ยูเรเทนสำหรับงานทั่วไป Poly-Urethane (Standard Type)

15 UT

ยูเรเทนสำหรับงานทั่วไป

URETHANE RUBBER

ยูเรเทนสำหรับงานทั่วไป Poly-Urethane (Standard Type)

Unit: ชิ้น

In Stock: 1 วัน

Pre-Order 30-90 วัน หรือสอบถามเจ้าหน้าที่

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK ราคา ลด ราคาสุทธิ จำนวนสั่ง
015 01-015 PU Hollow Bar (B) UTH 15X7X300 (Yellow) 12 88.00 Log In แสดงส่วนลด 88.00
015 01-020 PU Hollow Bar (B) UTH 20X8.5X300 (Yellow) 63 125.00 Log In แสดงส่วนลด 125.00
015 01-025 PU Hollow Bar (B) UTH 25X11X300 (Yellow) 58 200.00 Log In แสดงส่วนลด 200.00
015 01-030 PU Hollow Bar (B) UTH 30X14X500 (Yellow) 44 355.00 Log In แสดงส่วนลด 355.00
015 01-050 PU Hollow Bar (B) UTH 50X14X500 (Yellow) 12 1,098.00 Log In แสดงส่วนลด 1,098.00
015 01-040 PU Hollow Bar (B) UTH 40X14X500 (Yellow) 17 654.00 Log In แสดงส่วนลด 654.00
015 01-100 PU Hollow Bar (B) UTH 100X22X500 (Yellow) 5 4,800.00 Log In แสดงส่วนลด 4,800.00
015 02-010 PU Solid Bar (B) UTS 10X300 (Yellow) 15 60.00 Log In แสดงส่วนลด 60.00
015 02-015 PU Solid Bar (B) UTS 15X300 (Yellow) 19 104.00 Log In แสดงส่วนลด 104.00
015 01-080 PU Hollow Bar (B) UTH 80X22X500 (Yellow) Pre Order 3,050.00 Log In แสดงส่วนลด 3,050.00
015 02-020 PU Solid Bar (B) UTS 20X500 (Yellow) 69 196.00 Log In แสดงส่วนลด 196.00
015 01-060 PU Hollow Bar (B) UTH 60X14X500 (Yellow) 14 1,463.00 Log In แสดงส่วนลด 1,463.00
015 02-025 PU Solid Bar (B) UTS 25X500 (Yellow) 82 335.00 Log In แสดงส่วนลด 335.00
015 02-030 PU Solid Bar (B) UTS 30X500 (Yellow) 36 418.00 Log In แสดงส่วนลด 418.00
015 02-080 PU Solid Bar (B) UTS 80X500 (Yellow) 16 3,525.00 Log In แสดงส่วนลด 3,525.00
015 02-050 PU Solid Bar (B) UTS 50X500 (Yellow) 55 1,208.00 Log In แสดงส่วนลด 1,208.00
015 02-040 PU Solid Bar (B) UTS 40X500 (Yellow) Pre Order 780.00 Log In แสดงส่วนลด 780.00
015 02-060 PU Solid Bar (B) UTS 60X500 (Yellow) 12 1,963.00 Log In แสดงส่วนลด 1,963.00
ยูเรเทนสำหรับงานทั่วไป ยูเรเทนสำหรับงานทั่วไป ยูเรเทนสำหรับงานทั่วไป