ไดเซทเหล็กหล่อแบบ FC

INTP261

ไดเซทเหล็กหล่อแบบ FC

CAST IRON DIE SETS - FCTYPE

ไดเซทเหล็กหล่อแบบ FC

Unit: ชุด

In Stock: 7 วัน

Pre-Order 15 วัน หรือสอบถามเจ้าหน้าที่

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK ราคา ลด ราคาสุทธิ จำนวนสั่ง
01 FCBS125X100 ไดเซท FCBS 125X100 Pre Order 3,612.00 Log In แสดงส่วนลด 3,612.00
01 FCBS125X100X140 ไดเซท FCBS 125X100X140 Pre Order 3,612.00 Log In แสดงส่วนลด 3,612.00
01 FCBS150X125 ไดเซท FCBS 150X125 Pre Order 4,147.00 Log In แสดงส่วนลด 4,147.00
01 FCBS180X150 ไดเซท FCBS180X150 Pre Order 4,949.00 Log In แสดงส่วนลด 4,949.00
01 FCBS150X125X140 ไดเซท FCBS 150X125X140 Pre Order 4,147.00 Log In แสดงส่วนลด 4,147.00
01 FCBS250X180 ไดเซท FCBS250X180 Pre Order 6,902.00 Log In แสดงส่วนลด 6,902.00
01 FCBS210X150X150 ไดเซท FCBS 210X150X150 Pre Order 5,083.00 Log In แสดงส่วนลด 5,083.00
01 FCBS180X150X150 ไดเซท FCBS 180X150X150 Pre Order 4,949.00 Log In แสดงส่วนลด 4,949.00
01 FCBS210X150 ไดเซท FCBS210X150 Pre Order 5,083.00 Log In แสดงส่วนลด 5,083.00
01 FCBS250X180X160 ไดเซท FCBS 250X180X160 Pre Order 6,902.00 Log In แสดงส่วนลด 6,902.00
ไดเซทเหล็กหล่อแบบ FC