พั้นช์บอลล็อค สำหรับงานทั่วไป

พั้นช์บอลล็อค

พั้นช์บอลล็อค สำหรับงานทั่วไป

BALL LOCK PUNCHES -LIGHT LOAD

PL_,PLG_

"No-Mask" If you don't want to lasers mask on product.

Filter Code:

กำหนดค่า
ข้อมูลจำเพาะ / ขนาด
Choose
Part Number Material D L dimension P dimension
พั้นช์บอลล็อค สำหรับงานทั่วไป INTP184 พั้นช์บอลล็อค สำหรับงานทั่วไป INTP184