อุปกรณ์เครื่องมือขัดและตกแต่งชิ้นงาน

หินเจียรแม่พิมพ์ อุปกรณ์เครื่องมือขัดตกแต่งชิ้นงาน ทุกแบบ ทุกขนาด

65

รายการ

DEBURRINGSYSTEM

ชุดมีดขูด SUPER-BURR NG3003 -SB1000

SUPER-BURR NG3003/SB1000

NG3003

ชุดมีดขูด COUNTERSINK NG3100/CS1000

COUNTERSINK NG3100/CS1000

NG3100

54 NG3200/NC1000 NOGA V CUT NG3200 For deburring sheet metal 1-8mm. Includes: NG-3 handle, L holder and L3 blade.

NOGA V CUT NG3200/NC1000

NG3200

54 NG3300/KW1000 KEYWAY-BURR NG3300 Effectively removes burrs from internal and external keyways. Range:2.4-11mm. lncludes: NG-3 handle, K holder and N80K blade.

KEYWAY BURR NG3300/KW1000

NG3300

40mm displacement allows for heavy duty burrs to be removed. Continuous rotation of countersink enables very fast chamfering. lncludes : NG-3 handle, H.D. cranked RotoDrive holder and C20 countersink.

H.D. ROTO-DRIVE NG3400

NG3400

Ideal for tool and die makers. Includes : NG-3 Handle, D holder, triangular mini scraper D50 blade and hex key.Z

MINI SCRAPER NG3700

NG3700

S PROMO SET NG8150 Includes:NogaGrip 1 handle 10pcs. S10 blades.

NOGA BURR+S10(10PCS) NG8150/NB1900

NG8150

ใบมีดขูด RB1000 BLADE

RB1000 BLADE

RB1000B

54 SC1000 SCRAPER SC1000 Double end scraper for longer tool life Can be locked in required position. Includes : Uni-handle and double ended T120 triangular scraper

SCRAPER (BLUE) SC1000

SC1000

12mm anodized handle. Knurled locking collar to cpntrol blade extension. Holds: D50,D66,D75,D77 and T80 scrapers. Length: 120mm Hex. 12mm.

ADJUSTABLE-SCRAPER HANDLE(BLACK) SC1300

SC1300

Design for hard to reach locations. Blade is replaceable. Steel housing for long life of handle. lncludes: 8mm painted hexagonal aluminum handle and N1 blade.

TEDDY-BURR (BLUE) TB1000

TB1000

Ideal for deburring plastics and other soft materials. Extremely long life. Disposable tool. Includes: 250mm convexed radius ceramic blade, mounted in ergonmically held handle with soft grip.

NOGA CERA-CUT CR1100

CR1100

CONVEXED CERA-CUT CR2000 Ideal for all plastic materials and softmetals. Ideal for surface scraping and parting line deflashing Blade can be replaced. Includes: cera-cut handle and 250mm convexed radius blade.

NOGA CERAMIC-CUT CR2000

CR2000

CONCAVED CERA-CUT CR2300  Ideal for all plastic materials and soft metals. Ideal for curved edges and small ridges. blade can be replaced. Includes: Cera-Cut handle and 15mm concaved radius blade.

CERA-RADIUS TOOL CR2300

CR2300

ใบมีดขูด  CR2300B BLADE

CR2300B BLADE

CR2300B

DOUBLE BURR DB 1000 Simultaneously removes burrs from both sides of sheet metal. DB handle with safety guard to protect your hand. Unique round cutting blades can be rotated and reversed for long life. For corners, use one blade only. Range: 0-12mm.

DOUBLE-BURR(BLUE) CB1000

DB1000

LIZA BURR LB1000 Double end blade holder to utilize both N and S blades. Telescopes from 20-110mm with N blades. 20-94mm with S blades. lncludes: Uni-handle, SN holder, N1 and N2 blades.

LIZA-BURR(BLUE) LB1000/NG3002

LB1000

ด้ามมีดขูด NG-1 สำหรับใบมีดขูด S (3.2มม.)

NG-1 HANDLE (3.2MM) NG1000/NB1100

NG1000

Will do almost all of your deburring jobs. Includes: NG-1 handle, S10, S20 and S35 blades.

NOGA BURR 3 NG1003/NB3000

NG1003

ชุดมีดขูด 10.4 FIXED ROTO-DRIVE NG1200

ROTO-DRIVE NG1200/RD1040

NG1200

ใบมีดขูด NG1200B BLADE

NG1200B BLADE

NG1200B

ชุดมีดขูด EXTERNAL ROTO-DRIVE NG1700/RD4000

EXTERNAL ROTO-DRIVE NG1700/RD4000

NG1700

NOGA BURR 5 NG1005/NB5000

NG1005/NB5000

NOGAFLEX ARMS 8MM 3D FA&M NF1021

NF1021

NF CENTERING ARMS& UNI FA NF1022

NF1022

NF ARM 32KG. UNI. FA (BF) NF61003

NF61003

ON/OFF MAGNET 80 KG/F DG0036

DG0036

ON/OFF MAGNET 100 KG/F DG0038

DG0038

PLASTIC EDGE OFF SET EO2100

EO2100

EXTERNAL ROTO-DRIVE BLADE EX2001

EX2001

NOGA CERAMIC-CUT HANDLE CR2100

CR2100

NOGA CERAMIC-CUT BLADE CR2200

CR2200

EXTERNAL COUNTERSINK 28

EX3001

10.4 CRANKED COUNTERSINK BC1041

BC1041

C-12 COUNTERSINK BC1211

BC1211

16.5 CRANKED COUNTERSINK BC1651

BC1651

C-20 COUNTERSINK BC2011

BC2011

C-30 COUNTERSINK BC3011

BC3011

6.3 CRANKED COUNTERSINK BC6301

BC6301

8.3 CRANKED COUNTERSINK BC8301

BC8301

D-50 MINI SCRAPER(10PCS/PACK) BD5010

BD5010

BD5010

D-66 INTERNAL-SCRAP(10PCS/PACK) BD6610

BD6610

D-75 LONG SCRAPER HANDLE BD7501

BD7501

S101 BLADE(10PCS/PACK) BK1010

BK1010

S202 BLADE(10PCS/PACK) BK2010

BK2010

L-3 BLADE BL3001

BL3001

N-1 BLADE(10PCS/PACK) BN1010

BN1010

N1 CARBIDE BLADE BN1029

BN1029

N80 BLADE(10PCS/PACK) BN8010

BN8010

N80 M42 BLADE(10PCS/PACK) BN8043

BN8043

S10 BLADE(10PCS/PACK) BS1010

BS1010

S10 TIN COATED BLADE(10PC/PACK) BS1012

BS1012

S10 CARBIDE BLADE(10PCS/PACK) BS1016

BS1016

S100 COBALT BLADE(10PCS/PACK) BS1018

BS1018

S20 BLADE(10PCS/PACK) BS2010

BS2010

S20 TIN COATED BLADE(10PCS/PACK) BS2012

BS2012

S30 BLADE(10PCS/PACK) BS3010

BS3010

S35 BLADE(10PCS/PACK) BS3510

BS3510

T120 DOUBLE BLADE ENDED SCRAPER BT1200

BT1200

T80 DOUBLE BLADE ENDED SCRAPER BT8001

BT8001

S150 BLADE(10PCS/PACK) BK3010

BK3010

S10 LH TIN COATED BLADE(10PC/PACK) BS1013

BS1013

COMPARATOR STAND (STEEL PLATE) SP6300

SP6300

BRONZE UNIKIT (8PCS/SET) NG9200

NG9200

LONG PH+1D FA+MAGNET PH2040

PH2040

1

รายการ

SUPERSTONE

1

รายการ

เพชรกรีดหิน

17

รายการ

หินขัดแม่พิมพ์โลหะ

7

รายการ

หินขัดอุปกรณ์ขัดแม่พิมพ์

14

รายการ

หินเจียรNORTON

1

รายการ

หินลับสว่าน

21

รายการ

อุปกรณ์ขัดแม่พิมพ์

Shotcut