เบอร์ริ่งพั้นช์ ชนิดฉีกชิ้นงานโดยไม่มีเศษ

พั้นช์และไดในงานปั้มขึ้นรูป

เบอร์ริ่งพั้นช์ ชนิดฉีกชิ้นงานโดยไม่มีเศษ

SCRAPLESS BURRINGPUNCHES

SBP, A–SBP, SBP–H, A–SBP–H

"No-Mask" If you don't want to lasers mask on product.

Filter Code:

กำหนดค่า
ข้อมูลจำเพาะ / ขนาด
Part Number Material D L dimension P dimension
เบอร์ริ่งพั้นช์ ชนิดฉีกชิ้นงานโดยไม่มีเศษ INTP170