Home > เครื่องมือวัด > เครื่องมือวัด INSIZE > DEPTH MICROMETER รุ่น 3240
DEPTH MICROMETER รุ่น 3240
DEPTH MICROMETER รุ่น 3240 (44 3240)
DEPTH MICROMETER รุ่น 3240 ความละเอียดในการอ่าน 0.01 - หัวอ่านมีความเที่ยงตรง 3 μm - วัดเป็นหน่วย มม.

In Stock (5วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
44 3240-25 DEPTH MICROMETER 0-25mm/0.01mm

1

ชุด 1,500.00 - 1,500.00