Home > เครื่องมือช่าง > หินขัด อุปกรณ์ขัดแม่พิมพ์ > CARBIDE
CARBIDE M.D.T หินขัด อุปกรณ์ขัดแม่พิมพ์
CARBIDE (05 14)
หัวเจียรคาร์ไบด์พร้อมด้ามเหมาะสำหรับงานขัดหยาบทั่วไป ใช้ได้กับหัวเจียรชนิดไฟฟ้าและชนิดใช้ลมสินค้าจาก MDT ประเทศแคนาดา และ USA

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
05 14-1-SA-51 Carbide Rotary Cutters DoubleCut 3 mm.SA-51

17

ชิ้น 368.00 - 368.00
05 14-1-SB-51 Carbide Rotary Cutters DoubleCut 3 mm.SB-51

29

ชิ้น 368.00 - 368.00
05 14-1-SC-51 Carbide Rotary Cutters DoubleCut 3 mm.SC-51

14

ชิ้น 368.00 - 368.00
05 14-1-SD-51 Carbide Rotary Cutters DoubleCut 3 mm.SD-51

10

ชิ้น 368.00 - 368.00
05 14-1-SE-51 Carbide Rotary Cutters DoubleCut 3 mm.SE-51

13

ชิ้น 368.00 - 368.00
05 14-1-SF-51 Carbide Rotary Cutters DoubleCut 3 mm.SF-51

27

ชิ้น 368.00 - 368.00
05 14-1-SG-51 Carbide Rotary Cutters DoubleCut 3 mm.SG-51

20

ชิ้น 368.00 - 368.00
05 14-1-SM-51 Carbide Rotary Cutters DoubleCut 3 mm.SM-51

9

ชิ้น 368.00 - 368.00
05 14-1-SN-51 Carbide Rotary Cutters DoubleCut 3 mm..SN-51

43

ชิ้น 368.00 - 368.00
05 14-5-SA-5 Solid Cabide Bur DoubleCut 6 mm.SA-5

8

ชิ้น 1,480.00 - 1,480.00
05 14-5-SC-5 Solid Cabide Bur DoubleCut 6 mm.SC-5

8

ชิ้น 1,600.00 - 1,600.00
05 14-5-SG-5 Solid Cabide Bur DoubleCut 6 mm.SG-5

15

ชิ้น 1,270.00 - 1,270.00
05 14-5-SJ-5 Solid Cabide Bur DoubleCut 6 mm.SJ-5

3

ชิ้น 899.00 - 899.00
05 14-5-SK-6 Solid Cabide Bur DoubleCut 6 mm.SK-6

3

ชิ้น 899.00 - 899.00
05 14-5-SK-9 Solid Cabide Bur DoubleCut 6 mm.SK-9

Pre-Order

ชิ้น 1,900.00 - 1,900.00
05 14-7-SA-41 Solid Cabide Bur DoubleCut 3mm.SA-41

7

ชิ้น 229.00 - 229.00
05 14-7-SA-42 Solid Cabide Bur DoubleCut 3mm.SA-42

7

ชิ้น 280.00 - 280.00
05 14-7-SA-43 Solid Cabide Bur DoubleCut 3mm.SA-43

10

ชิ้น 229.00 - 229.00
05 14-7-SC-41 Solid Cabide Bur DoubleCut 3mm.SC-41

31

ชิ้น 229.00 - 229.00
05 14-7-SC-42 Solid Cabide Bur DoubleCut 3mm.SC-42

6

ชิ้น 229.00 - 229.00
05 14-7-SD-41 Solid Cabide Bur DoubleCut 3mm.SD-41

5

ชิ้น 229.00 - 229.00
05 14-7-SD-42 Solid Cabide Bur DoubleCut 3mm.SD-42

5

ชิ้น 229.00 - 229.00
05 14-7-SE-41 Solid Cabide Bur DoubleCut 3mm.SE-41

3

ชิ้น 229.00 - 229.00
05 14-7-SF-41 Solid Cabide Bur DoubleCut 3mm.SF-41

2

ชิ้น 229.00 - 229.00
05 14-7-SF-42 Solid Cabide Bur DoubleCut 3mm.SF-42

5

ชิ้น 229.00 - 229.00
05 14-7-SG-43 Solid Cabide Bur DoubleCut 3mm.SG-43

10

ชิ้น 229.00 - 229.00
05 14-7-SH-41 Solid Cabide Bur DoubleCut 3mm.SH-41

2

ชิ้น 229.00 - 229.00
05 14-7-SL-41 Solid Cabide Bur DoubleCut 3mm.SL-41

4

ชิ้น 229.00 - 229.00
05 14-7-SL-42 Solid Cabide Bur DoubleCut 3mm.SL-42

Pre-Order

ชิ้น 229.00 - 229.00
05 14-7-SM-41 Solid Cabide Bur DoubleCut 3mm.SM-41

10

ชิ้น 229.00 - 229.00
05 14-7-SM-42 Solid Cabide Bur DoubleCut 3mm.SM-42

18

ชิ้น 280.00 - 280.00
05 14-7-SM-43 Solid Cabide Bur DoubleCut 3mm.SM-43

Pre-Order

ชิ้น 385.00 - 385.00
05 14-7-SN-42 Solid Cabide Bur DoubleCut 3mm.SN-42

8

ชิ้น 229.00 - 229.00