Home > ชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ > ชุดยึดพั้นช์แบบต่างๆ RETAINERS > ชุดยึดพั้นช์แบบต่างๆ RETAINERS ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม รุ่น NC PROCESS INT
ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม รุ่น NC PROCESS INT ชุดยึดพั้นช์แบบต่างๆ RETAINERS
ชุดยึดพั้นช์แบบต่างๆ RETAINERS ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม รุ่น NC PROCESS INT (INTP237)
ชุดยึดพั้นช์แบบต่างๆ RETAINERS ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม รุ่น NC PROCESS

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|15 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
08 SBD10 แผ่นกันหลัง SBD10

11

ชิ้น 110.00 - 110.00
08 SBD13 แผ่นกันหลัง SBD13

24

ชิ้น 110.00 - 110.00
08 SBD16 แผ่นกันหลัง SBD16

4

ชิ้น 120.00 - 120.00
08 SBD20 แผ่นกันหลัง SBD20

18

ชิ้น 120.00 - 120.00
08 SBD25 แผ่นกันหลัง SBD25

12

ชิ้น 140.00 - 140.00
08 SBD32 แผ่นกันหลัง SBD32

65

ชิ้น 160.00 - 160.00
08 SBD38 แผ่นกันหลัง SBD38

13

ชิ้น 160.00 - 160.00
08 SBD45 แผ่นกันหลัง SBD45

34

ชิ้น 180.00 - 180.00
08 SBP10 แผ่นกันหลัง SBP10

10

ชิ้น 110.00 - 110.00
08 SBP13 แผ่นกันหลัง SBP13

33

ชิ้น 110.00 - 110.00
08 SBP16 แผ่นกันหลัง SBP16

38

ชิ้น 120.00 - 120.00
08 SBP20 แผ่นกันหลัง SBP20

22

ชิ้น 120.00 - 120.00
08 SBP25 แผ่นกันหลัง SBP25

10

ชิ้น 140.00 - 140.00
08 SBP32 แผ่นกันหลัง SBP32

49

ชิ้น 160.00 - 160.00
08 SBP38 แผ่นกันหลัง SBP38

50

ชิ้น 160.00 - 160.00
08 SBP45 แผ่นกันหลัง SBP45

77

ชิ้น 180.00 - 180.00
08 SRABP10 ตัวยึดพั้นช์แบบสี่เหลี่ยม SRABP10

63

ชุด 435.00 - 435.00
08 SRABP13 ตัวยึดพั้นช์แบบสี่เหลี่ยม SRABP13

49

ชุด 435.00 - 435.00
08 SRABP16 ตัวยึดพั้นช์แบบสี่เหลี่ยม SRABP16

29

ชุด 470.00 - 470.00
08 SRABP20 ตัวยึดพั้นช์แบบสี่เหลี่ยม SRABP20

26

ชุด 470.00 - 470.00
08 SRABP25 ตัวยึดพั้นช์แบบสี่เหลี่ยม SRABP25

6

ชุด 520.00 - 520.00
08 SRABP32 ตัวยึดพั้นช์แบบสี่เหลี่ยม SRABP32

30

ชุด 570.00 - 570.00
08 SRABP38 ตัวยึดพั้นช์แบบสี่เหลี่ยม SRABP38

29

ชุด 570.00 - 570.00
08 SRABP45 ตัวยึดพั้นช์แบบสี่เหลี่ยม SRABP45

45

ชุด 830.00 - 830.00
08 SR-AND10 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(NC) SR-AND10

11

ชุด 545.00 - 545.00
08 SR-AND13 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(NC) SR-AND13

24

ชุด 545.00 - 545.00
08 SR-AND16 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(NC) SR-AND16

4

ชุด 590.00 - 590.00
08 SR-AND20 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(NC) SR-AND20

18

ชุด 590.00 - 590.00
08 SR-AND25 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(NC) SR-AND25

6

ชุด 695.00 - 695.00
08 SR-AND32 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(NC) SR-AND32

30

ชุด 730.00 - 730.00
08 SR-AND38 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(NC) SR-AND38

13

ชุด 730.00 - 730.00
08 SR-AND45 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(NC) SR-AND45

34

ชุด 890.00 - 890.00
08 SR-ANP10 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(NC) SR-ANP10

10

ชุด 545.00 - 545.00
08 SR-ANP13 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(NC) SR-ANP13

33

ชุด 545.00 - 545.00
08 SR-ANP16 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(NC) SR-ANP16

29

ชุด 590.00 - 590.00
08 SR-ANP20 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(NC) SR-ANP20

22

ชุด 590.00 - 590.00
08 SR-ANP25 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(NC) SR-ANP25

6

ชุด 695.00 - 695.00
08 SR-ANP32 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(NC) SR-ANP32

30

ชุด 730.00 - 730.00
08 SR-ANP38 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(NC) SR-ANP38

29

ชุด 730.00 - 730.00
08 SR-ANP45 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(NC) SR-ANP45

45

ชุด 890.00 - 890.00
08 SRAP10 ตัวรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(NC) SRAP10

63

ชิ้น 375.00 - 375.00
08 SRAP13 ตัวรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(NC) SRAP13

49

ชิ้น 375.00 - 375.00
08 SRAP16 ตัวรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(NC) SRAP16

29

ชิ้น 410.00 - 410.00
08 SRAP20 ตัวรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(NC) SRAP20

26

ชิ้น 410.00 - 410.00
08 SRAP25 ตัวรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(NC) SRAP25

6

ชิ้น 460.00 - 460.00
08 SRAP32 ตัวรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(NC) SRAP32

30

ชิ้น 510.00 - 510.00
08 SRAP38 ตัวรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(NC) SRAP38

29

ชิ้น 510.00 - 510.00
08 SRAP45 ตัวรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(NC) SRAP45

45

ชิ้น 650.00 - 650.00
08 SRBBP10 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(NC) SRBBP10

Pre-Order

ชิ้น 470.00 - 470.00
08 SRBBP13 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(NC) SRBBP13

Pre-Order

ชิ้น 470.00 - 470.00
08 SRBBP16 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(NC) SRBBP16

Pre-Order

ชิ้น 500.00 - 500.00
08 SRBBP20 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(NC) SRBBP20

Pre-Order

ชิ้น 500.00 - 500.00
08 SRBBP25 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(NC) SRBBP25

Pre-Order

ชิ้น 555.00 - 555.00
08 SRBBP32 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(NC) SRBBP32

Pre-Order

ชิ้น 605.00 - 605.00
08 SRBBP38 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(NC) SRBBP38

Pre-Order

ชิ้น 605.00 - 605.00
08 SRBBP45 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(NC) SRBBP45

Pre-Order

ชิ้น 740.00 - 740.00
08 SR-BND10 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(NC)ไดรูปร่าง SR-BND10

11

ชุด 580.00 - 580.00
08 SR-BND13 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(NC)ไดรูปร่าง SR-BND13

24

ชุด 580.00 - 580.00
08 SR-BND16 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(NC)ไดรูปร่าง SR-BND16

4

ชุด 620.00 - 620.00
08 SR-BND20 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(NC)ไดรูปร่าง SR-BND20

18

ชุด 620.00 - 620.00
08 SR-BND25 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(NC)ไดรูปร่าง SR-BND25

12

ชุด 695.00 - 695.00
08 SR-BND32 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(NC)ไดรูปร่าง SR-BND32

45

ชุด 765.00 - 765.00
08 SR-BND38 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(NC)ไดรูปร่างSR-BND38

13

ชุด 765.00 - 765.00
08 SR-BND45 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(NC)ไดรูปร่าง SR-BND45

34

ชุด 920.00 - 920.00
08 SR-BNP10 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(NC)พั้นช์รูปร่าง SR-BNP10

10

ชุด 580.00 - 580.00
08 SR-BNP13 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(NC)พั้นช์รูปร่าง SR-BNP13

33

ชุด 580.00 - 580.00
08 SR-BNP16 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(NC)พั้นช์รูปร่าง SR-BNP16

38

ชุด 620.00 - 620.00
08 SR-BNP20 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(NC)พั้นช์รูปร่าง SR-BNP20

22

ชุด 620.00 - 620.00
08 SR-BNP25 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(NC)พั้นช์รูปร่าง SR-BNP25

10

ชุด 695.00 - 695.00
08 SR-BNP32 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(NC)พั้นช์รูปร่าง SR-BNP32

45

ชุด 765.00 - 765.00
08 SR-BNP38 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(NC)พั้นช์รูปร่าง SR-BNP38

48

ชุด 765.00 - 765.00
08 SR-BNP45 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(NC)พั้นช์รูปร่าง SR-BNP45

48

ชุด 920.00 - 920.00
08 SRBP10 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(NC) SRBP10

46

ชิ้น 410.00 - 410.00
08 SRBP13 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(NC) SRBP13

34

ชิ้น 410.00 - 410.00
08 SRBP16 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(NC) SRBP16

43

ชิ้น 440.00 - 440.00
08 SRBP20 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(NC) SRBP20

33

ชิ้น 440.00 - 440.00
08 SRBP25 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(NC) SRBP25

47

ชิ้น 495.00 - 495.00
08 SRBP32 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(NC) SRBP32

45

ชิ้น 545.00 - 545.00
08 SRBP38 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(NC) SRBP38

48

ชิ้น 545.00 - 545.00
08 SRBP45 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(NC) SRBP45

48

ชิ้น 680.00 - 680.00
ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม รุ่น NC PROCESS INTP237