ชุดไกด์โพสท์แบบเสาถอดได้ โคนเสาเทเปอร์และบูชลูกปืนแบบมีแหวนล็อค

INTP291

ชุดไกด์โพสท์แบบเสาถอดได้

REMOVABLE GUIDE POSTS-TAPER TYPE & BALLBEARING GUIDE BUSH WITH LOCKING RING

ชุดไกด์โพสท์แบบเสาถอดได้ โคนเสาเทเปอร์และบูชลูกปืนแบบมีแหวนล็อค

In Stock: 1 วัน

Pre-Order 15 วัน หรือสอบถามเจ้าหน้าที่