ยูเรเทนสำหรับงานหนัก ชนิดตัน  PU Heavy Load Solid Bar UTSX

34 02

ยูเรเทนสำหรับงานหนัก ชนิดตัน UTSX

URETHANE RUBBER

ยูเรเทนสำหรับงานหนัก ชนิดตัน PU Heavy Load Solid Bar UTSX

Unit: ชิ้น

In Stock: 1 วัน

Pre-Order 30-90 วัน หรือสอบถามเจ้าหน้าที่

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK ราคา ลด ราคาสุทธิ จำนวนสั่ง
034 02-080-082 PU Heavy Load Solid Bar UTSX 80-82 5 1,225.00 Log In แสดงส่วนลด 1,225.00
034 02-100-103 PU Heavy Load Solid Bar UTSX 100-103 2 2,090.00 Log In แสดงส่วนลด 2,090.00
034 02-100-082 PU Heavy Load Solid Bar UTSX 100-82 10 1,664.00 Log In แสดงส่วนลด 1,664.00
034 02-050-062 PU Heavy Load Solid Bar UTSX50-62 11 436.00 Log In แสดงส่วนลด 436.00
ยูเรเทนสำหรับงานหนัก ชนิดตัน UTSX ยูเรเทนสำหรับงานหนัก ชนิดตัน UTSX ยูเรเทนสำหรับงานหนัก ชนิดตัน UTSX