พั้นซ์มีบ่า
พั้นซ์มีบ่า

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
INT INTP2
INT INTP2
OC Part Number Material Tip shape B (Tip length) D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
SPAS3 SPSA03-[040-080]-P[1.00-2.99] SKD11 A 8 03 1.00~2.99 040~080
SPAS4 SPSA04-[040-080]-P[1.00-3.99] SKD11 A 8 04 1.00~3.99 040~080
SPAS5 SPSA05-[040-080]-P[2.00-4.99] SKD11 A 8 05 2.00~4.99 040~080
SPAS6 SPSA06-[040-080]-P[2.00-5.99] SKD11 A 8 06 2.00~5.99 040~080
SPAS8 SPSA08-[040-100]-P[3.00-7.99] SKD11 A 8 08 3.00~7.99 040~100
SPAS10 SPSA10-[040-100]-P[3.00-9.99] SKD11 A 8 10 3.00~9.99 040~100
SPAS13 SPSA13-[040-100]-P[6.00-12.99] SKD11 A 8 13 6.00~12.99 040~100
SPAS16 SPSA16-[040-100]-P[10.00-15.99] SKD11 A 8 16 10.00~15.99 040~100
SPAS20 SPSA20-[040-100]-P[13.00-19.99] SKD11 A 8 20 13.00~19.99 040~100
SPAS25 SPSA25-[040-100]-P[18.00-24.99] SKD11 A 8 25 18.00~24.99 040~100
SPGS3 SPSB03-[040-080]-P[.70-2.97] SKD11 B 8 03 .70~2.97 040~080
SPGS4 SPSB04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKD11 B 8 04 1.00~3.97 040~080
SPGS5 SPSB05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKD11 B 8 05 1.20~4.97 040~080
SPGS6 SPSB06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKD11 B 8 06 1.50~5.97 040~080
SPGS8 SPSB08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKD11 B 8 08 2.00~7.97 040~100
SPGS10 SPSB10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKD11 B 8 10 2.50~9.97 040~100
SPGS13 SPSB13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKD11 B 8 13 3.00~12.97 040~100
SPGS16 SPSB16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKD11 B 8 16 4.00~15.97 040~100
SPGS20 SPSB20-[040-100]-P[5.00-19.97] SKD11 B 8 20 5.00~19.97 040~100
SPGS25 SPSB25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKD11 B 8 25 6.00~24.97 040~100
SPDS3 SPSC03-[040-080]-P[.70-2.97] SKD11 C 8 03 .70~2.97 040~080
SPDS4 SPSC04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKD11 C 8 04 1.00~3.97 040~080
SPDS5 SPSC05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKD11 C 8 05 1.20~4.97 040~080
SPDS6 SPSC06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKD11 C 8 06 1.50~5.97 040~080
SPDS8 SPSC08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKD11 C 8 08 2.00~7.97 040~100
SPDS10 SPSC10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKD11 C 8 10 2.50~9.97 040~100
SPDS13 SPSC13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKD11 C 8 13 3.00~12.97 040~100
SPDS16 SPSC16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKD11 C 8 16 4.00~15.97 040~100
SPDS20 SPSC20-[040-100]-P[5.00-19.97] SKD11 C 8 20 5.00~19.97 040~100
SPDS25 SPSC25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKD11 C 8 25 6.00~24.97 040~100
SPES3 SPSD03-[040-080]-P[.70-2.97] SKD11 D 8 03 .70~2.97 040~080
SPES4 SPSD04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKD11 D 8 04 1.00~3.97 040~080
SPES5 SPSD05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKD11 D 8 05 1.20~4.97 040~080
SPES6 SPSD06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKD11 D 8 06 1.50~5.97 040~080
SPES8 SPSD08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKD11 D 8 08 2.00~7.97 040~100
SPES10 SPSD10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKD11 D 8 10 2.50~9.97 040~100
SPES13 SPSD13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKD11 D 8 13 3.00~12.97 040~100
SPES16 SPSD16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKD11 D 8 16 4.00~15.97 040~100
SPES20 SPSD20-[040-100]-P[5.00-19.97] SKD11 D 8 20 5.00~19.97 040~100
SPES25 SPSD25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKD11 D 8 25 6.00~24.97 040~100
SPRS3 SPSE03-[040-080]-P[.70-2.97] SKD11 E 8 03 .70~2.97 040~080
SPRS4 SPSE04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKD11 E 8 04 1.00~3.97 040~080
SPRS5 SPSE05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKD11 E 8 05 1.20~4.97 040~080
SPRS6 SPSE06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKD11 E 8 06 1.50~5.97 040~080
SPRS8 SPSE08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKD11 E 8 08 2.00~7.97 040~100
SPRS10 SPSE10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKD11 E 8 10 2.50~9.97 040~100
SPRS13 SPSE13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKD11 E 8 13 3.00~12.97 040~100
SPRS16 SPSE16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKD11 E 8 16 4.00~15.97 040~100
SPRS20 SPSE20-[040-100]-P[5.00-19.97] SKD11 E 8 20 5.00~19.97 040~100
SPRS25 SPSE25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKD11 E 8 25 6.00~24.97 040~100
SPAL3 SPLA03-[050-080]-P[1.00-2.99] SKD11 A 13 03 1.00~2.99 050~080
SPAL4 SPLA04-[050-080]-P[1.00-3.99] SKD11 A 13 04 1.00~3.99 050~080
SPAL5 SPLA05-[050-080]-P[2.00-4.99] SKD11 A 13 05 2.00~4.99 050~080
SPAL6 SPLA06-[050-080]-P[2.00-5.99] SKD11 A 13 06 2.00~5.99 050~080
SPAL8 SPLA08-[050-100]-P[3.00-7.99] SKD11 A 19 08 3.00~7.99 050~100
SPAL10 SPLA10-[050-100]-P[3.00-9.99] SKD11 A 19 10 3.00~9.99 050~100
SPAL13 SPLA13-[050-100]-P[6.00-12.99] SKD11 A 19 13 6.00~12.99 050~100
SPAL16 SPLA16-[060-100]-P[10.00-15.99] SKD11 A 25 16 10.00~15.99 060~100
SPAL20 SPLA20-[060-100]-P[13.00-19.99] SKD11 A 25 20 13.00~19.99 060~100
SPAL25 SPLA25-[060-100]-P[18.00-24.99] SKD11 A 25 25 18.00~24.99 060~100
SPGL3 SPLB03-[050-080]-P[.70-2.97] SKD11 B 13 03 .70~2.97 050~080
SPGL4 SPLB04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKD11 B 13 04 2.00~3.97 050~080
SPGL5 SPLB05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKD11 B 13 05 2.00~4.97 050~080
SPGL6 SPLB06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKD11 B 13 06 2.00~5.97 050~080
SPGL8 SPLB08-[050-100]-P[2.50-7.97] SKD11 B 19 08 2.50~7.97 050~100
SPGL10 SPLB10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKD11 B 19 10 2.50~9.97 050~100
SPGL13 SPLB13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKD11 B 19 13 3.00~12.97 050~100
SPGL16 SPLB16-[060-100]-P[4.00-15.97] SKD11 B 25 16 4.00~15.97 060~100
SPGL20 SPLB20-[060-100]-P[5.00-19.97] SKD11 B 25 20 5.00~19.97 060~100
SPGL25 SPLB25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKD11 B 25 25 6.00~24.97 060~100
SPDL3 SPLC03-[050-080]-P[.70-2.97] SKD11 C 13 03 .70~2.97 050~080
SPDL4 SPLC04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKD11 C 13 04 2.00~3.97 050~080
SPDL5 SPLC05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKD11 C 13 05 2.00~4.97 050~080
SPDL6 SPLC06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKD11 C 13 06 2.00~5.97 050~080
SPDL8 SPLC08-[050-100]-P[2.50-7.97] SKD11 C 19 08 2.50~7.97 050~100
SPDL10 SPLC10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKD11 C 19 10 2.50~9.97 050~100
SPDL13 SPLC13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKD11 C 19 13 3.00~12.97 050~100
SPDL16 SPLC16-[060-100]-P[4.00-15.97] SKD11 C 25 16 4.00~15.97 060~100
SPDL20 SPLC20-[060-100]-P[5.00-19.97] SKD11 C 25 20 5.00~19.97 060~100
SPDL25 SPLC25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKD11 C 25 25 6.00~24.97 060~100
SPEL4 SPLD03-[050-080]-P[.70-2.97] SKD11 D 13 03 .70~2.97 050~080
SPEL4 SPLD04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKD11 D 13 04 2.00~3.97 050~080
SPEL5 SPLD05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKD11 D 13 05 2.00~4.97 050~080
SPEL6 SPLD06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKD11 D 13 06 2.00~5.97 050~080
SPEL8 SPLD08-[050-100]-P[2.50-7.97] SKD11 D 19 08 2.50~7.97 050~100
SPEL10 SPLD10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKD11 D 19 10 2.50~9.97 050~100
SPEL13 SPLD13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKD11 D 19 13 3.00~12.97 050~100
SPEL16 SPLD16-[060-100]-P[4.00-15.97] SKD11 D 25 16 4.00~15.97 060~100
SPEL20 SPLD20-[060-100]-P[5.00-19.97] SKD11 D 25 20 5.00~19.97 060~100
SPEL25 SPLD25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKD11 D 25 25 6.00~24.97 060~100
SPRL3 SPLE03-[050-080]-P[.70-2.97] SKD11 E 13 03 .70~2.97 050~080
SPRL4 SPLE04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKD11 E 13 04 2.00~3.97 050~080
SPRL5 SPLE05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKD11 E 13 05 2.00~4.97 050~080
SPRL6 SPLE06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKD11 E 13 06 2.00~5.97 050~080
SPRL8 SPLE08-[050-100]-P[2.50-7.97] SKD11 E 19 08 2.50~7.97 050~100
SPRL10 SPLE10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKD11 E 19 10 2.50~9.97 050~100
SPRL13 SPLE13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKD11 E 19 13 3.00~12.97 050~100
SPRL16 SPLE16-[060-100]-P[4.00-15.97] SKD11 E 25 16 4.00~15.97 060~100
SPRL20 SPLE20-[060-100]-P[5.00-19.97] SKD11 E 25 20 5.00~19.97 060~100
SPRL25 SPLE25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKD11 E 25 25 6.00~24.97 060~100
SPAX3 SPXA03-[050-080]-P[1.20-2.99] SKD11 A 19 03 1.20~2.99 050~080
SPAX4 SPXA04-[050-080]-P[1.20-3.99] SKD11 A 19 04 1.20~3.99 050~080
SPAX5 SPXA05-[060-080]-P[2.00-4.99] SKD11 A 25 05 2.00~4.99 060~080
SPAX6 SPXA06-[060-080]-P[2.00-5.99] SKD11 A 25 06 2.00~5.99 060~080
SPAX8 SPXA08-[060-100]-P[3.00-7.99] SKD11 A 30 08 3.00~7.99 060~100
SPAX10 SPXA10-[060-100]-P[3.00-9.99] SKD11 A 30 10 3.00~9.99 060~100
SPAX13 SPXA13-[060-100]-P[6.00-12.99] SKD11 A 30 13 6.00~12.99 060~100
SPAX16 SPXA16-[070-100]-P[10.00-15.99] SKD11 A 40 16 10.00~15.99 070~100
SPAX20 SPXA20-[070-100]-P[13.00-19.99] SKD11 A 40 20 13.00~19.99 070~100
SPAX25 SPXA25-[070-100]-P[18.00-24.99] SKD11 A 40 25 18.00~24.99 070~100
SPGX4 SPXB04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKD11 B 19 04 2.00~3.97 050~080
SPGX5 SPXB05-[060-080]-P[3.50-4.97] SKD11 B 25 05 3.50~4.97 060~080
SPGX6 SPXB06-[060-080]-P[3.50-5.97] SKD11 B 25 06 3.50~5.97 060~080
SPGX8 SPXB08-[060-100]-P[5.00-7.97] SKD11 B 30 08 5.00~7.97 060~100
SPGX10 SPXB10-[060-100]-P[5.00-9.97] SKD11 B 30 10 5.00~9.97 060~100
SPGX13 SPXB13-[060-100]-P[5.00-12.97] SKD11 B 30 13 5.00~12.97 060~100
SPDX4 SPXC04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKD11 C 19 04 2.00~3.97 050~080
SPDX5 SPXC05-[060-080]-P[3.50-4.97] SKD11 C 25 05 3.50~4.97 060~080
SPDX6 SPXC06-[060-080]-P[3.50-5.97] SKD11 C 25 06 3.50~5.97 060~080
SPDX8 SPXC08-[060-100]-P[5.00-7.97] SKD11 C 30 08 5.00~7.97 060~100
SPDX10 SPXC10-[060-100]-P[5.00-9.97] SKD11 C 30 10 5.00~9.97 060~100
SPDX13 SPXC13-[060-100]-P[5.00-12.97] SKD11 C 30 13 5.00~12.97 060~100
SPEX4 SPXD04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKD11 D 19 04 2.00~3.97 050~080
SPEX5 SPXD05-[060-080]-P[3.50-4.97] SKD11 D 25 05 3.50~4.97 060~080
SPEX6 SPXD06-[060-080]-P[3.50-5.97] SKD11 D 25 06 3.50~5.97 060~080
SPEX8 SPXD08-[060-100]-P[5.00-7.97] SKD11 D 30 08 5.00~7.97 060~100
SPEX10 SPXD10-[060-100]-P[5.00-9.97] SKD11 D 30 10 5.00~9.97 060~100
SPEX13 SPXD13-[060-100]-P[5.00-12.97] SKD11 D 30 13 5.00~12.97 060~100
SPRX4 SPXE04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKD11 E 19 04 2.00~3.97 050~080
SPRX5 SPXE05-[060-080]-P[3.50-4.97] SKD11 E 25 05 3.50~4.97 060~080
SPRX6 SPXE06-[060-080]-P[3.50-5.97] SKD11 E 25 06 3.50~5.97 060~080
SPRX8 SPXE08-[060-100]-P[5.00-7.97] SKD11 E 30 08 5.00~7.97 060~100
SPRX10 SPXE10-[060-100]-P[5.00-9.97] SKD11 E 30 10 5.00~9.97 060~100
SPRX13 SPXE13-[060-100]-P[5.00-12.97] SKD11 E 30 13 5.00~12.97 060~100
A-SPAS3 A-SPSA03-[040-080]-P[1.00-2.99] SKD11 A 8 03 1.00~2.99 040~080
A-SPAS4 A-SPSA04-[040-080]-P[1.00-3.99] SKD11 A 8 04 1.00~3.99 040~080
A-SPAS5 A-SPSA05-[040-080]-P[2.00-4.99] SKD11 A 8 05 2.00~4.99 040~080
A-SPAS6 A-SPSA06-[040-080]-P[2.00-5.99] SKD11 A 8 06 2.00~5.99 040~080
A-SPAS8 A-SPSA08-[040-100]-P[3.00-7.99] SKD11 A 8 08 3.00~7.99 040~100
A-SPAS10 A-SPSA10-[040-100]-P[3.00-9.99] SKD11 A 8 10 3.00~9.99 040~100
A-SPAS13 A-SPSA13-[040-100]-P[6.00-12.99] SKD11 A 8 13 6.00~12.99 040~100
A-SPAS16 A-SPSA16-[040-100]-P[10.00-15.99] SKD11 A 8 16 10.00~15.99 040~100
A-SPAS20 A-SPSA20-[040-100]-P[13.00-19.99] SKD11 A 8 20 13.00~19.99 040~100
A-SPAS25 A-SPSA25-[040-100]-P[18.00-24.99] SKD11 A 8 25 18.00~24.99 040~100
A-SPSB03-[040-080]-P[.70-2.97] SKD11 B 8 03 .70~2.97 040~080
A-SPGS4 A-SPSB04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKD11 B 8 04 1.00~3.97 040~080
A-SPGS5 A-SPSB05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKD11 B 8 05 1.20~4.97 040~080
A-SPGS6 A-SPSB06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKD11 B 8 06 1.50~5.97 040~080
A-SPGS8 A-SPSB08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKD11 B 8 08 2.00~7.97 040~100
A-SPGS10 A-SPSB10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKD11 B 8 10 2.50~9.97 040~100
A-SPGS13 A-SPSB13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKD11 B 8 13 3.00~12.97 040~100
A-SPGS16 A-SPSB16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKD11 B 8 16 4.00~15.97 040~100
A-SPGS20 A-SPSB20-[040-100]-P[5.00-19.97] SKD11 B 8 20 5.00~19.97 040~100
A-SPGS25 A-SPSB25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKD11 B 8 25 6.00~24.97 040~100
A-SPSC03-[040-080]-P[.70-2.97] SKD11 C 8 03 .70~2.97 040~080
A-SPDS4 A-SPSC04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKD11 C 8 04 1.00~3.97 040~080
A-SPDS5 A-SPSC05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKD11 C 8 05 1.20~4.97 040~080
A-SPDS6 A-SPSC06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKD11 C 8 06 1.50~5.97 040~080
A-SPDS8 A-SPSC08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKD11 C 8 08 2.00~7.97 040~100
A-SPDS10 A-SPSC10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKD11 C 8 10 2.50~9.97 040~100
A-SPDS13 A-SPSC13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKD11 C 8 13 3.00~12.97 040~100
A-SPDS16 A-SPSC16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKD11 C 8 16 4.00~15.97 040~100
A-SPDS20 A-SPSC20-[040-100]-P[5.00-19.97] SKD11 C 8 20 5.00~19.97 040~100
A-SPDS25 A-SPSC25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKD11 C 8 25 6.00~24.97 040~100
A-SPSD03-[040-080]-P[.70-2.97] SKD11 D 8 03 .70~2.97 040~080
A-SPES4 A-SPSD04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKD11 D 8 04 1.00~3.97 040~080
A-SPES5 A-SPSD05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKD11 D 8 05 1.20~4.97 040~080
A-SPES6 A-SPSD06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKD11 D 8 06 1.50~5.97 040~080
A-SPES8