พั้นช์มีบ่า แบบเจคเตอร์ ผิวขัดมัน
พั้นช์มีบ่า แบบเจคเตอร์ ผิวขัดมัน

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
พั้นช์มีบ่า แบบเจคเตอร์ ผิวขัดมัน INTP12
พั้นช์มีบ่า แบบเจคเตอร์ ผิวขัดมัน INTP12
OC Part Number Material Tip shape B (Tip length) D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
L-SJAS4 L-JPSA04-[040-080]-P[1.00-3.99] SKH51 A 8 04 1.00~3.99 040~080
L-SJAS5 L-JPSA05-[040-080]-P[2.00-4.99] SKH51 A 8 05 2.00~4.99 040~080
L-SJAS6 L-JPSA06-[040-080]-P[2.00-5.99] SKH51 A 8 06 2.00~5.99 040~080
L-SJAS8 L-JPSA08-[040-100]-P[3.00-7.99] SKD11 A 6 08 3.00~7.99 040~100
L-SJAS10 L-JPSA10-[040-100]-P[3.00-9.99] SKD11 A 6 10 3.00~9.99 040~100
L-SJAS13 L-JPSA13-[040-100]-P[6.00-12.99] SKD11 A 6 13 6.00~12.99 040~100
L-SJAS16 L-JPSA16-[040-100]-P[10.00-15.99] SKD11 A 6 16 10.00~15.99 040~100
L-SJAS20 L-JPSA20-[040-100]-P[13.00-19.99] SKD11 A 6 20 13.00~19.99 040~100
L-SJAS25 L-JPSA25-[040-100]-P[18.00-24.99] SKD11 A 6 25 18.00~24.99 040~100
L-SJGS4 L-JPSB04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKH51 B 8 04 1.00~3.97 040~080
L-SJGS5 L-JPSB05-[040-080]-P[2.00-4.97] SKH51 B 8 05 2.00~4.97 040~080
L-SJGS6 L-JPSB06-[040-080]-P[2.00-5.97] SKH51 B 8 06 2.00~5.97 040~080
L-SJGS8 L-JPSB08-[040-100]-P[3.00-7.97] SKD11 B 6 08 3.00~7.97 040~100
L-SJGS10 L-JPSB10-[040-100]-P[3.00-9.97] SKD11 B 6 10 3.00~9.97 040~100
L-SJGS13 L-JPSB13-[040-100]-P[6.00-12.97] SKD11 B 6 13 6.00~12.97 040~100
L-SJGS16 L-JPSB16-[040-100]-P[6.00-15.97] SKD11 B 6 16 6.00~15.97 040~100
L-SJGS20 L-JPSB20-[040-100]-P[6.00-19.97] SKD11 B 6 20 6.00~19.97 040~100
L-SJGS25 L-JPSB25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKD11 B 6 25 6.00~24.97 040~100
L-SJDS4 L-JPSC04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKH51 C 8 04 1.00~3.97 040~080
L-SJDS5 L-JPSC05-[040-080]-P[2.00-4.97] SKH51 C 8 05 2.00~4.97 040~080
L-SJDS6 L-JPSC06-[040-080]-P[2.00-5.97] SKH51 C 8 06 2.00~5.97 040~080
L-SJDS8 L-JPSC08-[040-100]-P[3.00-7.97] SKD11 C 6 08 3.00~7.97 040~100
L-SJDS10 L-JPSC10-[040-100]-P[3.00-9.97] SKD11 C 6 10 3.00~9.97 040~100
L-SJDS13 L-JPSC13-[040-100]-P[6.00-12.97] SKD11 C 6 13 6.00~12.97 040~100
L-SJDS16 L-JPSC16-[040-100]-P[6.00-15.97] SKD11 C 6 16 6.00~15.97 040~100
L-SJDS20 L-JPSC20-[040-100]-P[6.00-19.97] SKD11 C 6 20 6.00~19.97 040~100
L-SJDS25 L-JPSC25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKD11 C 6 25 6.00~24.97 040~100
L-SJES4 L-JPSD04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKH51 D 8 04 1.00~3.97 040~080
L-SJES5 L-JPSD05-[040-080]-P[2.00-4.97] SKH51 D 8 05 2.00~4.97 040~080
L-SJES6 L-JPSD06-[040-080]-P[2.00-5.97] SKH51 D 8 06 2.00~5.97 040~080
L-SJES8 L-JPSD08-[040-100]-P[3.00-7.97] SKD11 D 6 08 3.00~7.97 040~100
L-SJES10 L-JPSD10-[040-100]-P[3.00-9.97] SKD11 D 6 10 3.00~9.97 040~100
L-SJES13 L-JPSD13-[040-100]-P[6.00-12.97] SKD11 D 6 13 6.00~12.97 040~100
L-SJES16 L-JPSD16-[040-100]-P[6.00-15.97] SKD11 D 6 16 6.00~15.97 040~100
L-SJES20 L-JPSD20-[040-100]-P[6.00-19.97] SKD11 D 6 20 6.00~19.97 040~100
L-SJES25 L-JPSD25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKD11 D 6 25 6.00~24.97 040~100
L-SJRS4 L-JPSE04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKH51 E 8 04 1.00~3.97 040~080
L-SJRS5 L-JPSE05-[040-080]-P[2.00-4.97] SKH51 E 8 05 2.00~4.97 040~080
L-SJRS6 L-JPSE06-[040-080]-P[2.00-5.97] SKH51 E 8 06 2.00~5.97 040~080
L-SJRS8 L-JPSE08-[040-100]-P[3.00-7.97] SKD11 E 6 08 3.00~7.97 040~100
L-SJRS10 L-JPSE10-[040-100]-P[3.00-9.97] SKD11 E 6 10 3.00~9.97 040~100
L-SJRS13 L-JPSE13-[040-100]-P[6.00-12.97] SKD11 E 6 13 6.00~12.97 040~100
L-SJRS16 L-JPSE16-[040-100]-P[6.00-15.97] SKD11 E 6 16 6.00~15.97 040~100
L-SJRS20 L-JPSE20-[040-100]-P[6.00-19.97] SKD11 E 6 20 6.00~19.97 040~100
L-SJRS25 L-JPSE25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKD11 E 6 25 6.00~24.97 040~100
L-SJAL4 L-JPLA04-[050-080]-P[1.00-3.99] SKH51 A 13 04 1.00~3.99 050~080
L-SJAL5 L-JPLA05-[050-080]-P[2.00-4.99] SKH51 A 13 05 2.00~4.99 050~080
L-SJAL6 L-JPLA06-[050-080]-P[2.00-5.99] SKH51 A 13 06 2.00~5.99 050~080
L-SJAL8 L-JPLA08-[050-100]-P[3.00-7.99] SKD11 A 19 08 3.00~7.99 050~100
L-SJAL10 L-JPLA10-[050-100]-P[3.00-9.99] SKD11 A 19 10 3.00~9.99 050~100
L-SJAL13 L-JPLA13-[050-100]-P[6.00-12.99] SKD11 A 19 13 6.00~12.99 050~100
L-SJAL16 L-JPLA16-[060-100]-P[10.00-15.99] SKD11 A 25 16 10.00~15.99 060~100
L-SJAL20 L-JPLA20-[060-100]-P[13.00-19.99] SKD11 A 25 20 13.00~19.99 060~100
L-SJAL25 L-JPLA25-[060-100]-P[18.00-24.99] SKD11 A 25 25 18.00~24.99 060~100
L-SJGL4 L-JPLB04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKH51 B 13 04 2.00~3.97 050~080
L-SJGL5 L-JPLB05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKH51 B 13 05 2.00~4.97 050~080
L-SJGL6 L-JPLB06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKH51 B 13 06 2.00~5.97 050~080
L-SJGL8 L-JPLB08-[050-100]-P[3.00-7.97] SKD11 B 19 08 3.00~7.97 050~100
L-SJGL10 L-JPLB10-[050-100]-P[3.00-9.97] SKD11 B 19 10 3.00~9.97 050~100
L-SJGL13 L-JPLB13-[050-100]-P[6.00-12.97] SKD11 B 19 13 6.00~12.97 050~100
L-SJGL16 L-JPLB16-[060-100]-P[6.00-15.97] SKD11 B 25 16 6.00~15.97 060~100
L-SJGL20 L-JPLB20-[060-100]-P[6.00-19.97] SKD11 B 25 20 6.00~19.97 060~100
L-SJGL25 L-JPLB25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKD11 B 25 25 6.00~24.97 060~100
L-SJDL4 L-JPLC04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKH51 C 13 04 2.00~3.97 050~080
L-SJDL5 L-JPLC05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKH51 C 13 05 2.00~4.97 050~080
L-SJDL6 L-JPLC06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKH51 C 13 06 2.00~5.97 050~080
L-SJDL8 L-JPLC08-[050-100]-P[3.00-7.97] SKD11 C 19 08 3.00~7.97 050~100
L-SJDL10 L-JPLC10-[050-100]-P[3.00-9.97] SKD11 C 19 10 3.00~9.97 050~100
L-SJDL13 L-JPLC13-[050-100]-P[6.00-12.97] SKD11 C 19 13 6.00~12.97 050~100
L-SJDL16 L-JPLC16-[060-100]-P[6.00-15.97] SKD11 C 25 16 6.00~15.97 060~100
L-SJDL20 L-JPLC20-[060-100]-P[6.00-19.97] SKD11 C 25 20 6.00~19.97 060~100
L-SJDL25 L-JPLC25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKD11 C 25 25 6.00~24.97 060~100
L-SJEL4 L-JPLD04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKH51 D 13 04 2.00~3.97 050~080
L-SJEL5 L-JPLD05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKH51 D 13 05 2.00~4.97 050~080
L-SJEL6 L-JPLD06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKH51 D 13 06 2.00~5.97 050~080
L-SJEL8 L-JPLD08-[050-100]-P[3.00-7.97] SKD11 D 19 08 3.00~7.97 050~100
L-SJEL10 L-JPLD10-[050-100]-P[3.00-9.97] SKD11 D 19 10 3.00~9.97 050~100
L-SJEL13 L-JPLD13-[050-100]-P[6.00-12.97] SKD11 D 19 13 6.00~12.97 050~100
L-SJEL16 L-JPLD16-[060-100]-P[6.00-15.97] SKD11 D 25 16 6.00~15.97 060~100
L-SJEL20 L-JPLD20-[060-100]-P[6.00-19.97] SKD11 D 25 20 6.00~19.97 060~100
L-SJEL25 L-JPLD25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKD11 D 25 25 6.00~24.97 060~100
L-SJRL4 L-JPLE04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKH51 E 13 04 2.00~3.97 050~080
L-SJRL5 L-JPLE05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKH51 E 13 05 2.00~4.97 050~080
L-SJRL6 L-JPLE06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKH51 E 13 06 2.00~5.97 050~080
L-SJRL8 L-JPLE08-[050-100]-P[3.00-7.97] SKD11 E 19 08 3.00~7.97 050~100
L-SJRL10 L-JPLE10-[050-100]-P[3.00-9.97] SKD11 E 19 10 3.00~9.97 050~100
L-SJRL13 L-JPLE13-[050-100]-P[6.00-12.97] SKD11 E 19 13 6.00~12.97 050~100
L-SJRL16 L-JPLE16-[060-100]-P[6.00-15.97] SKD11 E 25 16 6.00~15.97 060~100
L-SJRL20 L-JPLE20-[060-100]-P[6.00-19.97] SKD11 E 25 20 6.00~19.97 060~100
L-SJRL25 L-JPLE25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKD11 E 25 25 6.00~24.97 060~100
L-SJAX5 L-JPXA05-[060-080]-P[2.00-4.99] SKH51 A 25 05 2.00~4.99 060~080
L-SJAX6 L-JPXA06-[060-080]-P[2.00-5.99] SKH51 A 25 06 2.00~5.99 060~080
L-SJAX8 L-JPXA08-[070-100]-P[3.00-7.99] SKD11 A 30 08 3.00~7.99 070~100
L-SJAX10 L-JPXA10-[070-100]-P[3.00-9.99] SKD11 A 30 10 3.00~9.99 070~100
L-SJAX13 L-JPXA13-[070-100]-P[6.00-12.99] SKD11 A 30 13 6.00~12.99 070~100
L-SJAX16 L-JPXA16-[080-100]-P[10.00-15.99] SKD11 A 40 16 10.00~15.99 080~100
L-SJAX20 L-JPXA20-[080-100]-P[13.00-19.99] SKD11 A 40 20 13.00~19.99 080~100
L-SJAX25 L-JPXA25-[080-100]-P[18.00-24.99] SKD11 A 40 25 18.00~24.99 080~100
L-SJGX5 L-JPXB05-[060-080]-P[3.50-4.97] SKH51 B 25 05 3.50~4.97 060~080
L-SJGX6 L-JPXB06-[060-080]-P[3.50-5.97] SKH51 B 25 06 3.50~5.97 060~080
L-SJGX8 L-JPXB08-[070-100]-P[5.00-7.97] SKD11 B 30 08 5.00~7.97 070~100
L-SJGX10 L-JPXB10-[070-100]-P[6.00-9.97] SKD11 B 30 10 6.00~9.97 070~100
L-SJGX13 L-JPXB13-[070-100]-P[6.00-12.97] SKD11 B 30 13 6.00~12.97 070~100
L-SJDX5 L-JPXC05-[060-080]-P[3.50-4.97] SKH51 C 25 05 3.50~4.97 060~080
L-SJDX6 L-JPXC06-[060-080]-P[3.50-5.97] SKH51 C 25 06 3.50~5.97 060~080
L-SJDX8 L-JPXC08-[070-100]-P[5.00-7.97] SKD11 C 30 08 5.00~7.97 070~100
L-SJDX10 L-JPXC10-[070-100]-P[6.00-9.97] SKD11 C 30 10 6.00~9.97 070~100
L-SJDX13 L-JPXC13-[070-100]-P[6.00-12.97] SKD11 C 30 13 6.00~12.97 070~100
L-SJEX5 L-JPXD05-[060-080]-P[3.50-4.97] SKH51 D 25 05 3.50~4.97 060~080
L-SJEX6 L-JPXD06-[060-080]-P[3.50-5.97] SKH51 D 25 06 3.50~5.97 060~080
L-SJEX8 L-JPXD08-[070-100]-P[5.00-7.97] SKD11 D 30 08 5.00~7.97 070~100
L-SJEX10 L-JPXD10-[070-100]-P[6.00-9.97] SKD11 D 30 10 6.00~9.97 070~100
L-SJEX13 L-JPXD13-[070-100]-P[6.00-12.97] SKD11 D 30 13 6.00~12.97 070~100
L-SJRX5 L-JPXE05-[060-080]-P[3.50-4.97] SKH51 E 25 05 3.50~4.97 060~080
L-SJRX6 L-JPXE06-[060-080]-P[3.50-5.97] SKH51 E 25 06 3.50~5.97 060~080
L-SJRX8 L-JPXE08-[070-100]-P[5.00-7.97] SKD11 E 30 08 5.00~7.97 070~100
L-SJRX10 L-JPXE10-[070-100]-P[6.00-9.97] SKD11 E 30 10 6.00~9.97 070~100
L-SJRX13 L-JPXE13-[070-100]-P[6.00-12.97] SKD11 E 30 13 6.00~12.97 070~100
L-PJAS4 L-JPHSA04-[040-080]-P[1.00-3.99] HAP40 A 8 04 1.00~3.99 040~080
L-PJAS5 L-JPHSA05-[040-080]-P[2.00-4.99] HAP40 A 8 05 2.00~4.99 040~080
L-PJAS6 L-JPHSA06-[040-080]-P[2.00-5.99] HAP40 A 8 06 2.00~5.99 040~080
L-PJAS8 L-JPHSA08-[040-100]-P[3.00-7.99] HAP40 A 6 08 3.00~7.99 040~100
L-PJAS10 L-JPHSA10-[040-100]-P[3.00-9.99] HAP40 A 6 10 3.00~9.99 040~100
L-PJAS13 L-JPHSA13-[040-100]-P[6.00-12.99] HAP40 A 6 13 6.00~12.99 040~100
L-PJAS16 L-JPHSA16-[040-100]-P[10.00-15.99] HAP40 A 6 16 10.00~15.99 040~100
L-PJAS20 L-JPHSA20-[040-100]-P[13.00-19.99] HAP40 A 6 20 13.00~19.99 040~100
L-PJAS25 L-JPHSA25-[040-100]-P[18.00-24.99] HAP40 A 6 25 18.00~24.99 040~100
L-PJGS4 L-JPHSB04-[040-080]-P[1.00-3.97] HAP40 B 8 04 1.00~3.97 040~080
L-PJGS5 L-JPHSB05-[040-080]-P[2.00-4.97] HAP40 B 8 05 2.00~4.97 040~080
L-PJGS6 L-JPHSB06-[040-080]-P[2.00-5.97] HAP40 B 8 06 2.00~5.97 040~080
L-PJGS8 L-JPHSB08-[040-100]-P[3.00-7.97] HAP40 B 6 08 3.00~7.97 040~100
L-PJGS10 L-JPHSB10-[040-100]-P[3.00-9.97] HAP40 B 6 10 3.00~9.97 040~100
L-PJGS13 L-JPHSB13-[040-100]-P[6.00-12.97] HAP40 B 6 13 6.00~12.97 040~100
L-PJGS16 L-JPHSB16-[040-100]-P[6.00-15.97] HAP40 B 6 16 6.00~15.97 040~100
L-PJGS20 L-JPHSB20-[040-100]-P[6.00-19.97] HAP40 B 6 20 6.00~19.97 040~100