ้น 925.00 - 925.00
ไกด์บูชแบบธรรมดา INTP28801