Home > ชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ > ชุดยึดพั้นช์แบบต่างๆ RETAINERS > ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยมสำหรับงานหนัก รุ่น NC PROCESS
ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยมสำหรับงานหนัก รุ่น NC PROCESS
ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยมสำหรับงานหนัก รุ่น NC PROCESS (INTP239)
ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยมสำหรับงานหนัก รุ่น NC PROCESS

In Stock (5 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
08 SA-DH10 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยมงานหนัก(NC) SA-DH10

35

ชุด 655.00 - 655.00
08 SA-DH13 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยมงานหนัก(NC) SA-DH13

25

ชุด 655.00 - 655.00
08 SA-DH16 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยมงานหนัก(NC) SA-DH16

7

ชุด 725.00 - 725.00
08 SA-DH20 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยมงานหนัก(NC) SA-DH20

18

ชุด 725.00 - 725.00
08 SA-DH25 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยมงานหนัก(NC) SA-DH25

6

ชุด 875.00 - 875.00
08 SBD10 แผ่นกันหลัง SBD10

35

ชิ้น 110.00 - 110.00
08 SBD13 แผ่นกันหลัง SBD13

25

ชิ้น 110.00 - 110.00
08 SBD16 แผ่นกันหลัง SBD16

7

ชิ้น 120.00 - 120.00
08 SBD20 แผ่นกันหลัง SBD20

18

ชิ้น 120.00 - 120.00
08 SBD25 แผ่นกันหลัง SBD25

6

ชิ้น 140.00 - 140.00
08 SBD32 แผ่นกันหลัง SBD32

65

ชิ้น 160.00 - 160.00
08 SBD38 แผ่นกันหลัง SBD38

15

ชิ้น 160.00 - 160.00
08 SBD45 แผ่นกันหลัง SBD45

34

ชิ้น 180.00 - 180.00
08 SB-DH10 ชุดยึดไดรูปร่าง SB-DH10

35

ชุด 845.00 - 845.00
08 SB-DH13 ชุดยึดไดรูปร่าง SB-DH13

22

ชุด 845.00 - 845.00
08 SB-DH16 ชุดยึดไดรูปร่าง SB-DH16

7

ชุด 915.00 - 915.00
08 SB-DH20 ชุดยึดไดรูปร่าง SB-DH20

18

ชุด 915.00 - 915.00
08 SB-DH25 ชุดยึดไดรูปร่าง SB-DH25

6

ชุด 1,055.00 - 1,055.00
08 SBP10 แผ่นกันหลัง SBP10

18

ชิ้น 110.00 - 110.00
08 SBP13 แผ่นกันหลัง SBP13

21

ชิ้น 110.00 - 110.00
08 SBP16 แผ่นกันหลัง SBP16

13

ชิ้น 120.00 - 120.00
08 SBP20 แผ่นกันหลัง SBP20

18

ชิ้น 120.00 - 120.00
08 SBP25 แผ่นกันหลัง SBP25

14

ชิ้น 140.00 - 140.00
08 SBP32 แผ่นกันหลัง SBP32

50

ชิ้น 160.00 - 160.00
08 SBP38 แผ่นกันหลัง SBP38

60

ชิ้น 160.00 - 160.00
08 SBP45 แผ่นกันหลัง SBP45

77

ชิ้น 180.00 - 180.00
08 SHAL10 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยมงานหนัก(NC) SHAL10

72

ชุด 545.00 - 545.00
08 SHAL13 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยมงานหนัก(NC) SHAL13

78

ชุด 545.00 - 545.00
08 SHAL16 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยมงานหนัก(NC) SHAL16

30

ชุด 605.00 - 605.00
08 SHAL20 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยมงานหนัก(NC) SHAL20

22

ชุด 605.00 - 605.00
08 SHAL25 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยมงานหนัก(NC) SHAL25

19

ชุด 735.00 - 735.00
08 SH-AT10 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยมงานหนัก(NC) SH-AT10

18

ชุด 655.00 - 655.00
08 SH-AT13 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยมงานหนัก(NC) SH-AT13

21

ชุด 655.00 - 655.00
08 SH-AT16 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยมงานหนัก(NC) SH-AT16

13

ชุด 725.00 - 725.00
08 SH-AT20 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยมงานหนัก(NC) SH-AT20

18

ชุด 725.00 - 725.00
08 SH-AT25 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยมงานหนัก(NC) SH-AT25

14

ชุด 875.00 - 875.00
08 SHBL10 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยมงานหนัก(NC)SHBL10

75

ชุด 735.00 - 735.00
08 SHBL13 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยมงานหนัก(NC)SHBL13

22

ชุด 735.00 - 735.00
08 SHBL16 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยมงานหนัก(NC)SHBL16

11

ชุด 795.00 - 795.00
08 SHBL20 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยมงานหนัก(NC)SHBL20

46

ชุด 795.00 - 795.00
08 SHBL25 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยมงานหนัก(NC)SHBL25

27

ชุด 915.00 - 915.00
08 SH-BT10 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยมงานหนัก(NC) SH-BT10

18

ชุด 845.00 - 845.00
08 SH-BT13 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยมงานหนัก(NC) SH-BT13

21

ชุด 845.00 - 845.00
08 SH-BT16 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยมงานหนัก(NC) SH-BT16

11

ชุด 915.00 - 915.00
08 SH-BT20 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยมงานหนัก(NC) SH-BT20

18

ชุด 915.00 - 915.00
08 SH-BT25 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยมงานหนัก(NC)SH-BT25

14

ชุด 1,055.00 - 1,055.00
08 SR-AH10 Bodyพั้นช์-ไดกลม SR-AH10

72

ชิ้น 485.00 - 485.00
08 SR-AH13 Bodyพั้นช์-ไดกลม SR-AH13

78

ชิ้น 485.00 - 485.00
08 SR-AH16 Bodyพั้นช์-ไดกลม SR-AH16

30

ชิ้น 545.00 - 545.00
08 SR-AH20 Bodyพั้นช์-ไดกลม SR-AH20

22

ชิ้น 545.00 - 545.00
08 SR-AH25 Bodyพั้นช์-ไดกลม SR-AH25

19

ชิ้น 675.00 - 675.00
08 SR-BH10 Bodyพั้นช์ไดรูปร่างSR-BH10

75

ชิ้น 675.00 - 675.00
08 SR-BH13 Bodyพั้นช์ไดรูปร่างSR-BH13

22

ชิ้น 675.00 - 675.00
08 SR-BH16 Bodyพั้นช์ไดรูปร่างSR-BH16

11

ชิ้น 735.00 - 735.00
08 SR-BH20 Bodyพั้นช์ไดรูปร่างSR-BH20

46

ชิ้น 735.00 - 735.00
08 SR-BH25 Bodyพั้นช์ไดรูปร่างSR-BH25

27

ชิ้น 855.00 - 855.00
ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยมสำหรับงานหนัก รุ่น NC PROCESS INTP239