ยูเรเทนชนิดมีรูร้อยสกรูหัวจม

USF373

ยูเรเทนชนิดมีรูร้อยสกรูหัวจม

URETANE WITH SPOT FACING HOLE - STANDARS TYPE

ยูเรเทนชนิดมีรูร้อยสกรูหัวจม

Unit: ชิ้น

In Stock: 1 วัน

Pre-Order 15 วัน หรือสอบถามเจ้าหน้าที่

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK ราคา ลด ราคาสุทธิ จำนวนสั่ง
13 USF20-25 ยูเรเทนมีรูร้อยสกรูหัวจม USF20-25 Pre Order 99.00 Log In แสดงส่วนลด 99.00
13 USF20-30 ยูเรเทนมีรูร้อยสกรูหัวจม USF20-30 Pre Order 99.00 Log In แสดงส่วนลด 99.00
13 USF20-35 ยูเรเทนมีรูร้อยสกรูหัวจม USF20-35 Pre Order 99.00 Log In แสดงส่วนลด 99.00
13 USF20-40 ยูเรเทนมีรูร้อยสกรูหัวจม USF20-40 Pre Order 99.00 Log In แสดงส่วนลด 99.00
13 USF25-30 ยูเรเทนมีรูร้อยสกรูหัวจม USF25-30 Pre Order 132.00 Log In แสดงส่วนลด 132.00
13 USF30-30 ยูเรเทนมีรูร้อยสกรูหัวจม USF30-30 Pre Order 198.00 Log In แสดงส่วนลด 198.00
13 USF25-35 ยูเรเทนมีรูร้อยสกรูหัวจม USF25-35 Pre Order 132.00 Log In แสดงส่วนลด 132.00
13 USF30-40 ยูเรเทนมีรูร้อยสกรูหัวจม USF30-40 Pre Order 198.00 Log In แสดงส่วนลด 198.00
13 USF25-40 ยูเรเทนมีรูร้อยสกรูหัวจม USF25-40 Pre Order 132.00 Log In แสดงส่วนลด 132.00
13 USF30-35 ยูเรเทนมีรูร้อยสกรูหัวจม USF30-35 Pre Order 198.00 Log In แสดงส่วนลด 198.00
13 USF25-25 ยูเรเทนมีรูร้อยสกรูหัวจม USF25-25 Pre Order 132.00 Log In แสดงส่วนลด 132.00
13 USF40-30 ยูเรเทนมีรูร้อยสกรูหัวจม USF40-30 Pre Order 248.00 Log In แสดงส่วนลด 248.00
13 USF40-40 ยูเรเทนมีรูร้อยสกรูหัวจม USF40-40 Pre Order 248.00 Log In แสดงส่วนลด 248.00
13 USF40-35 ยูเรเทนมีรูร้อยสกรูหัวจม USF40-35 Pre Order 248.00 Log In แสดงส่วนลด 248.00
ยูเรเทนชนิดมีรูร้อยสกรูหัวจม