Home > เครื่องมือวัด > เครื่องมือวัด INSIZE > DIGITAL CALIPERV รุ่น 1136
DIGITAL CALIPERV รุ่น 1136
DIGITAL CALIPERV รุ่น 1136 (44 1136)
DIGITAL CALIPERV รุ่น 1136 ความละเอียดในการอ่าน 0.01 มม/ 0.0005 นิ้ว - มีช่องต่อส่งข้อมูลนำไปใช้
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
44 1136-601 DIGITAL CALIPER 0-600mm/0-24" (0.01mm/0.0005") 0 ชิ้น 10,200.00 - 10,200.00