Home > ชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ > ส่วนประกอบของไดเซท > สปริงดันปลอกลูกปืน
สปริงดันปลอกลูกปืน INT ส่วนประกอบของไดเซท
สปริงดันปลอกลูกปืน (INTP290)
สปริงดันปลอกลูกปืน

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|15 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
03 SPR20-050 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR20-050

207

ชิ้น 35.00 - 35.00
03 SPR20-060 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR20-060

70

ชิ้น 35.00 - 35.00
03 SPR20-080 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR20-080

340

ชิ้น 35.00 - 35.00
03 SPR20-100 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR20-100

165

ชิ้น 40.00 - 40.00
03 SPR20-120 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR20-120

23

ชิ้น 40.00 - 40.00
03 SPR20-140 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR20-140

100

ชิ้น 40.00 - 40.00
03 SPR20-160 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR20-160

25

ชิ้น 45.00 - 45.00
03 SPR20-180 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR20-180

85

ชิ้น 45.00 - 45.00
03 SPR22-050 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR22-050

33

ชิ้น 35.00 - 35.00
03 SPR22-060 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR22-060

50

ชิ้น 35.00 - 35.00
03 SPR22-080 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR22-080

251

ชิ้น 35.00 - 35.00
03 SPR22-100 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR22-100

40

ชิ้น 40.00 - 40.00
03 SPR22-120 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR22-120

15

ชิ้น 40.00 - 40.00
03 SPR22-140 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR22-140

22

ชิ้น 40.00 - 40.00
03 SPR22-160 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR22-160

110

ชิ้น 45.00 - 45.00
03 SPR22-180 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR22-180

84

ชิ้น 45.00 - 45.00
03 SPR25-050 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR25-050

75

ชิ้น 40.00 - 40.00
03 SPR25-060 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR25-060

410

ชิ้น 40.00 - 40.00
03 SPR25-080 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR25-080

274

ชิ้น 40.00 - 40.00
03 SPR25-100 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR25-100

335

ชิ้น 45.00 - 45.00
03 SPR25-120 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR25-120

275

ชิ้น 45.00 - 45.00
03 SPR25-140 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR25-140

315

ชิ้น 45.00 - 45.00
03 SPR25-160 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR25-160

43

ชิ้น 50.00 - 50.00
03 SPR25-180 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR25-180

2

ชิ้น 50.00 - 50.00
03 SPR28-060 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR28-060

53

ชิ้น 45.00 - 45.00
03 SPR28-080 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR28-080

90

ชิ้น 45.00 - 45.00
03 SPR28-100 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR28-100

28

ชิ้น 50.00 - 50.00
03 SPR28-120 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR28-120

19

ชิ้น 50.00 - 50.00
03 SPR28-140 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR28-140

16

ชิ้น 50.00 - 50.00
03 SPR28-160 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR28-160

45

ชิ้น 55.00 - 55.00
03 SPR28-180 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR28-180

7

ชิ้น 55.00 - 55.00
03 SPR32-050 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR32-050

24

ชิ้น 55.00 - 55.00
03 SPR32-060 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR32-060

558

ชิ้น 55.00 - 55.00
03 SPR32-080 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR32-080

391

ชิ้น 55.00 - 55.00
03 SPR32-100 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR32-100

517

ชิ้น 55.00 - 55.00
03 SPR32-120 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR32-120

353

ชิ้น 55.00 - 55.00
03 SPR32-140 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR32-140

116

ชิ้น 55.00 - 55.00
03 SPR32-160 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR32-160

213

ชิ้น 75.00 - 75.00
03 SPR32-180 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR32-180

44

ชิ้น 75.00 - 75.00
03 SPR32-200 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR32-200

14

ชิ้น 85.00 - 85.00
03 SPR36-060 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR36-060

55

ชิ้น 70.00 - 70.00
03 SPR36-080 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR36-080

33

ชิ้น 70.00 - 70.00
03 SPR36-100 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR36-100

8

ชิ้น 70.00 - 70.00
03 SPR36-120 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR36-120

39

ชิ้น 70.00 - 70.00
03 SPR36-140 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR36-140

13

ชิ้น 70.00 - 70.00
03 SPR36-160 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR36-160

146

ชิ้น 95.00 - 95.00
03 SPR36-180 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR36-180

59

ชิ้น 95.00 - 95.00
03 SPR38-060 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR38-060

457

ชิ้น 70.00 - 70.00
03 SPR38-080 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR38-080

470

ชิ้น 70.00 - 70.00
03 SPR38-100 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR38-100

252

ชิ้น 70.00 - 70.00
03 SPR38-120 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR38-120

163

ชิ้น 70.00 - 70.00
03 SPR38-140 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR38-140

377

ชิ้น 70.00 - 70.00
03 SPR38-160 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR38-160

56

ชิ้น 95.00 - 95.00
03 SPR38-180 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR38-180

46

ชิ้น 95.00 - 95.00
03 SPR38-200 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR38-200

60

ชิ้น 95.00 - 95.00
03 SPR38-240 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR38-240

35

ชิ้น 95.00 - 95.00
03 SPR45-060 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR45-060

26

ชิ้น 75.00 - 75.00
03 SPR45-080 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR45-080

39

ชิ้น 75.00 - 75.00
03 SPR45-100 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR45-100

43

ชิ้น 75.00 - 75.00
03 SPR45-120 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR45-120

106

ชิ้น 75.00 - 75.00
03 SPR45-140 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR45-140

28

ชิ้น 75.00 - 75.00
03 SPR45-160 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR45-160

28

ชิ้น 110.00 - 110.00
03 SPR45-180 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR45-180

20

ชิ้น 110.00 - 110.00
03 SPR45-200 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR45-200

274

ชิ้น 110.00 - 110.00
03 SPR50-060 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR50-060

80

ชิ้น 100.00 - 100.00
03 SPR50-080 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR50-080

46

ชิ้น 100.00 - 100.00
03 SPR50-100 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR50-100

370

ชิ้น 100.00 - 100.00
03 SPR50-120 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR50-120

405

ชิ้น 100.00 - 100.00
03 SPR50-140 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR50-140

273

ชิ้น 100.00 - 100.00
03 SPR50-160 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR50-160

220

ชิ้น 120.00 - 120.00
03 SPR50-180 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR50-180

140

ชิ้น 120.00 - 120.00
03 SPR50-200 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR50-200

4

ชิ้น 120.00 - 120.00
03 SPR60-100 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR60-100

5

ชิ้น 115.00 - 115.00
03 SPR60-120 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR60-120

173

ชิ้น 115.00 - 115.00
03 SPR60-140 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR60-140

241

ชิ้น 115.00 - 115.00
03 SPR60-160 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR60-160

83

ชิ้น 140.00 - 140.00
03 SPR60-180 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR60-180

323

ชิ้น 140.00 - 140.00
03 SPR60-200 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR60-200

102

ชิ้น 140.00 - 140.00
03 SPR80-120 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR80-120

19

ชิ้น 250.00 - 250.00
03 SPR80-140 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR80-140

12

ชิ้น 250.00 - 250.00
03 SPR80-160 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR80-160

30

ชิ้น 250.00 - 250.00
03 SPR80-180 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR80-180

15

ชิ้น 295.00 - 295.00
03 SPR80-200 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR80-200

2

ชิ้น 295.00 - 295.00
03 SPR80-220 สปริงดันปลอกลูกปืน SPR80-220

12

ชิ้น 350.00 - 350.00
สปริงดันปลอกลูกปืน INTP290