Home > ชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ > ชิ้นส่วนแม่พิมพ์รถยนต์ > สต๊อคบล็อค
สต๊อคบล็อค
สต๊อคบล็อค (INTP32701)
สต๊อคบล็อค

In Stock (5 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
09 STL10 ชุดลูกกลิ้งยกแผ่นเหล็ก STL10

7

ชิ้น 3,200.00 - 3,200.00
09 STL20 ชุดลูกกลิ้งยกแผ่นเหล็ก STL20

36

ชิ้น 3,640.00 - 3,640.00
สต๊อคบล็อค INTP32701