Home > Punches Dies Retainers > ชิ้นส่วนมาตรฐานอื่นๆ > สตริปเปอร์ไกด์บูช แบบสวมอัดมีบ่า
สตริปเปอร์ไกด์บูช แบบสวมอัดมีบ่า
สตริปเปอร์ไกด์บูช แบบสวมอัดมีบ่า (INTP35402)
สตริปเปอร์ไกด์บูช แบบสวมอัดมีบ่า

In Stock (5วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
11 STBH08-010 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH8-10

29

ชิ้น 195.00 - 195.00
11 STBH08-013 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH 8-13

40

ชิ้น 195.00 - 195.00
11 STBH08-016 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH 8-16

28

ชิ้น 195.00 - 195.00
11 STBH08-020 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH 8-20

49

ชิ้น 195.00 - 195.00
11 STBH10-010 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH10-10

22

ชิ้น 225.00 - 225.00
11 STBH10-013 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH10-13

186

ชิ้น 225.00 - 225.00
11 STBH10-016 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH10-16

24

ชิ้น 225.00 - 225.00
11 STBH10-020 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH10-20

33

ชิ้น 225.00 - 225.00
11 STBH10-022 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH10-22

13

ชิ้น 225.00 - 225.00
11 STBH10-025 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH10-25

25

ชิ้น 225.00 - 225.00
11 STBH10-030 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH10-30

24

ชิ้น 300.00 - 300.00
11 STBH13-013 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH13-13

18

ชิ้น 240.00 - 240.00
11 STBH13-016 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH13-16

14

ชิ้น 240.00 - 240.00
11 STBH13-020 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH13-20

78

ชิ้น 240.00 - 240.00
11 STBH13-022 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH13-22

19

ชิ้น 240.00 - 240.00
11 STBH13-025 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH13-25

107

ชิ้น 240.00 - 240.00
11 STBH13-030 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า)STBH13-30

69

ชิ้น 240.00 - 240.00
11 STBH16-016 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH16-16

18

ชิ้น 265.00 - 265.00
11 STBH16-020 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH16-20

163

ชิ้น 265.00 - 265.00
11 STBH16-022 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH16-22

75

ชิ้น 265.00 - 265.00
11 STBH16-025 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH16-25

223

ชิ้น 265.00 - 265.00
11 STBH16-030 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH16-30

121

ชิ้น 265.00 - 265.00
11 STBH16-035 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า)STBH16-35

118

ชิ้น 265.00 - 265.00
11 STBH16-040 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH16-40

22

ชิ้น 425.00 - 425.00
11 STBH20-020 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH20-20

155

ชิ้น 300.00 - 300.00
11 STBH20-022 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH20-22

19

ชิ้น 290.00 - 290.00
11 STBH20-025 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH20-25

187

ชิ้น 300.00 - 300.00
11 STBH20-030 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH20-30

207

ชิ้น 300.00 - 300.00
11 STBH20-035 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า)STBH20-35

493

ชิ้น 300.00 - 300.00
11 STBH25-020 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH25-20

32

ชิ้น 365.00 - 365.00
11 STBH25-022 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH25-22

20

ชิ้น 345.00 - 345.00
11 STBH25-025 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH25-25

83

ชิ้น 365.00 - 365.00
11 STBH25-030 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH25-30

126

ชิ้น 365.00 - 365.00
11 STBH25-035 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH25-35

186

ชิ้น 365.00 - 365.00
สตริปเปอร์ไกด์บูช แบบสวมอัดมีบ่า INTP35402