ยูเรเทนชนิดแผ่น  Poly-Urethane Sheet (Standard Type)

15 TE

ยูเรเทนชนิดแผ่น

URETHANE RUBBER

ยูเรเทนชนิดแผ่น Poly-Urethane Sheet (Standard Type)

Unit: ชิ้น

In Stock: 1 วัน

Pre-Order 30-90 วัน หรือสอบถามเจ้าหน้าที่

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK ราคา ลด ราคาสุทธิ จำนวนสั่ง
015 05-005 PU Sheet (B+) UTE 300X300X5 (Yellow) 6 661.00 Log In แสดงส่วนลด 661.00
015 05-020 PU Sheet (B+) UTE 300X300X20 (Yellow) 3 3,138.00 Log In แสดงส่วนลด 3,138.00
015 05-010 PU Sheet (B+) UTE 300X300X10 (Yellow) 4 1,563.00 Log In แสดงส่วนลด 1,563.00
015 05-025 PU Sheet (B+) UTE 300X300X25 (Yellow) Pre Order 3,913.00 Log In แสดงส่วนลด 3,913.00
015 05-015 PU Sheet (B+) UTE 300X300X15 (Yellow) Pre Order 2,338.00 Log In แสดงส่วนลด 2,338.00
015 05-030 PU Sheet (B+) UTE 300X300X30 (Yellow) Pre Order 4,700.00 Log In แสดงส่วนลด 4,700.00
015 05-050 PU Sheet (B+) UTE 300X300X50 (Yellow) Pre Order 7,825.00 Log In แสดงส่วนลด 7,825.00
015 07-003 PU Sheet (B+) UTE 1000X300X3 (Yellow) 3 3,200.00 Log In แสดงส่วนลด 3,200.00
015 07-001 PU Sheet (B+) UTE 1000X300X1 (Yellow) 7 1,813.00 Log In แสดงส่วนลด 1,813.00
015 09-050 PU Sheet (B+) UTE 500X500X50 (Yellow) Pre Order 39,375.00 Log In แสดงส่วนลด 39,375.00
015 09-025 PU Sheet (B+) UTE 500X500X25 (Yellow) 2 13,140.00 Log In แสดงส่วนลด 13,140.00
015 09-008 PU Sheet (B+) UTE 500X500X8 (Yellow) Pre Order 2,063.00 Log In แสดงส่วนลด 2,063.00
ยูเรเทนชนิดแผ่น ยูเรเทนชนิดแผ่น ยูเรเทนชนิดแผ่น