Home > เครื่องมือช่าง > หินขัดแม่พิมพ์โลหะ > หินขัดแม่พิมพ์โลหะ AM-2  BORIDE
หินขัดแม่พิมพ์โลหะ AM-2  BORIDE
หินขัดแม่พิมพ์โลหะ AM-2  BORIDE (AM-2)
เป็นหินขัดที่มีความนิ่มถึงเเข็งปานกลาง ออกเเบบไว้สำหรับขัดเเม่พิมพ์ที่ทำจาก เหล็กได้เกือบทุกประเภท

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
05 023210 Polishing Stone AM-2 #100 (1/16x1/4x6 in.)

12

ชิ้น 101.00 - 101.00
05 023250 Polishing Stone AM-2 #100 (1/8x1/2x6 in.)

207

ชิ้น 111.00 - 111.00
05 023290 Polishing Stone AM-2 #100 (1/4x1/4x6 in.)

Pre-Order

ชิ้น 107.00 - 107.00
05 023300 Polishing Stone AM-2 #100 (1/4x1/2x6 in.)

18

ชิ้น 137.00 - 137.00
05 023310 Polishing Stone AM-2 #100 (1/4x1x6 in.)

8

ชิ้น 198.00 - 198.00
05 023330 Polishing Stone AM-2 #100 (1/2x1x6 in.)

14

ชิ้น 267.00 - 267.00
05 023333 Polishing Stone AM-2 #100 (DIA. 1/4X6 in.).Triangle

9

ชิ้น 209.00 - 209.00
05 023336 Polishing Stone AM-2 #100 (DIA. 1/4X5.5 in.).Round

9

ชิ้น 334.00 - 334.00
05 023370 Polishing Stone AM-2 #150 (1/8x1/4x6 in.)

12

ชิ้น 101.00 - 101.00
05 023380 Polishing Stone AM-2 #150 (1/8x1/2x6 in.)

96

ชิ้น 111.00 - 111.00
05 023420 Polishing Stone AM-2 #150 (1/4x1/4x6 in.)

7

ชิ้น 107.00 - 107.00
05 023430 Polishing Stone AM-2 #150 (1/4x1/2x6 in.)

10

ชิ้น 137.00 - 137.00
05 023440 Polishing Stone AM-2 #150 (1/4x1x6 in.)

Pre-Order

ชิ้น 198.00 - 198.00
05 023460 Polishing Stone AM-2 #150 (1/2x1x6 in.)

7

ชิ้น 267.00 - 267.00
05 023461 Polishing Stone AM-2 #150 (1x1x6 in.)

12

ชิ้น 587.00 - 587.00
05 023466 Polishing Stone AM-2 #150 (DIA. 1/4X5.5 in.).Round

6

ชิ้น 290.00 - 290.00
05 023467 Polishing Stone AM-2 #150 (DIA. 3/8X5.5 in.)Round

24

ชิ้น 336.00 - 336.00
05 023468 Polishing Stone AM-2 #150 (DIA. 1/2X5.5 in.).Round

Pre-Order

ชิ้น 403.00 - 403.00
05 023510 Polishing Stone AM-2 #180 (1/8X1/2X6 in.)

46

ชิ้น 111.00 - 111.00
05 023550 Polishing Stone AM-2 #180 (1/4x1/4x6 in.)

Pre-Order

ชิ้น 107.00 - 107.00
05 023560 Polishing Stone AM-2 #180 (1/4x1/2x6 in.)

48

ชิ้น 137.00 - 137.00
05 023570 Polishing Stone AM-2 #180 (1/4x1x6 in.)

Pre-Order

ชิ้น 198.00 - 198.00
05 023590 Polishing Stone AM-2 #180 (1/2x1x6 in.)

Pre-Order

ชิ้น 267.00 - 267.00
05 023610 Polishing Stone AM-2 #220 (1/16X1/2X6 in.)

12

ชิ้น 94.00 - 94.00
05 023640 Polishing Stone AM-2 #220 (1/8x1/2x6 in.)

101

ชิ้น 111.00 - 111.00
05 023680 Polishing Stone AM-2 #220 (1/4x1/4x6 in.)

Pre-Order

ชิ้น 107.00 - 107.00
05 023690 Polishing Stone AM-2 #220 (1/4x1/2x6 in.)

109

ชิ้น 137.00 - 137.00
05 023700 Polishing Stone AM-2 #220 (1/4x1x6 in.)

Pre-Order

ชิ้น 198.00 - 198.00
05 023720 Polishing Stone AM-2 #220 (1/2x1x6 in.)

5

ชิ้น 267.00 - 267.00
05 023721 Polishing Stone AM-2 #220 (1x1x6 in.)

119

ชิ้น 587.00 - 587.00
05 023723 Polishing Stone AM-2 #220 (DIA. 1/4X6 in.).Triangle

Pre-Order

ชิ้น 182.00 - 182.00
05 023726 Polishing Stone AM-2 #220 (DIA. 1/4X5.5 in.).Round

Pre-Order

ชิ้น 290.00 - 290.00
05 023727 Polishing Stone AM-2 #220 (DIA. 3/8X5.5 in.).Round

Pre-Order

ชิ้น 336.00 - 336.00
05 023728 Polishing Stone AM-2 #220 (DIA. 1/2X5.5 in.).Round

Pre-Order

ชิ้น 403.00 - 403.00
05 023900 Polishing Stone AM-2 #320 (1/8x1/2x6 in.)

81

ชิ้น 130.00 - 130.00
05 023940 Polishing Stone AM-2 #320 (1/4x1/4x6 in.)

12

ชิ้น 121.00 - 121.00
05 023950 Polishing Stone AM-2 #320 (1/4X1/2X6 in.)

28

ชิ้น 157.00 - 157.00
05 023960 Polishing Stone AM-2 #320 (1/4x1x6 in.)

8

ชิ้น 228.00 - 228.00
05 023980 Polishing Stone AM-2 #320 (1/2x1x6 in.)

Pre-Order

ชิ้น 342.00 - 342.00
05 023981 Polishing Stone AM-2 #320 (1x1x6 in.)

14

ชิ้น 701.00 - 701.00
05 023983 Polishing Stone AM-2 #320 (DIA.1/4X6 in.).Triangle

Pre-Order

ชิ้น 202.00 - 202.00
05 023984 Polishing Stone AM-2 #320 (DIA.3/8X6 in.).Triangle

Pre-Order

ชิ้น 255.00 - 255.00
05 023986 Polishing Stone AM-2 #320 (DIA.1/4X5.5 in.).ROUND

Pre-Order

ชิ้น 321.00 - 321.00
05 023987 Polishing Stone AM-2 #320 (DIA. 3/8X5.5 in.).Round

Pre-Order

ชิ้น 361.00 - 361.00
05 023988 Polishing Stone AM-2 #320 (DIA. 1/2X5.5 in.).Round

Pre-Order

ชิ้น 444.00 - 444.00
05 024030 Polishing Stone AM-2 #400 (1/8x1/2x6 in.)

2

ชิ้น 134.00 - 134.00
05 024070 Polishing Stone AM-2 #400 (1/4x1/4x6 in.)

4

ชิ้น 125.00 - 125.00
05 024080 Polishing Stone AM-2 #400 (1/4x1/2x6 in.)

11

ชิ้น 163.00 - 163.00
05 024090 Polishing Stone AM-2 #400 (1/4x1x6 in.)

6

ชิ้น 236.00 - 236.00
05 024110 Polishing Stone AM-2 #400 (1/2x1x6 in.)

Pre-Order

ชิ้น 354.00 - 354.00
05 024111 Polishing Stone AM-2 #400 (1x1x6 in.)

13

ชิ้น 725.00 - 725.00
05 024116 Polishing Stone AM-2 #400 (DIA. 1/4X5.5 in.).Round

Pre-Order

ชิ้น 330.00 - 330.00
05 024117 Polishing Stone AM-2 #400 (DIA. 3/8X5.5 in.).Round

11

ชิ้น 373.00 - 373.00
05 024118 Polishing Stone AM-2 #400 (DIA. 1/2X5.5 in.).Round

Pre-Order

ชิ้น 458.00 - 458.00
05 024290 Polishing Stone AM-2 #600 (1/8x1/2x6 in.)

7

ชิ้น 157.00 - 157.00
05 024330 Polishing Stone AM-2 #600 (1/4x1/4x6 in.)

26

ชิ้น 143.00 - 143.00
05 024340 Polishing Stone AM-2 #600 (1/4x1/2x6 in.)

25

ชิ้น 192.00 - 192.00
05 024350 Polishing Stone AM-2 #600 (1/4x1x6 in.)

Pre-Order

ชิ้น 320.00 - 320.00
05 024370 Polishing Stone AM-2 #600 (1/2X1X6 in.)

19

ชิ้น 584.00 - 584.00