พั้นช์มีบ่า ชุบ TiCN
พั้นช์มีบ่า ชุบ TiCN

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
พั้นช์มีบ่า ชุบ TiCN INTP192
พั้นช์มีบ่า ชุบ TiCN INTP192
Part Number Material Tip shape B (Tip length) D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
C-SHSA03-[040-080]-P[1.00-2.99] SKH51 A 8 03 1.00~2.99 040~080
C-SHSA04-[040-080]-P[1.00-3.99] SKH51 A 8 04 1.00~3.99 040~080
C-SHSA05-[040-080]-P[2.00-4.99] SKH51 A 8 05 2.00~4.99 040~080
C-SHSA06-[040-080]-P[2.00-5.99] SKH51 A 8 06 2.00~5.99 040~080
C-SHSA08-[040-100]-P[3.00-7.99] SKH51 A 8 08 3.00~7.99 040~100
C-SHSA10-[040-100]-P[3.00-9.99] SKH51 A 8 10 3.00~9.99 040~100
C-SHSA13-[040-100]-P[6.00-12.99] SKH51 A 8 13 6.00~12.99 040~100
C-SHSA16-[040-100]-P[10.00-15.99] SKH51 A 8 16 10.00~15.99 040~100
C-SHSA20-[040-100]-P[13.00-19.99] SKH51 A 8 20 13.00~19.99 040~100
C-SHSA25-[040-100]-P[18.00-24.99] SKH51 A 8 25 18.00~24.99 040~100
C-SHSB04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKH51 B 8 04 1.00~3.97 040~080
C-SHSB05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKH51 B 8 05 1.20~4.97 040~080
C-SHSB06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKH51 B 8 06 1.50~5.97 040~080
C-SHSB08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKH51 B 8 08 2.00~7.97 040~100
C-SHSB10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKH51 B 8 10 2.50~9.97 040~100
C-SHSB13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKH51 B 8 13 3.00~12.97 040~100
C-SHSB16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKH51 B 8 16 4.00~15.97 040~100
C-SHSB20-[040-100]-P[5.00-19.97] SKH51 B 8 20 5.00~19.97 040~100
C-SHSB25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKH51 B 8 25 6.00~24.97 040~100
C-SHSC04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKH51 C 8 04 1.00~3.97 040~080
C-SHSC05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKH51 C 8 05 1.20~4.97 040~080
C-SHSC06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKH51 C 8 06 1.50~5.97 040~080
C-SHSC08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKH51 C 8 08 2.00~7.97 040~100
C-SHSC10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKH51 C 8 10 2.50~9.97 040~100
C-SHSC13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKH51 C 8 13 3.00~12.97 040~100
C-SHSC16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKH51 C 8 16 4.00~15.97 040~100
C-SHSC20-[040-100]-P[5.00-19.97] SKH51 C 8 20 5.00~19.97 040~100
C-SHSC25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKH51 C 8 25 6.00~24.97 040~100
C-SHSD04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKH51 D 8 04 1.00~3.97 040~080
C-SHSD05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKH51 D 8 05 1.20~4.97 040~080
C-SHSD06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKH51 D 8 06 1.50~5.97 040~080
C-SHSD08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKH51 D 8 08 2.00~7.97 040~100
C-SHSD10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKH51 D 8 10 2.50~9.97 040~100
C-SHSD13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKH51 D 8 13 3.00~12.97 040~100
C-SHSD16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKH51 D 8 16 4.00~15.97 040~100
C-SHSD20-[040-100]-P[5.00-19.97] SKH51 D 8 20 5.00~19.97 040~100
C-SHSD25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKH51 D 8 25 6.00~24.97 040~100
C-SHSE04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKH51 E 8 04 1.00~3.97 040~080
C-SHSE05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKH51 E 8 05 1.20~4.97 040~080
C-SHSE06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKH51 E 8 06 1.50~5.97 040~080
C-SHSE08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKH51 E 8 08 2.00~7.97 040~100
C-SHSE10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKH51 E 8 10 2.50~9.97 040~100
C-SHSE13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKH51 E 8 13 3.00~12.97 040~100
C-SHSE16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKH51 E 8 16 4.00~15.97 040~100
C-SHSE20-[040-100]-P[5.00-19.97] SKH51 E 8 20 5.00~19.97 040~100
C-SHSE25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKH51 E 8 25 6.00~24.97 040~100
C-SHLA03-[050-080]-P[1.00-2.99] SKH51 A 13 03 1.00~2.99 050~080
C-SHLA04-[050-080]-P[1.00-3.99] SKH51 A 13 04 1.00~3.99 050~080
C-SHLA05-[050-080]-P[2.00-4.99] SKH51 A 13 05 2.00~4.99 050~080
C-SHLA06-[050-080]-P[2.00-5.99] SKH51 A 13 06 2.00~5.99 050~080
C-SHLA08-[050-100]-P[3.00-7.99] SKH51 A 19 08 3.00~7.99 050~100
C-SHLA10-[050-100]-P[3.00-9.99] SKH51 A 19 10 3.00~9.99 050~100
C-SHLA13-[050-100]-P[6.00-12.99] SKH51 A 19 13 6.00~12.99 050~100
C-SHLA16-[060-100]-P[10.00-15.99] SKH51 A 25 16 10.00~15.99 060~100
C-SHLA20-[060-100]-P[13.00-19.99] SKH51 A 25 20 13.00~19.99 060~100
C-SHLA25-[060-100]-P[18.00-24.99] SKH51 A 25 25 18.00~24.99 060~100
C-SHLB04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKH51 B 13 04 2.00~3.97 050~080
C-SHLB05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKH51 B 13 05 2.00~4.97 050~080
C-SHLB06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKH51 B 13 06 2.00~5.97 050~080
C-SHLB08-[050-100]-P[2.50-7.97] SKH51 B 19 08 2.50~7.97 050~100
C-SHLB10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKH51 B 19 10 2.50~9.97 050~100
C-SHLB13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKH51 B 19 13 3.00~12.97 050~100
C-SHLB16-[060-100]-P[4.00-15.97] SKH51 B 25 16 4.00~15.97 060~100
C-SHLB20-[060-100]-P[5.00-19.97] SKH51 B 25 20 5.00~19.97 060~100
C-SHLB25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKH51 B 25 25 6.00~24.97 060~100
C-SHLC04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKH51 C 13 04 2.00~3.97 050~080
C-SHLC05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKH51 C 13 05 2.00~4.97 050~080
C-SHLC06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKH51 C 13 06 2.00~5.97 050~080
C-SHLC08-[050-100]-P[2.50-7.97] SKH51 C 19 08 2.50~7.97 050~100
C-SHLC10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKH51 C 19 10 2.50~9.97 050~100
C-SHLC13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKH51 C 19 13 3.00~12.97 050~100
C-SHLC16-[060-100]-P[4.00-15.97] SKH51 C 25 16 4.00~15.97 060~100
C-SHLC20-[060-100]-P[5.00-19.97] SKH51 C 25 20 5.00~19.97 060~100
C-SHLC25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKH51 C 25 25 6.00~24.97 060~100
C-SHLD04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKH51 D 13 04 2.00~3.97 050~080
C-SHLD05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKH51 D 13 05 2.00~4.97 050~080
C-SHLD06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKH51 D 13 06 2.00~5.97 050~080
C-SHLD08-[050-100]-P[2.50-7.97] SKH51 D 19 08 2.50~7.97 050~100
C-SHLD10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKH51 D 19 10 2.50~9.97 050~100
C-SHLD13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKH51 D 19 13 3.00~12.97 050~100
C-SHLD16-[060-100]-P[4.00-15.97] SKH51 D 25 16 4.00~15.97 060~100
C-SHLD20-[060-100]-P[5.00-19.97] SKH51 D 25 20 5.00~19.97 060~100
C-SHLD25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKH51 D 25 25 6.00~24.97 060~100
C-SHLE04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKH51 E 13 04 2.00~3.97 050~080
C-SHLE05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKH51 E 13 05 2.00~4.97 050~080
C-SHLE06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKH51 E 13 06 2.00~5.97 050~080
C-SHLE08-[050-100]-P[2.50-7.97] SKH51 E 19 08 2.50~7.97 050~100
C-SHLE10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKH51 E 19 10 2.50~9.97 050~100
C-SHLE13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKH51 E 19 13 3.00~12.97 050~100
C-SHLE16-[060-100]-P[4.00-15.97] SKH51 E 25 16 4.00~15.97 060~100
C-SHLE20-[060-100]-P[5.00-19.97] SKH51 E 25 20 5.00~19.97 060~100
C-SHLE25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKH51 E 25 25 6.00~24.97 060~100
C-SHXA03-[050-080]-P[1.20-2.99] SKH51 A 19 03 1.20~2.99 050~080
C-SHXA04-[050-080]-P[1.20-3.99] SKH51 A 19 04 1.20~3.99 050~080
C-SHXA05-[060-080]-P[2.00-4.99] SKH51 A 25 05 2.00~4.99 060~080
C-SHXA06-[060-080]-P[2.00-5.99] SKH51 A 25 06 2.00~5.99 060~080
C-SHXA08-[060-100]-P[3.00-7.99] SKH51 A 30 08 3.00~7.99 060~100
C-SHXA10-[060-100]-P[3.00-9.99] SKH51 A 30 10 3.00~9.99 060~100
C-SHXA13-[060-100]-P[6.00-12.99] SKH51 A 30 13 6.00~12.99 060~100
C-SHXA16-[070-100]-P[10.00-15.99] SKH51 A 40 16 10.00~15.99 070~100
C-SHXA20-[070-100]-P[13.00-19.99] SKH51 A 40 20 13.00~19.99 070~100
C-SHXA25-[070-100]-P[18.00-24.99] SKH51 A 40 25 18.00~24.99 070~100
C-SHXB04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKH51 B 19 04 2.00~3.97 050~080
C-SHXB05-[060-080]-P[3.50-4.97] SKH51 B 25 05 3.50~4.97 060~080
C-SHXB06-[060-080]-P[3.50-5.97] SKH51 B 25 06 3.50~5.97 060~080
C-SHXB08-[060-100]-P[5.00-7.97] SKH51 B 30 08 5.00~7.97 060~100
C-SHXB10-[060-100]-P[5.00-9.97] SKH51 B 30 10 5.00~9.97 060~100
C-SHXB13-[060-100]-P[5.00-12.97] SKH51 B 30 13 5.00~12.97 060~100
C-SHXC04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKH51 C 19 04 2.00~3.97 050~080
C-SHXC05-[060-080]-P[3.50-4.97] SKH51 C 25 05 3.50~4.97 060~080
C-SHXC06-[060-080]-P[3.50-5.97] SKH51 C 25 06 3.50~5.97 060~080
C-SHXC08-[060-100]-P[5.00-7.97] SKH51 C 30 08 5.00~7.97 060~100
C-SHXC10-[060-100]-P[5.00-9.97] SKH51 C 30 10 5.00~9.97 060~100
C-SHXC13-[060-100]-P[5.00-12.97] SKH51 C 30 13 5.00~12.97 060~100
C-SHXD04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKH51 D 19 04 2.00~3.97 050~080
C-SHXD05-[060-080]-P[3.50-4.97] SKH51 D 25 05 3.50~4.97 060~080
C-SHXD06-[060-080]-P[3.50-5.97] SKH51 D 25 06 3.50~5.97 060~080
C-SHXD08-[060-100]-P[5.00-7.97] SKH51 D 30 08 5.00~7.97 060~100
C-SHXD10-[060-100]-P[5.00-9.97] SKH51 D 30 10 5.00~9.97 060~100
C-SHXD13-[060-100]-P[5.00-12.97] SKH51 D 30 13 5.00~12.97 060~100
C-SHXE04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKH51 E 19 04 2.00~3.97 050~080
C-SHXE05-[060-080]-P[3.50-4.97] SKH51 E 25 05 3.50~4.97 060~080
C-SHXE06-[060-080]-P[3.50-5.97] SKH51 E 25 06 3.50~5.97 060~080
C-SHXE08-[060-100]-P[5.00-7.97] SKH51 E 30 08 5.00~7.97 060~100
C-SHXE10-[060-100]-P[5.00-9.97] SKH51 E 30 10 5.00~9.97 060~100
C-SHXE13-[060-100]-P[5.00-12.97] SKH51 E 30 13 5.00~12.97 060~100
AC-SHSA03-[040-080]-P[1.00-2.99] SKH51 A 8 03 1.00~2.99 040~080
AC-SHSA04-[040-080]-P[1.00-3.99] SKH51 A 8 04 1.00~3.99 040~080
AC-SHSA05-[040-080]-P[2.00-4.99] SKH51 A 8 05 2.00~4.99 040~080
AC-SHSA06-[040-080]-P[2.00-5.99] SKH51 A 8 06 2.00~5.99 040~080
AC-SHSA08-[040-100]-P[3.00-7.99] SKH51 A 8 08 3.00~7.99 040~100
AC-SHSA10-[040-100]-P[3.00-9.99] SKH51 A 8 10 3.00~9.99 040~100
AC-SHSA13-[040-100]-P[6.00-12.99] SKH51 A 8 13 6.00~12.99 040~100
AC-SHSA16-[040-100]-P[10.00-15.99] SKH51 A 8 16 10.00~15.99 040~100
AC-SHSA20-[040-100]-P[13.00-19.99] SKH51 A 8 20 13.00~19.99 040~100
AC-SHSA25-[040-100]-P[18.00-24.99] SKH51 A 8 25 18.00~24.99 040~100
AC-SHSB04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKH51 B 8 04 1.00~3.97 040~080
AC-SHSB05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKH51 B 8 05 1.20~4.97 040~080
AC-SHSB06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKH51 B 8 06 1.50~5.97 040~080
AC-SHSB08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKH51 B 8 08 2.00~7.97 040~100
AC-SHSB10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKH51 B 8 10 2.50~9.97 040~100
AC-SHSB13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKH51 B 8 13 3.00~12.97 040~100
AC-SHSB16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKH51 B 8 16 4.00~15.97 040~100
AC-SHSB20-[040-100]-P[5.00-19.97] SKH51 B 8 20 5.00~19.97 040~100
AC-SHSB25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKH51 B 8 25 6.00~24.97 040~100
AC-SHSC04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKH51 C 8 04 1.00~3.97 040~080
AC-SHSC05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKH51 C 8 05 1.20~4.97 040~080
AC-SHSC06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKH51 C 8 06 1.50~5.97 040~080
AC-SHSC08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKH51 C 8 08 2.00~7.97 040~100
AC-SHSC10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKH51 C 8 10 2.50~9.97 040~100
AC-SHSC13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKH51 C 8 13 3.00~12.97 040~100
AC-SHSC16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKH51 C 8 16 4.00~15.97 040~100
AC-SHSC20-[040-100]-P[5.00-19.97] SKH51 C 8 20 5.00~19.97 040~100
AC-SHSC25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKH51 C 8 25 6.00~24.97 040~100
AC-SHSD04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKH51 D 8 04 1.00~3.97 040~080
AC-SHSD05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKH51 D 8 05 1.20~4.97 040~080
AC-SHSD06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKH51 D 8 06 1.50~5.97 040~080
AC-SHSD08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKH51 D 8 08 2.00~7.97 040~100
AC-SHSD10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKH51 D 8 10 2.50~9.97 040~100
AC-SHSD13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKH51 D 8 13 3.00~12.97 040~100
AC-SHSD16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKH51 D 8 16 4.00~15.97 040~100
AC-SHSD20-[040-100]-P[5.00-19.97] SKH51 D 8 20 5.00~19.97 040~100
AC-SHSD25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKH51 D 8 25 6.00~24.97 040~100
AC-SHSE04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKH51 E 8 04 1.00~3.97 040~080
AC-SHSE05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKH51 E 8 05 1.20~4.97 040~080
AC-SHSE06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKH51 E 8 06 1.50~5.97 040~080
AC-SHSE08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKH51 E 8 08 2.00~7.97 040~100
AC-SHSE10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKH51 E 8 10 2.50~9.97 040~100
AC-SHSE13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKH51 E 8 13 3.00~12.97 040~100
AC-SHSE16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKH51 E 8 16 4.00~15.97 040~100
AC-SHSE20-[040-100]-P[5.00-19.97] SKH51 E 8 20 5.00~19.97 040~100
AC-SHSE25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKH51 E 8 25 6.00~24.97 040~100
AC-SHLA03-[050-080]-P[1.00-2.99] SKH51 A 13 03 1.00~2.99 050~080
AC-SHLA04-[050-080]-P[1.00-3.99] SKH51 A 13 04 1.00~3.99 050~080
AC-SHLA05-[050-080]-P[2.00-4.99] SKH51 A 13 05 2.00~4.99 050~080
AC-SHLA06-[050-080]-P[2.00-5.99] SKH51 A 13 06 2.00~5.99 050~080
AC-SHLA08-[050-100]-P[3.00-7.99] SKH51 A 19 08 3.00~7.99 050~100
AC-SHLA10-[050-100]-P[3.00-9.99] SKH51 A 19 10 3.00~9.99 050~100
AC-SHLA13-[050-100]-P[6.00-12.99] SKH51 A 19 13 6.00~12.99 050~100
AC-SHLA16-[060-100]-P[10.00-15.99] SKH51 A 25 16 10.00~15.99 060~100
AC-SHLA20-[060-100]-P[13.00-19.99] SKH51 A 25 20 13.00~19.99 060~100
AC-SHLA25-[060-100]-P[18.00-24.99] SKH51 A 25 25 18.00~24.99 060~100
AC-SHLB04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKH51 B 13 04 2.00~3.97 050~080
AC-SHLB05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKH51 B 13 05 2.00~4.97 050~080
AC-SHLB06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKH51 B 13 06 2.00~5.97 050~080
AC-SHLB08-[050-100]-P[2.50-7.97] SKH51 B 19 08 2.50~7.97 050~100
AC-SHLB10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKH51 B 19 10 2.50~9.97 050~100
AC-SHLB13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKH51 B 19 13 3.00~12.97 050~100
AC-SHLB16-[060-100]-P[4.00-15.97] SKH51 B 25 16 4.00~15.97 060~100
AC-SHLB20-[060-100]-P[5.00-19.97] SKH51 B 25 20 5.00~19.97 060~100
AC-SHLB25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKH51 B 25 25 6.00~24.97 060~100
AC-SHLC04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKH51 C 13 04 2.00~3.97 050~080
AC-SHLC05-[050-080]-P[2.00-4.97]