ยูเรเทนสำหรับงานหนัก Poly-Urethane For Heavy Load

15 HUT

ยูเรเทนสำหรับงานหนัก

URETHANE RUBBER

ยูเรเทนสำหรับงานหนัก Poly-Urethane For Heavy Load

Unit: ชิ้น

In Stock: 1 วัน

Pre-Order 30-90 วัน หรือสอบถามเจ้าหน้าที่

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK ราคา ลด ราคาสุทธิ จำนวนสั่ง
015 03-020 PU Hollow Bar (A+) HUTH 20X8.5X300 (Black) 31 241.00 Log In แสดงส่วนลด 241.00
015 03-015 PU Hollow Bar (A+) HUTH 15X7X300 (Black) 38 189.00 Log In แสดงส่วนลด 189.00
015 03-040 PU Hollow Bar (A+) HUTH 40X14X500 (Black) 26 1,325.00 Log In แสดงส่วนลด 1,325.00
015 03-030 PU Hollow Bar (A+) HUTH 30X14X500 (Black) 37 578.00 Log In แสดงส่วนลด 578.00
015 03-025 PU Hollow Bar (A+) HUTH 25X11X300 (Black) 13 376.00 Log In แสดงส่วนลด 376.00
015 03-060 PU Hollow Bar (A+) HUTH 60X14X500(Black) 13 2,800.00 Log In แสดงส่วนลด 2,800.00
015 03-100 PU Hollow Bar (A+) HUTH 100X22X500 (Black) 3 8,763.00 Log In แสดงส่วนลด 8,763.00
015 04-010 PU Hollow Bar (A+) HUTS 10X300 (Black) 5 125.00 Log In แสดงส่วนลด 125.00
015 03-050 PU Hollow Bar (A+) HUTH 50X14X500 (Black) 10 2,138.00 Log In แสดงส่วนลด 2,138.00
015 04-015 PU Hollow Bar (A+) HUTS 15X300 (Black) 10 213.00 Log In แสดงส่วนลด 213.00
015 03-080 PU Hollow Bar (A+) HUTH 80X22X500 (Black) Pre Order 5,488.00 Log In แสดงส่วนลด 5,488.00
015 04-020 PU Hollow Bar (A+) HUTS 20X500 (Black) 14 391.00 Log In แสดงส่วนลด 391.00
015 04-030 PU Hollow Bar (A+) HUTS 30X500 (Black) 49 729.00 Log In แสดงส่วนลด 729.00
015 04-018 PU Hollow Bar (A+) HUTS 18X500 (Black) Pre Order 255.00 Log In แสดงส่วนลด 255.00
015 04-040 PU Hollow Bar (A+) HUTS 40X500 (Black) 14 1,338.00 Log In แสดงส่วนลด 1,338.00
015 04-050 PU Hollow Bar (A+) HUTS 50X500 (Black) 30 2,025.00 Log In แสดงส่วนลด 2,025.00
015 04-080 PU Hollow Bar (A+) HUTS 80X500 (Black) 4 5,725.00 Log In แสดงส่วนลด 5,725.00
015 04-025 PU Hollow Bar (A+) HUTS 25X500 (Black) 2 574.00 Log In แสดงส่วนลด 574.00
015 04-100 PU Hollow Bar (A+) HUTS 100X500 (Black) 2 8,588.00 Log In แสดงส่วนลด 8,588.00
015 04-060 PU Hollow Bar (A+) HUTS 60X500 (Black) Pre Order 3,238.00 Log In แสดงส่วนลด 3,238.00
ยูเรเทนสำหรับงานหนัก ยูเรเทนสำหรับงานหนัก ยูเรเทนสำหรับงานหนัก