ยูเรเทนชนิดแท่งสี่เหลี่ยม Poly-Urethane Sheet (Standard Type)

15 TP

ยูเรเทนชนิดแท่งสี่เหลี่ยม

URETHANE RUBBER

ยูเรเทนชนิดแท่งสี่เหลี่ยม Poly-Urethane Sheet (Standard Type)

Unit: ชิ้น

In Stock: 1 วัน

Pre-Order 30-90 วัน หรือสอบถามเจ้าหน้าที่

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK ราคา ลด ราคาสุทธิ จำนวนสั่ง
015 11-253 PU Sheet (B+) UTP 25X25X300 (Yellow) Pre Order 404.00 Log In แสดงส่วนลด 404.00
015 11-255 PU Sheet (B+) UTP 25X25X500 (Yellow) 2 840.00 Log In แสดงส่วนลด 840.00
015 11-505 PU Sheet (B+) UTP 50X50X500 (Yellow) 2 2,688.00 Log In แสดงส่วนลด 2,688.00
015 11-755 PU Sheet (B+) UTP 75X50X500 (Yellow) 2 3,050.00 Log In แสดงส่วนลด 3,050.00
015 11-503 PU Sheet (B+) UTP 50X50X300 (Yellow) Pre Order 1,613.00 Log In แสดงส่วนลด 1,613.00
015 12-253 PU Sheet (A+) HUTP 25X25X300 (Black) 4 485.00 Log In แสดงส่วนลด 485.00
015 11-753 PU Sheet (B+) UTP 75X50X300 (Yellow) 2 1,850.00 Log In แสดงส่วนลด 1,850.00
015 12-503 PU Sheet (A+) HUTP 50X50X300 (Black) 3 1,938.00 Log In แสดงส่วนลด 1,938.00
015 12-505 PU Sheet (A+) HUTP 50X50X500 (Black) 2 3,225.00 Log In แสดงส่วนลด 3,225.00
015 12-755 PU Sheet (A+) HUTP 75X50X500 (Black) 2 6,088.00 Log In แสดงส่วนลด 6,088.00
015 12-753 PU Sheet (A+) HUTP 75X50X300 (Black) Pre Order 3,700.00 Log In แสดงส่วนลด 3,700.00
ยูเรเทนชนิดแท่งสี่เหลี่ยม ยูเรเทนชนิดแท่งสี่เหลี่ยม ยูเรเทนชนิดแท่งสี่เหลี่ยม