พั้นซ์มีบ่า แบบเจคเตอร์
พั้นซ์มีบ่า แบบเจคเตอร์

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
พั้นซ์มีบ่า แบบเจคเตอร์ INTP10
พั้นซ์มีบ่า แบบเจคเตอร์ INTP10
OC Part Number Material Tip shape B (Tip length) D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
SJAS4 JPSA04-[040-080]-P[1.00-3.99] SKH51 A 8 04 1.00~3.99 040~080
SJAS5 JPSA05-[040-080]-P[2.00-4.99] SKH51 A 8 05 2.00~4.99 040~080
SJAS6 JPSA06-[040-080]-P[2.00-5.99] SKH51 A 8 06 2.00~5.99 040~080
SJAS8 JPSA08-[040-100]-P[3.00-7.99] SKD11 A 6 08 3.00~7.99 040~100
SJAS10 JPSA10-[040-100]-P[3.00-9.99] SKD11 A 6 10 3.00~9.99 040~100
SJAS13 JPSA13-[040-100]-P[6.00-12.99] SKD11 A 6 13 6.00~12.99 040~100
SJAS16 JPSA16-[040-100]-P[10.00-15.99] SKD11 A 6 16 10.00~15.99 040~100
SJAS20 JPSA20-[040-100]-P[13.00-19.99] SKD11 A 6 20 13.00~19.99 040~100
SJAS25 JPSA25-[040-100]-P[18.00-24.99] SKD11 A 6 25 18.00~24.99 040~100
PJAS4 JPHSA04-[040-080]-P[1.00-3.99] HAP40 A 8 04 1.00~3.99 040~080
PJAS5 JPHSA05-[040-080]-P[2.00-4.99] HAP40 A 8 05 2.00~4.99 040~080
PJAS6 JPHSA06-[040-080]-P[2.00-5.99] HAP40 A 8 06 2.00~5.99 040~080
PJAS8 JPHSA08-[040-100]-P[3.00-7.99] HAP40 A 6 08 3.00~7.99 040~100
PJAS10 JPHSA10-[040-100]-P[3.00-9.99] HAP40 A 6 10 3.00~9.99 040~100
PJAS13 JPHSA13-[040-100]-P[6.00-12.99] HAP40 A 6 13 6.00~12.99 040~100
PJAS16 JPHSA16-[040-100]-P[10.00-15.99] HAP40 A 6 16 10.00~15.99 040~100
PJAS20 JPHSA20-[040-100]-P[13.00-19.99] HAP40 A 6 20 13.00~19.99 040~100
PJAS25 JPHSA25-[040-100]-P[18.00-24.99] HAP40 A 6 25 18.00~24.99 040~100
A-SJAL4 A-JPSA04-[040-080]-P[1.00-3.99] SKH51 A 8 04 1.00~3.99 040~080
A-SJAS5 A-JPSA05-[040-080]-P[2.00-4.99] SKH51 A 8 05 2.00~4.99 040~080
A-SJAS6 A-JPSA06-[040-080]-P[2.00-5.99] SKH51 A 8 06 2.00~5.99 040~080
A-SJAS8 A-JPSA08-[040-100]-P[3.00-7.99] SKD11 A 6 08 3.00~7.99 040~100
A-SJAS10 A-JPSA10-[040-100]-P[3.00-9.99] SKD11 A 6 10 3.00~9.99 040~100
A-SJAS13 A-JPSA13-[040-100]-P[6.00-12.99] SKD11 A 6 13 6.00~12.99 040~100
A-SJAS16 A-JPSA16-[040-100]-P[10.00-15.99] SKD11 A 6 16 10.00~15.99 040~100
A-SJAS20 A-JPSA20-[040-100]-P[13.00-19.99] SKD11 A 6 20 13.00~19.99 040~100
A-SJAS25 A-JPSA25-[040-100]-P[18.00-24.99] SKD11 A 6 25 18.00~24.99 040~100
A-PJAS4 A-JPHSA04-[040-080]-P[1.00-3.99] HAP40 A 8 04 1.00~3.99 040~080
A-PJAS5 A-JPHSA05-[040-080]-P[2.00-4.99] HAP40 A 8 05 2.00~4.99 040~080
A-PJAS6 A-JPHSA06-[040-080]-P[2.00-5.99] HAP40 A 8 06 2.00~5.99 040~080
A-PJAS8 A-JPHSA08-[040-100]-P[3.00-7.99] HAP40 A 6 08 3.00~7.99 040~100
A-PJAS10 A-JPHSA10-[040-100]-P[3.00-9.99] HAP40 A 6 10 3.00~9.99 040~100
A-PJAS13 A-JPHSA13-[040-100]-P[6.00-12.99] HAP40 A 6 13 6.00~12.99 040~100
A-PJAS16 A-JPHSA16-[040-100]-P[10.00-15.99] HAP40 A 6 16 10.00~15.99 040~100
A-PJAS20 A-JPHSA20-[040-100]-P[13.00-19.99] HAP40 A 6 20 13.00~19.99 040~100
A-PJAS25 A-JPHSA25-[040-100]-P[18.00-24.99] HAP40 A 6 25 18.00~24.99 040~100
SJAL4 JPLA04-[050-080]-P[1.00-3.99] SKH51 A 13 04 1.00~3.99 050~080
SJAL5 JPLA05-[050-080]-P[2.00-4.99] SKH51 A 13 05 2.00~4.99 050~080
SJAL6 JPLA06-[050-080]-P[2.00-5.99] SKH51 A 13 06 2.00~5.99 050~080
JPLA08-[050-100]-P[3.00-7.99] SKD11 A 19 08 3.00~7.99 050~100
JPLA10-[050-100]-P[3.00-9.99] SKD11 A 19 10 3.00~9.99 050~100
SJAL13 JPLA13-[050-100]-P[6.00-12.99] SKD11 A 19 13 6.00~12.99 050~100
SJAL16 JPLA16-[060-100]-P[10.00-15.99] SKD11 A 25 16 10.00~15.99 060~100
SJAL20 JPLA20-[060-100]-P[13.00-19.99] SKD11 A 25 20 13.00~19.99 060~100
SJAL25 JPLA25-[060-100]-P[18.00-24.99] SKD11 A 25 25 18.00~24.99 060~100
PJAL4 JPHLA04-[050-080]-P[1.00-3.99] HAP40 A 13 04 1.00~3.99 050~080
PJAL5 JPHLA05-[050-080]-P[2.00-4.99] HAP40 A 13 05 2.00~4.99 050~080
PJAL6 JPHLA06-[050-080]-P[2.00-5.99] HAP40 A 13 06 2.00~5.99 050~080
PJAL8 JPHLA08-[050-100]-P[3.00-7.99] HAP40 A 19 08 3.00~7.99 050~100
PJAL10 JPHLA10-[050-100]-P[3.00-9.99] HAP40 A 19 10 3.00~9.99 050~100
PJAL13 JPHLA13-[050-100]-P[6.00-12.99] HAP40 A 19 13 6.00~12.99 050~100
PJAL16 JPHLA16-[060-100]-P[10.00-15.99] HAP40 A 25 16 10.00~15.99 060~100
PJAL20 JPHLA20-[060-100]-P[13.00-19.99] HAP40 A 25 20 13.00~19.99 060~100
PJAL25 JPHLA25-[060-100]-P[18.00-24.99] HAP40 A 25 25 18.00~24.99 060~100
A-SJAL4 A-JPLA04-[050-080]-P[1.00-3.99] SKH51 A 13 04 1.00~3.99 050~080
A-SJAL5 A-JPLA05-[050-080]-P[2.00-4.99] SKH51 A 13 05 2.00~4.99 050~080
A-SJAL6 A-JPLA06-[050-080]-P[2.00-5.99] SKH51 A 13 06 2.00~5.99 050~080
A-SJAL8 A-JPLA08-[050-100]-P[3.00-7.99] SKD11 A 19 08 3.00~7.99 050~100
A-SJAL10 A-JPLA10-[050-100]-P[3.00-9.99] SKD11 A 19 10 3.00~9.99 050~100
A-SJAL13 A-JPLA13-[050-100]-P[6.00-12.99] SKD11 A 19 13 6.00~12.99 050~100
A-SJAL16 A-JPLA16-[060-100]-P[10.00-15.99] SKD11 A 25 16 10.00~15.99 060~100
A-SJAL20 A-JPLA20-[060-100]-P[13.00-19.99] SKD11 A 25 20 13.00~19.99 060~100
A-SJAL25 A-JPLA25-[060-100]-P[18.00-24.99] SKD11 A 25 25 18.00~24.99 060~100
A-PJAL4 A-JPHLA04-[050-080]-P[1.00-3.99] HAP40 A 13 04 1.00~3.99 050~080
A-PJAL5 A-JPHLA05-[050-080]-P[2.00-4.99] HAP40 A 13 05 2.00~4.99 050~080
A-PJAL6 A-JPHLA06-[050-080]-P[2.00-5.99] HAP40 A 13 06 2.00~5.99 050~080
A-PJAL8 A-JPHLA08-[050-100]-P[3.00-7.99] HAP40 A 19 08 3.00~7.99 050~100
A-PJAL10 A-JPHLA10-[050-100]-P[3.00-9.99] HAP40 A 19 10 3.00~9.99 050~100
A-PJAL13 A-JPHLA13-[050-100]-P[6.00-12.99] HAP40 A 19 13 6.00~12.99 050~100
A-PJAL16 A-JPHLA16-[060-100]-P[10.00-15.99] HAP40 A 25 16 10.00~15.99 060~100
A-PJAL20 A-JPHLA20-[060-100]-P[13.00-19.99] HAP40 A 25 20 13.00~19.99 060~100
A-PJAL25 A-JPHLA25-[060-100]-P[18.00-24.99] HAP40 A 25 25 18.00~24.99 060~100
SJAX5 JPXA05-[060-080]-P[2.00-4.99] SKH51 A 25 05 2.00~4.99 060~080
SJAX6 JPXA06-[060-080]-P[2.00-5.99] SKH51 A 25 06 2.00~5.99 060~080
SJAX8 JPXA08-[070-100]-P[3.00-7.99] SKD11 A 30 08 3.00~7.99 070~100
SJAX10 JPXA10-[070-100]-P[3.00-9.99] SKD11 A 30 10 3.00~9.99 070~100
SJAX13 JPXA13-[070-100]-P[6.00-12.99] SKD11 A 30 13 6.00~12.99 070~100
SJAX16 JPXA16-[080-100]-P[10.00-15.99] SKD11 A 40 16 10.00~15.99 080~100
SJAX20 JPXA20-[080-100]-P[13.00-19.99] SKD11 A 40 20 13.00~19.99 080~100
SJAX25 JPXA25-[080-100]-P[18.00-24.99] SKD11 A 40 25 18.00~24.99 080~100
A-SJAX5 A-JPXA05-[060-080]-P[2.00-4.99] SKH51 A 25 05 2.00~4.99 060~080
A-SJAX6 A-JPXA06-[060-080]-P[2.00-5.99] SKH51 A 25 06 2.00~5.99 060~080
A-SJAX8 A-JPXA08-[070-100]-P[3.00-7.99] SKD11 A 30 08 3.00~7.99 070~100
A-SJAX10 A-JPXA10-[070-100]-P[3.00-9.99] SKD11 A 30 10 3.00~9.99 070~100
A-SJAX13 A-JPXA13-[070-100]-P[6.00-12.99] SKD11 A 30 13 6.00~12.99 070~100
A-SJAX16 A-JPXA16-[080-100]-P[10.00-15.99] SKD11 A 40 16 10.00~15.99 080~100
A-SJAX20 A-JPXA20-[080-100]-P[13.00-19.99] SKD11 A 40 20 13.00~19.99 080~100
A-SJAX25 A-JPXA25-[080-100]-P[18.00-24.99] SKD11 A 40 25 18.00~24.99 080~100
SJGS4 JPSB04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKH51 B 8 04 1.00~3.97 040~080
SJGS5 JPSB05-[040-080]-P[2.00-4.97] SKH51 B 8 05 2.00~4.97 040~080
SJGS6 JPSB06-[040-080]-P[2.00-5.97] SKH51 B 8 06 2.00~5.97 040~080
SJGS8 JPSB08-[040-100]-P[3.00-7.97] SKD11 B 6 08 3.00~7.97 040~100
SJGS10 JPSB10-[040-100]-P[3.00-9.97] SKD11 B 6 10 3.00~9.97 040~100
SJGS13 JPSB13-[040-100]-P[6.00-12.97] SKD11 B 6 13 6.00~12.97 040~100
SJGS16 JPSB16-[040-100]-P[6.00-15.97] SKD11 B 6 16 6.00~15.97 040~100
SJGS20 JPSB20-[040-100]-P[6.00-19.97] SKD11 B 6 20 6.00~19.97 040~100
SJGS25 JPSB25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKD11 B 6 25 6.00~24.97 040~100
PJGS4 JPHSB04-[040-080]-P[1.00-3.97] HAP40 B 8 04 1.00~3.97 040~080
PJGS5 JPHSB05-[040-080]-P[2.00-4.97] HAP40 B 8 05 2.00~4.97 040~080
PJGS6 JPHSB06-[040-080]-P[2.00-5.97] HAP40 B 8 06 2.00~5.97 040~080
PJGS8 JPHSB08-[040-100]-P[3.00-7.97] HAP40 B 6 08 3.00~7.97 040~100
PJGS10 JPHSB10-[040-100]-P[3.00-9.97] HAP40 B 6 10 3.00~9.97 040~100
PJGS13 JPHSB13-[040-100]-P[6.00-12.97] HAP40 B 6 13 6.00~12.97 040~100
PJGS16 JPHSB16-[040-100]-P[6.00-15.97] HAP40 B 6 16 6.00~15.97 040~100
PJGS20 JPHSB20-[040-100]-P[6.00-19.97] HAP40 B 6 20 6.00~19.97 040~100
PJGS25 JPHSB25-[040-100]-P[6.00-24.97] HAP40 B 6 25 6.00~24.97 040~100
A-SJGL4 A-JPSB04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKH51 B 8 04 1.00~3.97 040~080
A-SJGS5 A-JPSB05-[040-080]-P[2.00-4.97] SKH51 B 8 05 2.00~4.97 040~080
A-SJGS6 A-JPSB06-[040-080]-P[2.00-5.97] SKH51 B 8 06 2.00~5.97 040~080
A-SJGS8 A-JPSB08-[040-100]-P[3.00-7.97] SKD11 B 6 08 3.00~7.97 040~100
A-SJGS10 A-JPSB10-[040-100]-P[3.00-9.97] SKD11 B 6 10 3.00~9.97 040~100
A-SJGS13 A-JPSB13-[040-100]-P[6.00-12.97] SKD11 B 6 13 6.00~12.97 040~100
A-SJGS16 A-JPSB16-[040-100]-P[6.00-15.97] SKD11 B 6 16 6.00~15.97 040~100
A-SJGS20 A-JPSB20-[040-100]-P[6.00-19.97] SKD11 B 6 20 6.00~19.97 040~100
A-SJGS25 A-JPSB25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKD11 B 6 25 6.00~24.97 040~100
SJGL4 JPLB04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKH51 B 13 04 2.00~3.97 050~080
SJGL5 JPLB05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKH51 B 13 05 2.00~4.97 050~080
SJGL6 JPLB06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKH51 B 13 06 2.00~5.97 050~080
SJGL8 JPLB08-[050-100]-P[3.00-7.97] SKD11 B 19 08 3.00~7.97 050~100
SJGL10 JPLB10-[050-100]-P[3.00-9.97] SKD11 B 19 10 3.00~9.97 050~100
SJGL13 JPLB13-[050-100]-P[6.00-12.97] SKD11 B 19 13 6.00~12.97 050~100
SJGL16 JPLB16-[060-100]-P[6.00-15.97] SKD11 B 25 16 6.00~15.97 060~100
SJGL20 JPLB20-[060-100]-P[6.00-19.97] SKD11 B 25 20 6.00~19.97 060~100
SJGL25 JPLB25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKD11 B 25 25 6.00~24.97 060~100
PJGL4 JPHLB04-[050-080]-P[2.00-3.97] HAP40 B 13 04 2.00~3.97 050~080
PJGL5 JPHLB05-[050-080]-P[2.00-4.97] HAP40 B 13 05 2.00~4.97 050~080
PJGL6 JPHLB06-[050-080]-P[2.00-5.97] HAP40 B 13 06 2.00~5.97 050~080
PJGL8 JPHLB08-[050-100]-P[3.00-7.97] HAP40 B 19 08 3.00~7.97 050~100
PJGL10 JPHLB10-[050-100]-P[3.00-9.97] HAP40 B 19 10 3.00~9.97 050~100
PJGL13 JPHLB13-[050-100]-P[6.00-12.97] HAP40 B 19 13 6.00~12.97 050~100
PJGL16 JPHLB16-[060-100]-P[6.00-15.97] HAP40 B 25 16 6.00~15.97 060~100
PJGL20 JPHLB20-[060-100]-P[6.00-19.97] HAP40 B 25 20 6.00~19.97 060~100
PJGL25 JPHLB25-[060-100]-P[6.00-24.97] HAP40 B 25 25 6.00~24.97 060~100
SJGX5 JPXB05-[060-080]-P[3.50-4.97] SKH51 B 25 05 3.50~4.97 060~080
SJGX6 JPXB06-[060-080]-P[3.50-5.97] SKH51 B 25 06 3.50~5.97 060~080
SJGX8 JPXB08-[070-100]-P[5.00-7.97] SKD11 B 30 08 5.00~7.97 070~100
SJGX10 JPXB10-[070-100]-P[6.00-9.97] SKD11 B 30 10 6.00~9.97 070~100
SJGX13 JPXB13-[070-100]-P[6.00-12.97] SKD11 B 30 13 6.00~12.97 070~100
A-JPXB05-[060-080]-P[3.50-4.97] SKH51 B 25 05 3.50~4.97 060~080
A-JPXB06-[060-080]-P[3.50-5.97] SKH51 B 25 06 3.50~5.97 060~080
A-JPXB08-[070-100]-P[5.00-7.97] SKD11