Home > เครื่องมือวัด > เครื่องมือวัด INSIZE > OUTSIDE MICROMETER WITH INTERCHANGEABLE ANVILS รุ่น 3206
OUTSIDE MICROMETER WITH INTERCHANGEABLE ANVILS รุ่น 3206
OUTSIDE MICROMETER WITH INTERCHANGEABLE ANVILS รุ่น 3206 (44 3206)
OUTSIDE MICROMETER WITH INTERCHANGEABLE ANVILS รุ่น 3206 ความละเอียดในการอ่าน 0.01 มม. - หัวหมุนลดเเรงกระเเทก
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
44 3206-1000 OUTSIDE MICROMETER 900-1000mm/0.01mm 0 ชิ้น 23,730.00 - 23,730.00
44 3206-150A OUTSIDE MICROMETER 0-150mm/0.01mm 1 ชิ้น 5,310.00 - 5,310.00
44 3206-400 OUTSIDE MICROMETER 300-400mm/0.01mm 0 ชิ้น 10,520.00 - 10,520.00
44 3206-500 OUTSIDE MICROMETER 400-500mm/0.01mm 0 ชิ้น 11,870.00 - 11,870.00
44 3206-600 OUTSIDE MICROMETER 500-600mm/0.01mm 0 ชิ้น 13,610.00 - 13,610.00
44 3206-700 OUTSIDE MICROMETER 600-700mm/0.01mm 0 ชิ้น 15,680.00 - 15,680.00
44 3206-800 OUTSIDE MICROMETER 700-800mm/0.01mm 0 ชิ้น 18,310.00 - 18,310.00
44 3206-900 OUTSIDE MICROMETER 800-900mm/0.01mm 0 ชิ้น 20,760.00 - 20,760.00