Home > อุปกรณ์ ซ่อมแม่พิมพ์ > หินขัดแม่พิมพ์โลหะ > หินขัดแม่พิมพ์โลหะ CS-HD
หินขัดแม่พิมพ์โลหะ CS-HD
หินขัดแม่พิมพ์โลหะ CS-HD (CS-HD)
เป็นหินคล้ายกับเกรด CS-M แต่แข็งกว่าเล็กน้อย เหมาะสำหรับใช้ขัดแม่พิมพ์ที่ ผ่านการชุบแข็งมาแล้ว
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
05 036217 Polishing Stone CS-HD #150 (1/8X1/2X6 in.) 7 ชิ้น 120.00 - 120.00
05 036229 Polishing Stone CS-HD #150 (1/4X1/4X6 in.) 19 ชิ้น 104.00 - 104.00
05 036233 Polishing Stone CS-HD #150 (1/4X1/2X6 in.) 46 ชิ้น 144.00 - 144.00
05 036237 Polishing Stone CS-HD #150 (1/4X1X6 in.) 23 ชิ้น 195.00 - 195.00
05 036249 Polishing Stone CS-HD #150 (1/2X1X6 in.) 11 ชิ้น 264.00 - 264.00
05 036317 Polishing Stone CS-HD #220 (1/8X1/2X6 in.) 11 ชิ้น 112.00 - 112.00
05 036329 Polishing Stone CS-HD #220 (1/4X1/4X6 in.) 14 ชิ้น 104.00 - 104.00
05 036333 Polishing Stone CS-HD #220 (1/4X1/2X6 in.) 3 ชิ้น 144.00 - 144.00
05 036337 Polishing Stone CS-HD #220 (1/4X1X6 in.) 0 ชิ้น 195.00 - 195.00
05 036345 Polishing Stone CS-HD #220 (1/2X1/2X6 in.) 10 ชิ้น 187.00 - 187.00
05 036349 Polishing Stone CS-HD #220 (1/2X1X6 in.) 2 ชิ้น 264.00 - 264.00
05 036517 Polishing Stone CS-HD #320 (1/8X1/2X6 in.) 4 ชิ้น 122.00 - 122.00
05 036529 Polishing Stone CS-HD #320 (1/4X1/4X6 in.) 0 ชิ้น 125.00 - 125.00
05 036533 Polishing Stone CS-HD #320 (1/4X1/2X6 in.) 42 ชิ้น 163.00 - 163.00
05 036537 Polishing Stone CS-HD #320 (1/4X1X6 in.) 0 ชิ้น 230.00 - 230.00
05 036549 Polishing Stone CS-HD #320 (1/2X1X6 in.) 11 ชิ้น 325.00 - 325.00
05 036617 Polishing Stone CS-HD #400 (1/8X1/2X6 in.) 48 ชิ้น 127.00 - 127.00
05 036629 Polishing Stone CS-HD #400 (1/4X1/4X6 in.) 8 ชิ้น 129.00 - 129.00
05 036633 Polishing Stone CS-HD #400 (1/4X1/2X6 in.) 12 ชิ้น 169.00 - 169.00
05 036637 Polishing Stone CS-HD #400 (1/4X1X6 in.) 0 ชิ้น 237.00 - 237.00
05 036649 Polishing Stone CS-HD #400 (1/2X1X6 in.) 68 ชิ้น 335.00 - 335.00
05 036817 Polishing Stone CS-HD #600 (1/8X1/2X6 in.) 48 ชิ้น 153.00 - 153.00
05 036829 Polishing Stone CS-HD #600 (1/4X1/4X6 in.) 60 ชิ้น 149.00 - 149.00
05 036833 Polishing Stone CS-HD #600 (1/4X1/2X6 in.) 36 ชิ้น 192.00 - 192.00