Home > เครื่องมือวัด > เครื่องมือวัด INSIZE > THREAD RING GAUGE รุ่น 4130
THREAD RING GAUGE รุ่น 4130
THREAD RING GAUGE รุ่น 4130 (44 4130)
HREAD PLUG GAUGE เกจวัดเกลียว มาตราฐานISO รุ่น 4130 เกจวัดเกลียว มาตราฐานISO

In Stock (5วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
44 4130-10 THREAD PLUG GAUGE, 6H, GO/NOGO M10.0x1.50

3

ชิ้น 790.00 - 790.00
44 4130-12 THREAD PLUG GAUGE,6H,GO/NOGO M12.0x1.75

1

ชิ้น 900.00 - 900.00
44 4130-14 THREAD PLUG GAUGE,6H,GO/NOGO M14x2.0

1

ชิ้น 950.00 - 950.00
44 4130-16 THREAD PLUG GAUGE,6H,GO/NOGO M16x2.0

2

ชิ้น 950.00 - 950.00
44 4130-3 THREAD PLUG GAUGE,6H,GO/NOGO M3x0.5

Pre-Order

ชิ้น 910.00 - 910.00
44 4130-30 THREAD PLUG GAUGE,6H,GO/NOGO M30X3.5

Pre-Order

ชิ้น 1,420.00 - 1,420.00
44 4130-4 THREAD PLUG GAUGE,6H,GO/NOGO M4x0.7

8

ชิ้น 660.00 - 660.00
44 4130-5 THREAD PLUG GAUGE,6H,GO/NOGO M5x0.8

9

ชิ้น 660.00 - 660.00
44 4130-6 THREAD PLUG GAUGE,6H,GO/NOGO M6x1.0

13

ชิ้น 660.00 - 660.00
44 4130-8 THREAD PLUG GAUGE,6H,GO/NOGO M8x1.25

4

ชิ้น 660.00 - 660.00
INSIZE 44 4130