Home > ชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ > ชุดยึดพั้นช์แบบต่างๆ RETAINERS > ชุดรีเทนเนอร์สำหรับงานหนัก
ชุดรีเทนเนอร์สำหรับงานหนัก
ชุดรีเทนเนอร์สำหรับงานหนัก (INTP236)
ชุดรีเทนเนอร์สำหรับงานหนัก

In Stock (5 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
08 DRAC10 ชุดรีเทนเนอร์สำหรับงานหนัก DRAC10

55

ชุด 400.00 - 400.00
08 DRAC13 ชุดรีเทนเนอร์สำหรับงานหนัก DRAC13

142

ชุด 420.00 - 420.00
08 DRAC16 ชุดรีเทนเนอร์สำหรับงานหนัก DRAC16

75

ชุด 440.00 - 440.00
08 DRAC20 ชุดรีเทนเนอร์สำหรับงานหนัก DRAC20

73

ชุด 465.00 - 465.00
08 DRAC25 ชุดรีเทนเนอร์สำหรับงานหนัก DRAC25

19

ชุด 505.00 - 505.00
08 DR-AH10 ชุดรีเทนเนอร์สำหรับงานหนัก DR-AH10

55

ชุด 520.00 - 520.00
08 DR-AH13 ชุดรีเทนเนอร์สำหรับงานหนัก DR-AH13

142

ชุด 540.00 - 540.00
08 DR-AH16 ชุดรีเทนเนอร์สำหรับงานหนัก DR-AH16

75

ชุด 560.00 - 560.00
08 DR-AH20 ชุดรีเทนเนอร์สำหรับงานหนัก DR-AH20

73

ชุด 580.00 - 580.00
08 DR-AH25 ชุดยึดพั้นช์กลม DR-AH25

19

ชุด 645.00 - 645.00
08 DR-AS10 RetainerBodyพั้นช์กลมDR-AS10

55

ชิ้น 395.00 - 395.00
08 DR-AS13 RetainerBodyพั้นช์กลมDR-AS13

142

ชิ้น 415.00 - 415.00
08 DR-AS16 RetainerBodyพั้นช์กลมDR-AS16

75

ชิ้น 435.00 - 435.00
08 DR-AS20 RetainerBodyพั้นช์กลมDR-AS20

73

ชิ้น 460.00 - 460.00
08 DR-AS25 RetainerBodyพั้นช์กลมDR-AS25

19

ชิ้น 500.00 - 500.00
08 DRBC10 ชุดรีเทนเนอร์สำหรับงานหนัก DRBC10

28

ชุด 480.00 - 480.00
08 DRBC13 ชุดรีเทนเนอร์สำหรับงานหนัก DRBC13

28

ชุด 505.00 - 505.00
08 DRBC16 ชุดรีเทนเนอร์สำหรับงานหนัก DRBC16

24

ชุด 520.00 - 520.00
08 DRBC20 ชุดรีเทนเนอร์สำหรับงานหนัก DRBC20

24

ชุด 540.00 - 540.00
08 DRBC25 ชุดรีเทนเนอร์สำหรับงานหนัก DRBC25

25

ชุด 580.00 - 580.00
08 DR-BH10 ชุดรีเทนเนอร์สำหรับงานหนัก DR-BH10

28

ชุด 600.00 - 600.00
08 DR-BH13 ชุดรีเทนเนอร์สำหรับงานหนัก DR-BH13

28

ชุด 625.00 - 625.00
08 DR-BH16 ชุดรีเทนเนอร์สำหรับงานหนัก DR-BH16

24

ชุด 640.00 - 640.00
08 DR-BH20 ชุดรีเทนเนอร์สำหรับงานหนัก DR-BH20

24

ชุด 680.00 - 680.00
08 DR-BH25 ชุดยึดพั้นช์รูปร่าง DR-BH25

25

ชุด 720.00 - 720.00
08 DR-BS10 RetainerBodyพั้นช์รูปร่าง DR-BS10

28

ชิ้น 475.00 - 475.00
08 DR-BS13 RetainerBodyพั้นช์รูปร่าง DR-BS13

28

ชิ้น 500.00 - 500.00
08 DR-BS16 RetainerBodyพั้นช์รูปร่าง DR-BS16

24

ชิ้น 515.00 - 515.00
08 DR-BS20 RetainerBodyพั้นช์รูปร่าง DR-BS20

24

ชิ้น 535.00 - 535.00
08 DR-BS25 RetainerBodyพั้นช์รูปร่าง DR-BS25

25

ชิ้น 575.00 - 575.00
08 EBPL10 แผ่นกันหลังสำหรับพั้นช์ EBPL10

439

ชิ้น 120.00 - 120.00
08 EBPL13 แผ่นกันหลังสำหรับพั้นช์ EBPL13

1058

ชิ้น 120.00 - 120.00
08 EBPL16 แผ่นกันหลังสำหรับพั้นช์ EBPL16

378

ชิ้น 120.00 - 120.00
08 EBPL20 แผ่นกันหลังสำหรับพั้นช์ EBPL20

334

ชิ้น 140.00 - 140.00
08 EBPL25 แผ่นกันหลังสำหรับพั้นช์ EBPL25

80

ชิ้น 140.00 - 140.00
08 EBPL32 แผ่นกันหลังสำหรับพั้นช์ EBPL32

198

ชิ้น 160.00 - 160.00
08 EBPL38 แผ่นกันหลังสำหรับพั้นช์ EBPL38

54

ชิ้น 185.00 - 185.00
08 EBPL45 แผ่นกันหลังสำหรับพั้นช์ EBPL45

73

ชิ้น 200.00 - 200.00
ชุดรีเทนเนอร์สำหรับงานหนัก INTP236