Home > เครื่องมือวัด > เครื่องมือวัด INSIZE > 1μM GRADUATION OUTSIDE MICROMETER รุ่น 3210
1μM GRADUATION OUTSIDE MICROMETER รุ่น 3210
1μM GRADUATION OUTSIDE MICROMETER รุ่น 3210 (44 3210)
1μM GRADUATION OUTSIDE MICROMETER รุ่น 3210 ความละเอียดในการอ่าน 0.001 มม. - ปากวัดเป็นคาร์ไบด์
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
44 3210-25 GRADUATION OUTSIDE MICROMETER 0-25mm/0.001mm (เลิกผลิต) 0 ชิ้น 655.00 - 655.00
44 3210-25A GRADUATION OUTSIDE MICROMETER 0-25mm/0.001mm 2 ชิ้น 830.00 - 830.00
44 3210-50 GRADUATION OUTSIDE MICROMETER 25-50mm/0.001mm (เลิกผลิต) 0 ชิ้น 722.00 - 722.00
44 3210-50A GRADUATION OUTSIDE MICROMETER 25-50mm/0.001mm 2 ชิ้น 910.00 - 910.00
44 3210-753A OUTSIDE MICROMETER SET 0-75mm/0.001mm 0 ชุด 2,660.00 - 2,660.00
44 3210-75A GRADUATION OUTSIDE MICROMETER 50-75mm/0.001mm 3 ชิ้น 1,010.00 - 1,010.00