ยูเรเทนสำหรับงานหนัก ชนิดมีรู  PU Heavy Load Hollow Bar UTHX

34 01

ยูเรเทนสำหรับงานหนัก ชนิดมีรู UTHX

URETHANE RUBBER

ยูเรเทนสำหรับงานหนัก ชนิดมีรู PU Heavy Load Hollow Bar UTHX

Unit: ชิ้น

In Stock: 1 วัน

Pre-Order 30-90 วัน หรือสอบถามเจ้าหน้าที่

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK ราคา ลด ราคาสุทธิ จำนวนสั่ง
034 01-050-062 PU Heavy Load Hollow Bar UTHX 50-14-62 16 424.00 Log In แสดงส่วนลด 424.00
034 01-060-062 PU Heavy Load Hollow Bar UTHX 60-20-62 24 546.00 Log In แสดงส่วนลด 546.00
034 01-060-082 PU Heavy Load Hollow Bar UTHX 60-20-82 23 691.00 Log In แสดงส่วนลด 691.00
034 01-080-082 PU Heavy Load Hollow Bar UTHX 80-20-82 8 1,179.00 Log In แสดงส่วนลด 1,179.00
034 01-050-082 PU Heavy Load Hollow Bar UTHX 50-14-82 8 506.00 Log In แสดงส่วนลด 506.00
034 01-100-082 PU Heavy Load Hollow Bar UTHX 100-20-82 8 1,733.00 Log In แสดงส่วนลด 1,733.00
034 01-080-103 PU Heavy Load Hollow Bar UTHX 80-20-103 16 1,410.00 Log In แสดงส่วนลด 1,410.00
034 01-100-103 PU Heavy Load Hollow Bar UTHX 100-20-103 2 2,079.00 Log In แสดงส่วนลด 2,079.00
034 01-100-123 PU Heavy Load Hollow Bar UTHX 100-20-123 1 2,472.00 Log In แสดงส่วนลด 2,472.00
ยูเรเทนสำหรับงานหนัก ชนิดมีรู UTHX ยูเรเทนสำหรับงานหนัก ชนิดมีรู UTHX ยูเรเทนสำหรับงานหนัก ชนิดมีรู UTHX