Home > อุปกรณ์เครื่องจักร > MAGNETIC BASE - SHIELD BOARD SYSTEM > 88003 MAGNETIC SET
88003 MAGNETIC SET
88003 MAGNETIC SET (10 88003)
ท่อฉีดน้ำยาหล่อเย็น 1 ทาง พร้อมฐานแม่เหล็ก

In Stock (3 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
10 88003 1/4"Magnetic Set 88003

7

ชุด 300.00 - 300.00