อุปกรณ์แม่พิมพ์พลาสติก

อุปกรณ์แม่เหล็ก ดูดจับ - แม่เหล็กแรงสูง กลมแบน แม่เหล็กอื่นๆ แม่เหล็กแรงสูง สี่เหลี่ยม

30

รายการ

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์

ปลอกนำมีบ่า แบบ A : (BA)

ปลอกนำมีบ่า แบบ A : (BA)

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์

MB001

ปลอกนำไม่มีบ่า แบบ B : (BB)

ปลอกนำไม่มีบ่า แบบ B : (BB)

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์

MB002

สลักนำมีบ่า แบบ A : (GPA)

สลักนำมีบ่า แบบ A : (GPA)

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์

MB003

SUPPORT PIN : (SPP)

SUPPORT PIN : (SPP)

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์

MB00601

RETURN PINS : (RP)

RETURN PINS : (RP)

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์

MB00801

SUPPORT PILLAR (SPL)

SUPPORT PILLAR (SPL)

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์

MB01501

SUPPORT PILLAR : (SPLC)

SUPPORT PILLAR : (SPLC)

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์

MB01502

EJECTOR GUIDE PIN : (EGP)

EJECTOR GUIDE PIN : (EGP)

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์

MB01302

EJECTOR GUIDE PIN : (EGPC)

EJECTOR GUIDE PIN : (EGPC)

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์

MB01401

EJECTOR GUIDE BUSH : [EGB]

EJECTOR GUIDE BUSH :

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์

EGB

STOP PIN : (STP)

STOP PIN : (STP)

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์

MB01503

PULLER BOLT : (PB-A)

PULLER BOLT : (PB-A)

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์

MB01601

PULLER BOLT : (PB-C)

PULLER BOLT : (PB-C)

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์

MB01602

ULTRA LOCKS : (ULK)

ULTRA LOCKS : (ULK)

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์

MB018

SPURE BUSHINGS : (SB)

SPURE BUSHINGS : (SB)

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์

MB00802

PARTING LOCK : (PPL)

PARTING LOCK : (PPL)

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์

MB00901

STRAIGHT EJECTOR PINS : (NP)

STRAIGHT EJECTOR PINS : (NP)

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์

MB010

STRAIGHT EJECTOR PINS (FX)

เข็มกระทุ้ง

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์

MB011

HIGH SPEED EJECTOR PINS : (EPH, EPS & ESS)

HIGH SPEED EJECTOR PINS : (EPH, EPS & ESS)

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์

MB012

TAPERED LOCK PIN : (TLP)

TAPERED LOCK PIN : (TLP)

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์

MB01301

SUPPORT PIN : (SPPF)

SUPPORT PIN : (SPPF)

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์

MB00602

SUPPORT PINS COLLAR : (SPC)

SUPPORT PINS COLLAR : (SPC)

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์

MB00701

SUPPORT PINS COLLAR (SPD)

SUPPORT PINS COLLAR (SPD)

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์

MB00702

สลักนำมีบ่า แบบ B : (GPB)

สลักนำมีบ่า แบบ B : (GPB)

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์

MB004

แองกูล่าร์ : (AGP)

แองกูล่าร์ : (AGP)

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์

MB00501

RUNNER LOCK PIN : (RLP)

RUNNER LOCK PIN : (RLP)

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์

MB00502

EYE BOLT

EYE BOLT

CCHI

STRIPPER BOLT

STRIPPER BOLT

MMSB

SCREW PLUG

SCREW PLUG

MMSW

PARTING LOCK(FRICTION)

PARTING LOCK(FRICTION)

PPL-

Shotcut