พั้นช์มีบ่า ชนิดสั้น
พั้นช์มีบ่า ชนิดสั้น

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
พั้นช์มีบ่า ชนิดสั้น INTP16
พั้นช์มีบ่า ชนิดสั้น INTP16
OC Part Number Material Tip shape B (Tip length) D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
SSAS3 SSSA03-[025-035]-P[1.00-2.99] SKD11 A 8.000 03 1.00~2.99 025~035
SSAS4 SSSA04-[025-035]-P[2.00-3.99] SKD11 A 8.000 04 2.00~3.99 025~035
SSAS5 SSSA05-[025-035]-P[2.00-4.99] SKD11 A 8.000 05 2.00~4.99 025~035
SSAS6 SSSA06-[025-035]-P[2.50-5.99] SKD11 A 8.000 06 2.50~5.99 025~035
SSAS8 SSSA08-[025-035]-P[5.00-7.99] SKD11 A 8.000 08 5.00~7.99 025~035
SSAS10 SSSA10-[025-035]-P[7.00-9.99] SKD11 A 8.000 10 7.00~9.99 025~035
SSHAS3 SSHSA03-[025-035]-P[1.00-2.99] SKH51 A 8.000 03 1.00~2.99 025~035
SSHAS4 SSHSA04-[025-035]-P[2.00-3.99] SKH51 A 8.000 04 2.00~3.99 025~035
SSHAS5 SSHSA05-[025-035]-P[2.00-4.99] SKH51 A 8.000 05 2.00~4.99 025~035
SSHAS6 SSHSA06-[025-035]-P[2.50-5.99] SKH51 A 8.000 06 2.50~5.99 025~035
SSHAS8 SSHSA08-[025-035]-P[5.00-7.99] SKH51 A 8.000 08 5.00~7.99 025~035
SSHAS10 SSHSA10-[025-035]-P[7.00-9.99] SKH51 A 8.000 10 7.00~9.99 025~035
SSPAS3 SSPHSA03-[025-035]-P[1.00-2.99] HAP40 A 8.000 03 1.00~2.99 025~035
SSPAS4 SSPHSA04-[025-035]-P[2.00-3.99] HAP40 A 8.000 04 2.00~3.99 025~035
SSPAS5 SSPHSA05-[025-035]-P[2.00-4.99] HAP40 A 8.000 05 2.00~4.99 025~035
SSPAS6 SSPHSA06-[025-035]-P[2.50-5.99] HAP40 A 8.000 06 2.50~5.99 025~035
SSPAS8 SSPHSA08-[025-035]-P[5.00-7.99] HAP40 A 8.000 08 5.00~7.99 025~035
SSPAS10 SSPHSA10-[025-035]-P[7.00-9.99] HAP40 A 8.000 10 7.00~9.99 025~035
A-SSAS3 A-SSSA03-[025-035]-P[1.00-2.99] SKD11 A 8.000 03 1.00~2.99 025~035
A-SSAS4 A-SSSA04-[025-035]-P[2.00-3.99] SKD11 A 8.000 04 2.00~3.99 025~035
A-SSAS5 A-SSSA05-[025-035]-P[2.00-4.99] SKD11 A 8.000 05 2.00~4.99 025~035
A-SSAS6 A-SSSA06-[025-035]-P[2.50-5.99] SKD11 A 8.000 06 2.50~5.99 025~035
A-SSAS8 A-SSSA08-[025-035]-P[5.00-7.99] SKD11 A 8.000 08 5.00~7.99 025~035
A-SSAS10 A-SSSA10-[025-035]-P[7.00-9.99] SKD11 A 8.000 10 7.00~9.99 025~035
A-SSHAS3 A-SSHSA03-[025-035]-P[1.00-2.99] SKH51 A 8.000 03 1.00~2.99 025~035
A-SSHAS4 A-SSHSA04-[025-035]-P[2.00-3.99] SKH51 A 8.000 04 2.00~3.99 025~035
A-SSHAS5 A-SSHSA05-[025-035]-P[2.00-4.99] SKH51 A 8.000 05 2.00~4.99 025~035
A-SSHAS6 A-SSHSA06-[025-035]-P[2.50-5.99] SKH51 A 8.000 06 2.50~5.99 025~035
A-SSHAS8 A-SSHSA08-[025-035]-P[5.00-7.99] SKH51 A 8.000 08 5.00~7.99 025~035
A-SSHAS10 A-SSHSA10-[025-035]-P[7.00-9.99] SKH51 A 8.000 10 7.00~9.99 025~035
A-SSPAS3 A-SSPHSA03-[025-035]-P[1.00-2.99] HAP40 A 8.000 03 1.00~2.99 025~035
A-SSPAS4 A-SSPHSA04-[025-035]-P[2.00-3.99] HAP40 A 8.000 04 2.00~3.99 025~035
A-SSPAS5 A-SSPHSA05-[025-035]-P[2.00-4.99] HAP40 A 8.000 05 2.00~4.99 025~035
A-SSPAS6 A-SSPHSA06-[025-035]-P[2.50-5.99] HAP40 A 8.000 06 2.50~5.99 025~035
A-SSPAS8 A-SSPHSA08-[025-035]-P[5.00-7.99] HAP40 A 8.000 08 5.00~7.99 025~035
A-SSPAS10 A-SSPHSA10-[025-035]-P[7.00-9.99] HAP40 A 8.000 10 7.00~9.99 025~035
SSAL3 SSLA03-[030-040]-P[1.00-2.99] SKD11 A 13.000 03 1.00~2.99 030~040
SSAL4 SSLA04-[030-040]-P[2.00-3.99] SKD11 A 13.000 04 2.00~3.99 030~040
SSAL5 SSLA05-[030-040]-P[2.00-4.99] SKD11 A 13.000 05 2.00~4.99 030~040
SSAL6 SSLA06-[030-040]-P[2.50-5.99] SKD11 A 13.000 06 2.50~5.99 030~040
SSAL8 SSLA08-[030-040]-P[5.00-7.99] SKD11 A 13.000 08 5.00~7.99 030~040
SSAL10 SSLA10-[030-040]-P[7.00-9.99] SKD11 A 13.000 10 7.00~9.99 030~040
SSHAL3 SSHLA03-[030-040]-P[1.00-2.99] SKH51 A 13.000 03 1.00~2.99 030~040
SSHAL4 SSHLA04-[030-040]-P[2.00-3.99] SKH51 A 13.000 04 2.00~3.99 030~040
SSHAL5 SSHLA05-[030-040]-P[2.00-4.99] SKH51 A 13.000 05 2.00~4.99 030~040
SSHAL6 SSHLA06-[030-040]-P[2.50-5.99] SKH51 A 13.000 06 2.50~5.99 030~040
SSHAL8 SSHLA08-[030-040]-P[5.00-7.99] SKH51 A 13.000 08 5.00~7.99 030~040
SSHAL10 SSHLA10-[030-040]-P[7.00-9.99] SKH51 A 13.000 10 7.00~9.99 030~040
SSPAL3 SSPHLA03-[030-040]-P[1.00-2.99] HAP40 A 13.000 03 1.00~2.99 030~040
SSPAL4 SSPHLA04-[030-040]-P[2.00-3.99] HAP40 A 13.000 04 2.00~3.99 030~040
SSPAL5 SSPHLA05-[030-040]-P[2.00-4.99] HAP40 A 13.000 05 2.00~4.99 030~040
SSPAL6 SSPHLA06-[030-040]-P[2.50-5.99] HAP40 A 13.000 06 2.50~5.99 030~040
SSPAL8 SSPHLA08-[030-040]-P[5.00-7.99] HAP40 A 13.000 08 5.00~7.99 030~040
SSPAL10 SSPHLA10-[030-040]-P[7.00-9.99] HAP40 A 13.000 10 7.00~9.99 030~040
A-SSAL3 A-SSLA03-[030-040]-P[1.00-2.99] SKD11 A 13.000 03 1.00~2.99 030~040
A-SSAL4 A-SSLA04-[030-040]-P[2.00-3.99] SKD11 A 13.000 04 2.00~3.99 030~040
A-SSAL5 A-SSLA05-[030-040]-P[2.00-4.99] SKD11 A 13.000 05 2.00~4.99 030~040
A-SSAL6 A-SSLA06-[030-040]-P[2.50-5.99] SKD11 A 13.000 06 2.50~5.99 030~040
A-SSAL8 A-SSLA08-[030-040]-P[5.00-7.99] SKD11 A 13.000 08 5.00~7.99 030~040
A-SSAL10 A-SSLA10-[030-040]-P[7.00-9.99] SKD11 A 13.000 10 7.00~9.99 030~040
A-SSHAL3 A-SSHLA03-[030-040]-P[1.00-2.99] SKH51 A 13.000 03 1.00~2.99 030~040
A-SSHAL4 A-SSHLA04-[030-040]-P[2.00-3.99] SKH51 A 13.000 04 2.00~3.99 030~040
A-SSHAL5 A-SSHLA05-[030-040]-P[2.00-4.99] SKH51 A 13.000 05 2.00~4.99 030~040
A-SSHAL6 A-SSHLA06-[030-040]-P[2.50-5.99] SKH51 A 13.000 06 2.50~5.99 030~040
A-SSHAL8 A-SSHLA08-[030-040]-P[5.00-7.99] SKH51 A 13.000 08 5.00~7.99 030~040
A-SSHAL10 A-SSHLA10-[030-040]-P[7.00-9.99] SKH51 A 13.000 10 7.00~9.99 030~040
A-SSPAL3 A-SSPHLA03-[030-040]-P[1.00-2.99] HAP40 A 13.000 03 1.00~2.99 030~040
A-SSPAL4 A-SSPHLA04-[030-040]-P[2.00-3.99] HAP40 A 13.000 04 2.00~3.99 030~040
A-SSPAL5 A-SSPHLA05-[030-040]-P[2.00-4.99] HAP40 A 13.000 05 2.00~4.99 030~040
A-SSPAL6 A-SSPHLA06-[030-040]-P[2.50-5.99] HAP40 A 13.000 06 2.50~5.99 030~040
A-SSPAL8 A-SSPHLA08-[030-040]-P[5.00-7.99] HAP40 A 13.000 08 5.00~7.99 030~040
A-SSPAL10 A-SSPHLA10-[030-040]-P[7.00-9.99] HAP40 A 13.000 10 7.00~9.99 030~040
SSGS3 SSSB03-[025-035]-P[1.00-2.95] SKD11 B 8.000 03 1.00~2.95 025~035
SSGS4 SSSB04-[025-035]-P[1.20-3.95] SKD11 B 8.000 04 1.20~3.95 025~035
SSGS5 SSSB05-[025-035]-P[1.20-4.95] SKD11 B 8.000 05 1.20~4.95 025~035
SSGS6 SSSB06-[025-035]-P[1.50-5.95] SKD11 B 8.000 06 1.50~5.95 025~035
SSGS8 SSSB08-[025-035]-P[2.00-7.95] SKD11 B 8.000 08 2.00~7.95 025~035
SSGS10 SSSB10-[025-035]-P[2.50-9.95] SKD11 B 8.000 10 2.50~9.95 025~035
SSHGS3 SSHSB03-[025-035]-P[1.00-2.95] SKH51 B 8.000 03 1.00~2.95 025~035
SSHGS4 SSHSB04-[025-035]-P[1.20-3.95] SKH51 B 8.000 04 1.20~3.95 025~035
SSHGS5 SSHSB05-[025-035]-P[1.20-4.95] SKH51 B 8.000 05 1.20~4.95 025~035
SSHGS6 SSHSB06-[025-035]-P[1.50-5.95] SKH51 B 8.000 06 1.50~5.95 025~035
SSHGS8 SSHSB08-[025-035]-P[2.00-7.95] SKH51 B 8.000 08 2.00~7.95 025~035
SSHGS10 SSHSB10-[025-035]-P[2.50-9.95] SKH51 B 8.000 10 2.50~9.95 025~035
SSPGS3 SSPHSB03-[025-035]-P[1.00-2.95] HAP40 B 8.000 03 1.00~2.95 025~035
SSPGS4 SSPHSB04-[025-035]-P[1.20-3.95] HAP40 B 8.000 04 1.20~3.95 025~035
SSPGS5 SSPHSB05-[025-035]-P[1.20-4.95] HAP40 B 8.000 05 1.20~4.95 025~035
SSPGS6 SSPHSB06-[025-035]-P[1.50-5.95] HAP40 B 8.000 06 1.50~5.95 025~035
SSPGS8 SSPHSB08-[025-035]-P[2.00-7.95] HAP40 B 8.000 08 2.00~7.95 025~035
SSPGS10 SSPHSB10-[025-035]-P[2.50-9.95] HAP40 B 8.000 10 2.50~9.95 025~035
SSGL3 SSLB03-[030-040]-P[1.00-2.95] SKD11 B 13.000 03 1.00~2.95 030~040
SSGL4 SSLB04-[030-040]-P[1.20-3.95] SKD11 B 13.000 04 1.20~3.95 030~040
SSGL5 SSLB05-[030-040]-P[1.20-4.95] SKD11 B 13.000 05 1.20~4.95 030~040
SSGL6 SSLB06-[030-040]-P[1.50-5.95] SKD11 B 13.000 06 1.50~5.95 030~040
SSGL8 SSLB08-[030-040]-P[2.00-7.95] SKD11 B 13.000 08 2.00~7.95 030~040
SSGL10 SSLB10-[030-040]-P[2.50-9.95] SKD11 B 13.000 10 2.50~9.95 030~040
SSHGL3 SSHLB03-[030-040]-P[1.00-2.95] SKH51 B 13.000 03 1.00~2.95 030~040
SSHGL4 SSHLB04-[030-040]-P[1.20-3.95] SKH51 B 13.000 04 1.20~3.95 030~040
SSHGL5 SSHLB05-[030-040]-P[1.20-4.95] SKH51 B 13.000 05 1.20~4.95 030~040
SSHGL6 SSHLB06-[030-040]-P[1.50-5.95] SKH51 B 13.000 06 1.50~5.95 030~040
SSHGL8 SSHLB08-[030-040]-P[2.00-7.95] SKH51 B 13.000 08 2.00~7.95 030~040
SSHGL10 SSHLB10-[030-040]-P[2.50-9.95] SKH51 B 13.000 10 2.50~9.95 030~040
SSPGL3 SSPHLB03-[030-040]-P[1.00-2.95] HAP40 B 13.000 03 1.00~2.95 030~040
SSPGL4 SSPHLB04-[030-040]-P[1.20-3.95] HAP40 B 13.000 04 1.20~3.95 030~040
SSPGL5 SSPHLB05-[030-040]-P[1.20-4.95] HAP40 B 13.000 05 1.20~4.95 030~040
SSPGL6 SSPHLB06-[030-040]-P[1.50-5.95] HAP40 B 13.000 06 1.50~5.95 030~040
SSPGL8 SSPHLB08-[030-040]-P[2.00-7.95] HAP40 B 13.000 08 2.00~7.95 030~040
SSPGL10 SSPHLB10-[030-040]-P[2.50-9.95] HAP40 B 13.000 10 2.50~9.95 030~040
A-SSGS3-25 A-SSSB03-[025-035]-P[1.00-2.95] SKD11 B 8.000 03 1.00~2.95 025~035
A-SSGS4 A-SSSB04-[025-035]-P[1.20-3.95] SKD11 B 8.000 04 1.20~3.95 025~035
A-SSGS5 A-SSSB05-[025-035]-P[1.20-4.95] SKD11 B 8.000 05 1.20~4.95 025~035
A-SSGS6 A-SSSB06-[025-035]-P[1.50-5.95] SKD11 B 8.000 06 1.50~5.95 025~035
A-SSGS8 A-SSSB08-[025-035]-P[2.00-7.95] SKD11 B 8.000 08 2.00~7.95 025~035
A-SSGS10 A-SSSB10-[025-035]-P[2.50-9.95] SKD11 B 8.000 10 2.50~9.95 025~035
A-SSHGS3 A-SSHSB03-[025-035]-P[1.00-2.95] SKH51 B 8.000 03 1.00~2.95 025~035
A-SSHGS4 A-SSHSB04-[025-035]-P[1.20-3.95] SKH51 B 8.000 04 1.20~3.95 025~035
A-SSHGS5 A-SSHSB05-[025-035]-P[1.20-4.95] SKH51 B 8.000 05 1.20~4.95 025~035
A-SSHGS6 A-SSHSB06-[025-035]-P[1.50-5.95] SKH51 B 8.000 06 1.50~5.95 025~035
A-SSHGS8 A-SSHSB08-[025-035]-P[2.00-7.95] SKH51 B 8.000 08 2.00~7.95 025~035
A-SSHGS10 A-SSHSB10-[025-035]-P[2.50-9.95] SKH51 B 8.000 10 2.50~9.95 025~035
A-SSPGS3 A-SSPHSB03-[025-035]-P[1.00-2.95] HAP40 B 8.000 03 1.00~2.95 025~035
A-SSPGS4 A-SSPHSB04-[025-035]-P[1.20-3.95] HAP40 B 8.000 04 1.20~3.95 025~035
A-SSPGS5 A-SSPHSB05-[025-035]-P[1.20-4.95] HAP40 B 8.000 05 1.20~4.95 025~035
A-SSPGS6 A-SSPHSB06-[025-035]-P[1.50-5.95] HAP40 B 8.000 06 1.50~5.95 025~035
A-SSPGS8 A-SSPHSB08-[025-035]-P[2.00-7.95] HAP40 B 8.000 08 2.00~7.95 025~035
A-SSPGS10 A-SSPHSB10-[025-035]-P[2.50-9.95] HAP40 B 8.000 10 2.50~9.95 025~035
A-SSGL3 A-SSLB03-[030-040]-P[1.00-2.95] SKD11 B 13.000 03 1.00~2.95 030~040
A-SSGL4 A-SSLB04-[030-040]-P[1.20-3.95] SKD11 B 13.000 04 1.20~3.95 030~040
A-SSGL5 A-SSLB05-[030-040]-P[1.20-4.95] SKD11 B 13.000 05 1.20~4.95 030~040
A-SSGL6 A-SSLB06-[030-040]-P[1.50-5.95] SKD11 B 13.000 06 1.50~5.95 030~040
A-SSGL8 A-SSLB08-[030-040]-P[2.00-7.95] SKD11 B 13.000 08 2.00~7.95 030~040
A-SSGL10 A-SSLB10-[030-040]-P[2.50-9.95] SKD11 B 13.000 10 2.50~9.95 030~040
A-SSHGL3 A-SSHLB03-[030-040]-P[1.00-2.95] SKH51 B