สปริงและยูรีเทรน

สปริงแม่พิมพ์ สาหรับแม่พิมพ์ปั้ม และฉีด รับงานได้ทั้ง เบาและหนัก แบ่งสีตามแรงกด สปริงแดง สปริงฟ้า สปริงเหลือง สปริงเขียว

6

รายการ

COILSPRING

11

รายการ

URETHANERUBBER

Shotcut