Home > ชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ > ชิ้นส่วนมาตรฐานอื่นๆ > สตริปเปอร์ไกด์บูช แบบสวมอัด
สตริปเปอร์ไกด์บูช แบบสวมอัด
สตริปเปอร์ไกด์บูช แบบสวมอัด (INTP35401)
สตริปเปอร์ไกด์บูช แบบสวมอัด

In Stock (5 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
11 STBA08-010 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัด) STBA 8-10

5

ชิ้น 170.00 - 170.00
11 STBA08-013 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัด) STBA 8-13

84

ชิ้น 170.00 - 170.00
11 STBA08-016 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัด) STBA 8-16

42

ชิ้น 170.00 - 170.00
11 STBA08-020 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัด) STBA 8-20

58

ชิ้น 170.00 - 170.00
11 STBA10-010 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัด) STBA10-10

19

ชิ้น 185.00 - 185.00
11 STBA10-013 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัด) STBA10-13

16

ชิ้น 185.00 - 185.00
11 STBA10-016 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัด) STBA10-16

22

ชิ้น 185.00 - 185.00
11 STBA10-020 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัด) STBA10-20

14

ชิ้น 185.00 - 185.00
11 STBA10-025 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัด) STBA10-25

8

ชิ้น 185.00 - 185.00
11 STBA13-013 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัด) STBA13-13

121

ชิ้น 200.00 - 200.00
11 STBA13-016 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัด) STBA13-16

117

ชิ้น 200.00 - 200.00
11 STBA13-020 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัด) STBA13-20

21

ชิ้น 200.00 - 200.00
11 STBA13-025 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัด) STBA13-25

25

ชิ้น 200.00 - 200.00
11 STBA13-030 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัด) STBA13-30

43

ชิ้น 300.00 - 300.00
11 STBA16-016 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัด) STBA16-16

3

ชิ้น 225.00 - 225.00
11 STBA16-020 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัด) STBA16-20

34

ชิ้น 225.00 - 225.00
11 STBA16-025 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัด) STBA16-25

16

ชิ้น 225.00 - 225.00
11 STBA16-030 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัด) STBA16-30

1

ชิ้น 225.00 - 225.00
11 STBA20-020 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัด) STBA20-20

55

ชิ้น 260.00 - 260.00
11 STBA20-025 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัด) STBA20-25

45

ชิ้น 260.00 - 260.00
11 STBA20-030 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัด) STBA20-30

29

ชิ้น 260.00 - 260.00
11 STBA25-025 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัด) STBA25-25

14

ชิ้น 315.00 - 315.00
11 STBA25-030 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัด) STBA25-30

22

ชิ้น 315.00 - 315.00
11 STBA25-035 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัด) STBA25-35

23

ชิ้น 315.00 - 315.00
สตริปเปอร์ไกด์บูช แบบสวมอัด INTP35401