Home > ชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ > พั้นช์บอลล็อค > พั้นช์ตรง แบบเจคเตอร์
พั้นช์ตรง แบบเจคเตอร์
พั้นช์ตรง แบบเจคเตอร์ (INTP144)
พั้นช์ตรง แบบเจคเตอร์ JECTOR STRAIGHT PUNCHES

In Stock (5 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า
พั้นช์ตรง แบบเจคเตอร์ INTP144
พั้นช์ตรง แบบเจคเตอร์ INTP144
พั้นช์ตรง แบบเจคเตอร์ INTP144
พั้นช์ตรง แบบเจคเตอร์ INTP144