Home > ดอกส่วาน-End Mill > Solid carbide mill > Solid carbide miniature mill
Solid carbide miniature mill
Solid carbide miniature mill (30 132.)
Solid carbide miniature mill

In Stock (5วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
30 132.020.00 Solid carbide miniature mill D1=0.2 D2=3 L2=05 L1=38 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 1,895.00 - 1,895.00
30 132.020.09 Solid carbide miniature mill D1=0.2 D2=3 L2=05 L1=38 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 1,895.00 - 1,895.00
30 132.030.00 Solid carbide miniature mill D1=0.3 D2=3 L2=10 L1=38 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 1,155.00 - 1,155.00
30 132.030.09 Solid carbide miniature mill D1=0.3 D2=3 L2=10 L1=38 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 1,155.00 - 1,155.00
30 132.040.00 Solid carbide miniature mill D1=0.4 D2=3 L2=10 L1=38 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 1,065.00 - 1,065.00
30 132.040.09 Solid carbide miniature mill D1=0.4 D2=3 L2=10 L1=38 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 1,065.00 - 1,065.00
30 132.050.00 Solid carbide miniature mill D1=0.5 D2=3 L2=15 L1=38 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 975.00 - 975.00
30 132.050.09 Solid carbide miniature mill D1=0.5 D2=3 L2=15 L1=38 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 975.00 - 975.00
30 132.060.00 Solid carbide miniature mill D1=0.6 D2=3 L2=15 L1=38 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 925.00 - 925.00
30 132.060.09 Solid carbide miniature mill D1=0.6 D2=3 L2=15 L1=38 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 925.00 - 925.00
30 132.070.00 Solid carbide miniature mill D1=0.7 D2=3 L2=20 L1=38 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 975.00 - 975.00
30 132.070.09 Solid carbide miniature mill D1=0.7 D2=3 L2=40 L1=38 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 975.00 - 975.00
30 132.080.00 Solid carbide miniature mill D1=0.8 D2=3 L2=20 L1=38 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 975.00 - 975.00
30 132.080.09 Solid carbide miniature mill D1=0.8 D2=3 L2=20 L1=38 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 975.00 - 975.00
30 132.090.00 Solid carbide miniature mill D1=0.9 D2=3 L2=25 L1=38 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 1,020.00 - 1,020.00
30 132.090.09 Solid carbide miniature mill D1=0.9 D2=3 L2=25 L1=38 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 1,020.00 - 1,020.00
30 132.100.00 Solid carbide miniature mill D1=1.0 D2=3 L2=30 L1=38 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 1,020.00 - 1,020.00
30 132.100.09 Solid carbide miniature mill D1=1.0 D2=3 L2=30 L1=38 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 1,020.00 - 1,020.00
30 132.120.00 Solid carbide miniature mill D1=1.2 D2=3 L2=40 L1=38 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 1,020.00 - 1,020.00
30 132.120.09 Solid carbide miniature mill D1=1.2 D2=3 L2=40 L1=38 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 1,020.00 - 1,020.00
30 132.130.00 Solid carbide miniature mill D1=1.3 D2=3 L2=40 L1=38 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 1,020.00 - 1,020.00
30 132.130.09 Solid carbide miniature mill D1=1.3 D2=3 L2=40 L1=38 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 1,020.00 - 1,020.00
30 132.140.00 Solid carbide miniature mill D1=1.4 D2=3 L2=40 L1=38 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 1,020.00 - 1,020.00
30 132.140.09 Solid carbide miniature mill D1=1.4 D2=3 L2=40 L1=38 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 1,020.00 - 1,020.00
30 132.150.00 Solid carbide miniature mill D1=1.5 D2=3 L2=40 L1=38 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 1,020.00 - 1,020.00