Home > ชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ > ชิ้นส่วนมาตรฐานอื่นๆ > ชิ้นส่วนมาตรฐานอื่นๆ สตริปเปอร์ไกด์บูช แบบสวมอัดมีบ่า INT
สตริปเปอร์ไกด์บูช แบบสวมอัดมีบ่า INT ชิ้นส่วนมาตรฐานอื่นๆ
ชิ้นส่วนมาตรฐานอื่นๆ สตริปเปอร์ไกด์บูช แบบสวมอัดมีบ่า INT (INTP35402)
ชิ้นส่วนมาตรฐานอื่นๆ สตริปเปอร์ไกด์บูช แบบสวมอัดมีบ่า

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|15 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
11 STBH08-010 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH8-10

25

ชิ้น 195.00 - 195.00
11 STBH08-013 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH 8-13

40

ชิ้น 195.00 - 195.00
11 STBH08-016 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH 8-16

22

ชิ้น 195.00 - 195.00
11 STBH08-020 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH 8-20

27

ชิ้น 195.00 - 195.00
11 STBH10-010 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH10-10

22

ชิ้น 225.00 - 225.00
11 STBH10-013 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH10-13

184

ชิ้น 225.00 - 225.00
11 STBH10-016 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH10-16

36

ชิ้น 225.00 - 225.00
11 STBH10-020 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH10-20

33

ชิ้น 225.00 - 225.00
11 STBH10-022 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH10-22

13

ชิ้น 225.00 - 225.00
11 STBH10-025 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH10-25

70

ชิ้น 225.00 - 225.00
11 STBH10-030 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH10-30

24

ชิ้น 300.00 - 300.00
11 STBH13-013 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH13-13

18

ชิ้น 240.00 - 240.00
11 STBH13-016 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH13-16

20

ชิ้น 240.00 - 240.00
11 STBH13-020 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH13-20

60

ชิ้น 240.00 - 240.00
11 STBH13-022 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH13-22

19

ชิ้น 240.00 - 240.00
11 STBH13-025 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH13-25

77

ชิ้น 240.00 - 240.00
11 STBH13-030 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า)STBH13-30

179

ชิ้น 240.00 - 240.00
11 STBH16-016 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH16-16

Pre-Order

ชิ้น 265.00 - 265.00
11 STBH16-020 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH16-20

80

ชิ้น 265.00 - 265.00
11 STBH16-022 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH16-22

98

ชิ้น 265.00 - 265.00
11 STBH16-025 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH16-25

265

ชิ้น 265.00 - 265.00
11 STBH16-030 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH16-30

74

ชิ้น 265.00 - 265.00
11 STBH16-035 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า)STBH16-35

199

ชิ้น 265.00 - 265.00
11 STBH16-040 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH16-40

12

ชิ้น 425.00 - 425.00
11 STBH20-020 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH20-20

164

ชิ้น 300.00 - 300.00
11 STBH20-022 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH20-22

75

ชิ้น 290.00 - 290.00
11 STBH20-025 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH20-25

292

ชิ้น 300.00 - 300.00
11 STBH20-030 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH20-30

281

ชิ้น 300.00 - 300.00
11 STBH20-035 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า)STBH20-35

347

ชิ้น 300.00 - 300.00
11 STBH25-020 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH25-20

45

ชิ้น 365.00 - 365.00
11 STBH25-022 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH25-22

20

ชิ้น 345.00 - 345.00
11 STBH25-025 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH25-25

156

ชิ้น 365.00 - 365.00
11 STBH25-030 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH25-30

227

ชิ้น 365.00 - 365.00
11 STBH25-035 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH25-35

235

ชิ้น 365.00 - 365.00
สตริปเปอร์ไกด์บูช แบบสวมอัดมีบ่า INTP35402