บล็อคพั้นช์ แบบเจคเตอร์ มีบ่า 2 ข้าง JECTOR BLOCK PUNCHES WITH DOUBLE FLANGE

พั้นช์บอลล็อค

บล็อคพั้นช์ แบบเจคเตอร์ มีบ่า 2 ข้าง

JECTOR BLOCK PUNCHES WITH DOUBLE FLANGE

HJW_, HSJW_, PHJW_

"No-Mask" If you don't want to lasers mask on product.

Filter Code:

กำหนดค่า
ข้อมูลจำเพาะ / ขนาด
0-270/90
Part Number Material V H L dimension P dimension
บล็อคพั้นช์ แบบเจคเตอร์ มีบ่า 2 ข้าง INTP128 บล็อคพั้นช์ แบบเจคเตอร์ มีบ่า 2 ข้าง INTP128