Home > อุปกรณ์ ซ่อมแม่พิมพ์ > หินขัดแม่พิมพ์โลหะ > หินขัดแม่พิมพ์โลหะ AO
หินขัดแม่พิมพ์โลหะ AO
หินขัดแม่พิมพ์โลหะ AO (AO)
เป็นหินขัดที่มีความแข็งปานกลางที่นิยมใช้กันประเภทหนึ่ง ภายในหินขัดจะมี น้ำมันผสมอยู่ ทำให้เวลาขัดไม่ต้องใช้น้ำมันช่วยมาก
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
05 033113 Polishing Stone AO #120 (1/8X1/4X6 in.) 38 ชิ้น 94.00 - 94.00
05 033117 Polishing Stone AO #120 (1/8x1/2x6 in.) 72 ชิ้น 104.00 - 104.00
05 033129 Polishing Stone AO #120 (1/4x1/4x6 in.) 22 ชิ้น 100.00 - 100.00
05 033133 Polishing Stone AO #120 (1/4x1/2x6 in.) 28 ชิ้น 135.00 - 135.00
05 033137 Polishing Stone AO #120 (1/4x1x6 in.) 20 ชิ้น 194.00 - 194.00
05 033145 Polishing Stone AO #120 (1/2x1/2x6 in.) 12 ชิ้น 172.00 - 172.00
05 033149 Polishing Stone AO #120 (1/2x1x6 in.) 40 ชิ้น 258.00 - 258.00
05 033401 Polishing Stone AO #220 (1/16X1/4X6 in.) 0 ชิ้น 81.00 - 81.00
05 033413 Polishing Stone AO #220 (1/8X1/4X6 in.) 58 ชิ้น 94.00 - 94.00
05 033417 Polishing Stone AO #220 (1/8x1/2x6 in.) 22 ชิ้น 104.00 - 104.00
05 033429 Polishing Stone AO #220 (1/4x1/4x6 in.) 13 ชิ้น 100.00 - 100.00
05 033433 Polishing Stone AO #220 (1/4x1/2x6 in.) 39 ชิ้น 135.00 - 135.00
05 033437 Polishing Stone AO #220 (1/4x1x6 in.) 70 ชิ้น 194.00 - 194.00
05 033445 Polishing Stone AO #220 (1/2x1/2x6 in.) 30 ชิ้น 172.00 - 172.00
05 033449 Polishing Stone AO #220 (1/2x1x6 in.) 29 ชิ้น 258.00 - 258.00
05 033601 Polishing Stone AO #320 (1/16X1/4X6) 168 ชิ้น 91.00 - 91.00
05 033613 Polishing Stone AO #320 (1/8X1/4X6 in.) 117 ชิ้น 107.00 - 107.00
05 033617 Polishing Stone AO #320 (1/8x1/2x6 in.) 50 ชิ้น 123.00 - 123.00
05 033629 Polishing Stone AO #320 (1/4x1/4x6 in.) 33 ชิ้น 123.00 - 123.00
05 033633 Polishing Stone AO #320 (1/4x1/2x6 in.) 18 ชิ้น 152.00 - 152.00
05 033637 Polishing Stone AO #320 (1/4x1x6 in.) 10 ชิ้น 227.00 - 227.00
05 033645 Polishing Stone AO #320 (1/2x1/2x6 in.) 23 ชิ้น 214.00 - 214.00
05 033649 Polishing Stone AO #320 (1/2x1x6 in.) 48 ชิ้น 296.00 - 296.00
05 033701 Polishing Stone AO #400 (1/16X1/4X6 in.) 5 ชิ้น 94.00 - 94.00
05 033713 Polishing Stone AO #400 (1/8X1/4X6 in.) 80 ชิ้น 110.00 - 110.00
05 033717 Polishing Stone AO #400 (1/8X1/2X6 in.) 40 ชิ้น 127.00 - 127.00
05 033729 Polishing Stone AO #400 (1/4x1/4x6 in.) 22 ชิ้น 127.00 - 127.00
05 033733 Polishing Stone AO #400 (1/4x1/2x6 in.) 24 ชิ้น 156.00 - 156.00
05 033737 Polishing Stone AO #400 (1/4x1x6 in.) 12 ชิ้น 234.00 - 234.00
05 033745 Polishing Stone AO #400 (1/2x1/2x6 in.) 40 ชิ้น 221.00 - 221.00
05 033749 Polishing Stone AO #400 (1/2x1x6 in.) 34 ชิ้น 306.00 - 306.00
05 033901 Polishing Stone AO #600 (1/16X1/4X6 in.) 0 ชิ้น 107.00 - 107.00
05 033913 Polishing Stone AO #600 (1/8X1/4X6 in.) 93 ชิ้น 129.00 - 129.00
05 033917 Polishing Stone AO #600 (1/8X1/2X6 in.) 68 ชิ้น 145.00 - 145.00
05 033929 Polishing Stone AO #600 (1/4X1/4X6 in.) 40 ชิ้น 149.00 - 149.00
05 033933 Polishing Stone AO #600 (1/4X1/2X6 in.) 35 ชิ้น 181.00 - 181.00
05 033937 Polishing Stone AO #600 (1/4X1X6 in.) 9 ชิ้น 271.00 - 271.00
05 033945 Polishing Stone AO #600 (1/2X1/2X6 in.) 17 ชิ้น 278.00 - 278.00
05 033949 Polishing Stone AO #600 (1/2X1X6 in.) 10 ชิ้น 375.00 - 375.00