Home > ชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ > พั้นช์บอลล็อค > บล็อคพั้นช์ แบบมีบ่าข้างเดียว ความหนาบ่า 10 มม.
บล็อคพั้นช์ แบบมีบ่าข้างเดียว ความหนาบ่า 10 มม.
บล็อคพั้นช์ แบบมีบ่าข้างเดียว ความหนาบ่า 10 มม. (INTP130)
บล็อคพั้นช์ แบบมีบ่าข้างเดียว ความหนาบ่า 10 มม. BLOCK PUNCHES FLANGE THICKNESS 10 mm. SINGLE FLANGE TYPE

In Stock (5 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า
บล็อคพั้นช์ แบบมีบ่าข้างเดียว ความหนาบ่า 10 มม. INTP130
บล็อคพั้นช์ แบบมีบ่าข้างเดียว ความหนาบ่า 10 มม. INTP130