พั้นช์มีบ่า 2 สเต็ป สำาหรับงานหนัก
พั้นช์มีบ่า 2 สเต็ป สำาหรับงานหนัก

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
พั้นช์มีบ่า 2 สเต็ป สำาหรับงานหนัก INTP28
พั้นช์มีบ่า 2 สเต็ป สำาหรับงานหนัก INTP28
Part Number Material Tip shape B (Tip length) D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
APTSA08-[050-100]-P[1.50-1.99] SKH51 A 2.00 - 20.00 08 1.50~1.99 050~100
APTSA08-[050-100]-P[2.00-3.99] SKH51 A 2.00 - 35.00 08 2.00~3.99 050~100
APTSA08-[050-100]-P[4.00-5.99] SKH51 A 2.00 - 45.00 08 4.00~5.99 050~100
APTSA08-[050-100]-P[6.00-7.98] SKH51 A 2.00 - 60.00 08 6.00~7.98 050~100
APTSA10-[050-100]-P[1.50-1.99] SKH51 A 2.00 - 20.00 10 1.50~1.99 050~100
APTSA10-[050-100]-P[2.00-3.99] SKH51 A 2.00 - 35.00 10 2.00~3.99 050~100
APTSA10-[050-100]-P[4.00-5.99] SKH51 A 2.00 - 45.00 10 4.00~5.99 050~100
APTSA10-[050-100]-P[6.00-9.98] SKH51 A 2.00 - 60.00 10 6.00~9.98 050~100
APTSA13-[050-100]-P[3.00-3.99] SKH51 A 2.00 - 35.00 13 3.00~3.99 050~100
APTSA13-[050-100]-P[4.00-5.99] SKH51 A 2.00 - 45.00 13 4.00~5.99 050~100
APTSA13-[050-100]-P[6.00-12.98] SKH51 A 2.00 - 60.00 13 6.00~12.98 050~100
APTSA16-[050-100]-P[5.00-5.99] SKH51 A 2.00 - 45.00 16 5.00~5.99 050~100
APTSA16-[050-100]-P[6.00-15.98] SKH51 A 2.00 - 60.00 16 6.00~15.98 050~100
APTSA20-[050-100]-P[6.50-19.98] SKH51 A 2.00 - 60.00 20 6.50~19.98 050~100
APTSA25-[050-100]-P[9.00-24.98] SKH51 A 2.00 - 60.00 25 9.00~24.98 050~100
APTSB08-[050-100]-P[1.00-1.49] SKH51 B 2.00 - 8.00 08 1.00~1.49 050~100
APTSB08-[050-100]-P[1.50-1.99] SKH51 B 2.00 - 13.00 08 1.50~1.99 050~100
APTSB08-[050-100]-P[2.00-3.49] SKH51 B 2.00 - 19.00 08 2.00~3.49 050~100
APTSB08-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 B 2.00 - 25.00 08 3.50~4.99 050~100
APTSB08-[050-100]-P[5.00-7.96] SKH51 B 2.00 - 30.00 08 5.00~7.96 050~100
APTSB10-[050-100]-P[1.25-1.49] SKH51 B 2.00 - 8.00 10 1.25~1.49 050~100
APTSB10-[050-100]-P[1.50-1.99] SKH51 B 2.00 - 13.00 10 1.50~1.99 050~100
APTSB10-[050-100]-P[2.00-3.49] SKH51 B 2.00 - 19.00 10 2.00~3.49 050~100
APTSB10-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 B 2.00 - 25.00 10 3.50~4.99 050~100
APTSB10-[050-100]-P[5.00-9.96] SKH51 B 2.00 - 30.00 10 5.00~9.96 050~100
APTSB13-[050-100]-P[1.50-1.99] SKH51 B 2.00 - 13.00 13 1.50~1.99 050~100
APTSB13-[050-100]-P[2.00-3.49] SKH51 B 2.00 - 19.00 13 2.00~3.49 050~100
APTSB13-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 B 2.00 - 25.00 13 3.50~4.99 050~100
APTSB13-[050-100]-P[5.00-12.96] SKH51 B 2.00 - 30.00 13 5.00~12.96 050~100
APTSB16-[050-100]-P[2.00-3.49] SKH51 B 2.00 - 19.00 16 2.00~3.49 050~100
APTSB16-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 B 2.00 - 25.00 16 3.50~4.99 050~100
APTSB16-[050-100]-P[5.00-15.96] SKH51 B 2.00 - 30.00 16 5.00~15.96 050~100
APTSB20-[050-100]-P[2.50-3.49] SKH51 B 2.00 - 19.00 20 2.50~3.49 050~100
APTSB20-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 B 2.00 - 25.00 20 3.50~4.99 050~100
APTSB20-[050-100]-P[5.00-19.96] SKH51 B 2.00 - 30.00 20 5.00~19.96 050~100
APTSB25-[050-100]-P[3.00-3.49] SKH51 B 2.00 - 19.00 25 3.00~3.49 050~100
APTSB25-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 B 2.00 - 25.00 25 3.50~4.99 050~100
APTSB25-[050-100]-P[5.00-24.96] SKH51 B 2.00 - 30.00 25 5.00~24.96 050~100
APTSC08-[050-100]-P[1.00-1.49] SKH51 C 2.00 - 8.00 08 1.00~1.49 050~100
APTSC08-[050-100]-P[1.50-1.99] SKH51 C 2.00 - 13.00 08 1.50~1.99 050~100
APTSC08-[050-100]-P[2.00-3.49] SKH51 C 2.00 - 19.00 08 2.00~3.49 050~100
APTSC08-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 C 2.00 - 25.00 08 3.50~4.99 050~100
APTSC08-[050-100]-P[5.00-7.96] SKH51 C 2.00 - 30.00 08 5.00~7.96 050~100
APTSC10-[050-100]-P[1.25-1.49] SKH51 C 2.00 - 8.00 10 1.25~1.49 050~100
APTSC10-[050-100]-P[1.50-1.99] SKH51 C 2.00 - 13.00 10 1.50~1.99 050~100
APTSC10-[050-100]-P[2.00-3.49] SKH51 C 2.00 - 19.00 10 2.00~3.49 050~100
APTSC10-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 C 2.00 - 25.00 10 3.50~4.99 050~100
APTSC10-[050-100]-P[5.00-9.96] SKH51 C 2.00 - 30.00 10 5.00~9.96 050~100
APTSC13-[050-100]-P[1.50-1.99] SKH51 C 2.00 - 13.00 13 1.50~1.99 050~100
APTSC13-[050-100]-P[2.00-3.49] SKH51 C 2.00 - 19.00 13 2.00~3.49 050~100
APTSC13-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 C 2.00 - 25.00 13 3.50~4.99 050~100
APTSC13-[050-100]-P[5.00-12.96] SKH51 C 2.00 - 30.00 13 5.00~12.96 050~100
APTSC16-[050-100]-P[2.00-3.49] SKH51 C 2.00 - 19.00 16 2.00~3.49 050~100
APTSC16-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 C 2.00 - 25.00 16 3.50~4.99 050~100
APTSC16-[050-100]-P[5.00-15.96] SKH51 C 2.00 - 30.00 16 5.00~15.96 050~100
APTSC20-[050-100]-P[2.50-3.49] SKH51 C 2.00 - 19.00 20 2.50~3.49 050~100
APTSC20-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 C 2.00 - 25.00 20 3.50~4.99 050~100
APTSC20-[050-100]-P[5.00-19.96] SKH51 C 2.00 - 30.00 20 5.00~19.96 050~100
APTSC25-[050-100]-P[3.00-3.49] SKH51 C 2.00 - 19.00 25 3.00~3.49 050~100
APTSC25-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 C 2.00 - 25.00 25 3.50~4.99 050~100
APTSC25-[050-100]-P[5.00-24.96] SKH51 C 2.00 - 30.00 25 5.00~24.96 050~100
APTSD08-[050-100]-P[1.00-1.49] SKH51 D 2.00 - 8.00 08 1.00~1.49 050~100
APTSD08-[050-100]-P[1.50-1.99] SKH51 D 2.00 - 13.00 08 1.50~1.99 050~100
APTSD08-[050-100]-P[2.00-3.49] SKH51 D 2.00 - 19.00 08 2.00~3.49 050~100
APTSD08-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 D 2.00 - 25.00 08 3.50~4.99 050~100
APTSD08-[050-100]-P[5.00-7.96] SKH51 D 2.00 - 30.00 08 5.00~7.96 050~100
APTSD10-[050-100]-P[1.25-1.49] SKH51 D 2.00 - 8.00 10 1.25~1.49 050~100
APTSD10-[050-100]-P[1.50-1.99] SKH51 D 2.00 - 13.00 10 1.50~1.99 050~100
APTSD10-[050-100]-P[2.00-3.49] SKH51 D 2.00 - 19.00 10 2.00~3.49 050~100
APTSD10-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 D 2.00 - 25.00 10 3.50~4.99 050~100
APTSD10-[050-100]-P[5.00-9.96] SKH51 D 2.00 - 30.00 10 5.00~9.96 050~100
APTSD13-[050-100]-P[1.50-1.99] SKH51 D 2.00 - 13.00 13 1.50~1.99 050~100
APTSD13-[050-100]-P[2.00-3.49] SKH51 D 2.00 - 19.00 13 2.00~3.49 050~100
APTSD13-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 D 2.00 - 25.00 13 3.50~4.99 050~100
APTSD13-[050-100]-P[5.00-12.96] SKH51 D 2.00 - 30.00 13 5.00~12.96 050~100
APTSD16-[050-100]-P[2.00-3.49] SKH51 D 2.00 - 19.00 16 2.00~3.49 050~100
APTSD16-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 D 2.00 - 25.00 16 3.50~4.99 050~100
APTSD16-[050-100]-P[5.00-15.96] SKH51 D 2.00 - 30.00 16 5.00~15.96 050~100
APTSD20-[050-100]-P[2.50-3.49] SKH51 D 2.00 - 19.00 20 2.50~3.49 050~100
APTSD20-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 D 2.00 - 25.00 20 3.50~4.99 050~100
APTSD20-[050-100]-P[5.00-19.96] SKH51 D 2.00 - 30.00 20 5.00~19.96 050~100
APTSD25-[050-100]-P[3.00-3.49] SKH51 D 2.00 - 19.00 25 3.00~3.49 050~100
APTSD25-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 D 2.00 - 25.00 25 3.50~4.99 050~100
APTSD25-[050-100]-P[5.00-24.96] SKH51 D 2.00 - 30.00 25 5.00~24.96 050~100
APTSE08-[050-100]-P[1.00-1.49] SKH51 E 2.00 - 8.00 08 1.00~1.49 050~100
APTSE08-[050-100]-P[1.50-1.99] SKH51 E 2.00 - 13.00 08 1.50~1.99 050~100
APTSE08-[050-100]-P[2.00-3.49] SKH51 E 2.00 - 19.00 08 2.00~3.49 050~100
APTSE08-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 E 2.00 - 25.00 08 3.50~4.99 050~100
APTSE08-[050-100]-P[5.00-7.96] SKH51 E 2.00 - 30.00 08 5.00~7.96 050~100
APTSE10-[050-100]-P[1.25-1.49] SKH51 E 2.00 - 8.00 10 1.25~1.49 050~100
APTSE10-[050-100]-P[1.50-1.99] SKH51 E 2.00 - 13.00 10 1.50~1.99 050~100
APTSE10-[050-100]-P[2.00-3.49] SKH51 E 2.00 - 19.00 10 2.00~3.49 050~100
APTSE10-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 E 2.00 - 25.00 10 3.50~4.99 050~100
APTSE10-[050-100]-P[5.00-9.96] SKH51 E 2.00 - 30.00 10 5.00~9.96 050~100
APTSE13-[050-100]-P[1.50-1.99] SKH51 E 2.00 - 13.00 13 1.50~1.99 050~100
APTSE13-[050-100]-P[2.00-3.49] SKH51 E 2.00 - 19.00 13 2.00~3.49 050~100
APTSE13-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 E 2.00 - 25.00 13 3.50~4.99 050~100
APTSE13-[050-100]-P[5.00-12.96] SKH51 E 2.00 - 30.00 13 5.00~12.96 050~100
APTSE16-[050-100]-P[2.00-3.49] SKH51 E 2.00 - 19.00 16 2.00~3.49 050~100
APTSE16-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 E 2.00 - 25.00 16 3.50~4.99 050~100
APTSE16-[050-100]-P[5.00-15.96] SKH51 E 2.00 - 30.00 16 5.00~15.96 050~100
APTSE20-[050-100]-P[2.50-3.49] SKH51 E 2.00 - 19.00 20 2.50~3.49 050~100
APTSE20-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 E 2.00 - 25.00 20 3.50~4.99 050~100
APTSE20-[050-100]-P[5.00-19.96] SKH51 E 2.00 - 30.00 20 5.00~19.96 050~100
APTSE25-[050-100]-P[3.00-3.49] SKH51 E 2.00 - 19.00 25 3.00~3.49 050~100
APTSE25-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 E 2.00 - 25.00 25 3.50~4.99 050~100
APTSE25-[050-100]-P[5.00-24.96] SKH51 E 2.00 - 30.00 25 5.00~24.96 050~100
APHTSA08-[050-100]-P[1.50-1.99] HAP40 A 2.00 - 20.00 08 1.50~1.99 050~100
APHTSA08-[050-100]-P[2.00-3.99] HAP40 A 2.00 - 35.00 08 2.00~3.99 050~100
APHTSA08-[050-100]-P[4.00-5.99] HAP40 A 2.00 - 45.00 08 4.00~5.99 050~100
APHTSA08-[050-100]-P[6.00-7.98] HAP40 A 2.00 - 60.00 08 6.00~7.98 050~100
APHTSA10-[050-100]-P[1.50-1.99] HAP40 A 2.00 - 20.00 10 1.50~1.99 050~100
APHTSA10-[050-100]-P[2.00-3.99] HAP40 A 2.00 - 35.00 10 2.00~3.99 050~100
APHTSA10-[050-100]-P[4.00-5.99] HAP40 A 2.00 - 45.00 10 4.00~5.99 050~100
APHTSA10-[050-100]-P[6.00-9.98] HAP40 A 2.00 - 60.00 10 6.00~9.98 050~100
APHTSA13-[050-100]-P[3.00-3.99] HAP40 A 2.00 - 35.00 13 3.00~3.99 050~100
APHTSA13-[050-100]-P[4.00-5.99] HAP40 A 2.00 - 45.00 13 4.00~5.99 050~100
APHTSA13-[050-100]-P[6.00-12.98] HAP40 A 2.00 - 60.00 13 6.00~12.98 050~100
APHTSA16-[050-100]-P[5.00-5.99] HAP40 A 2.00 - 45.00 16 5.00~5.99 050~100
APHTSA16-[050-100]-P[6.00-15.98] HAP40 A 2.00 - 60.00 16 6.00~15.98 050~100
APHTSA20-[050-100]-P[6.50-19.98] HAP40 A 2.00 - 60.00 20 6.50~19.98 050~100
APHTSA25-[050-100]-P[9.00-24.98] HAP40 A 2.00 - 60.00 25 9.00~24.98 050~100
APHTSB08-[050-100]-P[1.00-1.49] HAP40 B 2.00 - 8.00 08 1.00~1.49 050~100
APHTSB08-[050-100]-P[1.50-1.99] HAP40 B 2.00 - 13.00 08 1.50~1.99 050~100
APHTSB08-[050-100]-P[2.00-3.49] HAP40 B 2.00 - 19.00 08 2.00~3.49 050~100
APHTSB08-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 B 2.00 - 25.00 08 3.50~4.99 050~100
APHTSB08-[050-100]-P[5.00-7.96] HAP40 B 2.00 - 30.00 08 5.00~7.96 050~100
APHTSB10-[050-100]-P[1.25-1.49] HAP40 B 2.00 - 8.00 10 1.25~1.49 050~100
APHTSB10-[050-100]-P[1.50-1.99] HAP40 B 2.00 - 13.00 10 1.50~1.99 050~100
APHTSB10-[050-100]-P[2.00-3.49] HAP40 B 2.00 - 19.00 10 2.00~3.49 050~100
APHTSB10-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 B 2.00 - 25.00 10 3.50~4.99 050~100
APHTSB10-[050-100]-P[5.00-9.96] HAP40 B 2.00 - 30.00 10 5.00~9.96 050~100
APHTSB13-[050-100]-P[1.50-1.99] HAP40 B 2.00 - 13.00 13 1.50~1.99 050~100
APHTSB13-[050-100]-P[2.00-3.49] HAP40 B 2.00 - 19.00 13 2.00~3.49 050~100
APHTSB13-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 B 2.00 - 25.00 13 3.50~4.99 050~100
APHTSB13-[050-100]-P[5.00-12.96] HAP40 B 2.00 - 30.00 13 5.00~12.96 050~100
APHTSB16-[050-100]-P[2.00-3.49] HAP40 B 2.00 - 19.00 16 2.00~3.49 050~100
APHTSB16-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 B 2.00 - 25.00 16 3.50~4.99 050~100
APHTSB16-[050-100]-P[5.00-15.96] HAP40 B 2.00 - 30.00 16 5.00~15.96 050~100
APHTSB20-[050-100]-P[2.50-3.49] HAP40 B 2.00 - 19.00 20 2.50~3.49 050~100
APHTSB20-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 B 2.00 - 25.00 20 3.50~4.99 050~100
APHTSB20-[050-100]-P[5.00-19.96] HAP40 B 2.00 - 30.00 20 5.00~19.96 050~100
APHTSB25-[050-100]-P[3.00-3.49] HAP40 B 2.00 - 19.00 25 3.00~3.49 050~100
APHTSB25-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 B 2.00 - 25.00 25 3.50~4.99 050~100
APHTSB25-[050-100]-P[5.00-24.96] HAP40 B 2.00 - 30.00 25 5.00~24.96 050~100
APHTSC08-[050-100]-P[1.00-1.49] HAP40 C 2.00 - 8.00 08 1.00~1.49 050~100
APHTSC08-[050-100]-P[1.50-1.99] HAP40 C 2.00 - 13.00 08 1.50~1.99 050~100
APHTSC08-[050-100]-P[2.00-3.49] HAP40 C 2.00 - 19.00 08 2.00~3.49 050~100
APHTSC08-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 C 2.00 - 25.00 08 3.50~4.99 050~100
APHTSC08-[050-100]-P[5.00-7.96] HAP40 C 2.00 - 30.00 08 5.00~7.96 050~100
APHTSC10-[050-100]-P[1.25-1.49] HAP40 C 2.00 - 8.00 10 1.25~1.49 050~100
APHTSC10-[050-100]-P[1.50-1.99] HAP40 C 2.00 - 13.00 10 1.50~1.99 050~100
APHTSC10-[050-100]-P[2.00-3.49] HAP40 C 2.00 - 19.00 10 2.00~3.49 050~100
APHTSC10-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 C 2.00 - 25.00 10 3.50~4.99 050~100
APHTSC10-[050-100]-P[5.00-9.96] HAP40 C 2.00 - 30.00 10 5.00~9.96 050~100
APHTSC13-[050-100]-P[1.50-1.99] HAP40 C 2.00 - 13.00 13 1.50~1.99 050~100
APHTSC13-[050-100]-P[2.00-3.49] HAP40 C 2.00 - 19.00 13 2.00~3.49 050~100
APHTSC13-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 C 2.00 - 25.00 13 3.50~4.99 050~100
APHTSC13-[050-100]-P[5.00-12.96] HAP40 C 2.00 - 30.00 13 5.00~12.96 050~100
APHTSC16-[050-100]-P[2.00-3.49] HAP40 C 2.00 - 19.00 16 2.00~3.49 050~100
APHTSC16-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 C 2.00 - 25.00 16 3.50~4.99 050~100
APHTSC16-[050-100]-P[5.00-15.96] HAP40 C 2.00 - 30.00 16 5.00~15.96 050~100
APHTSC20-[050-100]-P[2.50-3.49] HAP40 C 2.00 - 19.00 20 2.50~3.49 050~100
APHTSC20-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 C 2.00 - 25.00 20 3.50~4.99 050~100
APHTSC20-[050-100]-P[5.00-19.96] HAP40 C 2.00 - 30.00 20 5.00~19.96 050~100
APHTSC25-[050-100]-P[3.00-3.49] HAP40 C 2.00 - 19.00 25 3.00~3.49 050~100
APHTSC25-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 C 2.00 - 25.00 25 3.50~4.99 050~100
APHTSC25-[050-100]-P[5.00-24.96] HAP40 C 2.00 - 30.00 25 5.00~24.96 050~100
APHTSD08-[050-100]-P[1.00-1.49] HAP40 D 2.00 - 8.00 08 1.00~1.49 050~100
APHTSD08-[050-100]-P[1.50-1.99] HAP40 D 2.00 - 13.00 08 1.50~1.99 050~100
APHTSD08-[050-100]-P[2.00-3.49] HAP40 D 2.00 - 19.00 08 2.00~3.49 050~100
APHTSD08-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 D 2.00 - 25.00 08 3.50~4.99 050~100
APHTSD08-[050-100]-P[5.00-7.96] HAP40 D 2.00 - 30.00 08 5.00~7.96 050~100
APHTSD10-[050-100]-P[1.25-1.49] HAP40 D 2.00 - 8.00 10 1.25~1.49 050~100
APHTSD10-[050-100]-P[1.50-1.99] HAP40 D 2.00 - 13.00 10 1.50~1.99 050~100
APHTSD10-[050-100]-P[2.00-3.49] HAP40 D 2.00 - 19.00 10 2.00~3.49 050~100
APHTSD10-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 D 2.00 - 25.00 10 3.50~4.99 050~100
APHTSD10-[050-100]-P[5.00-9.96] HAP40 D 2.00 - 30.00 10 5.00~9.96 050~100
APHTSD13-[050-100]-P[1.50-1.99] HAP40 D 2.00 - 13.00 13 1.50~1.99 050~100
APHTSD13-[050-100]-P[2.00-3.49] HAP40 D 2.00 - 19.00 13 2.00~3.49 050~100
APHTSD13-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 D 2.00 - 25.00 13 3.50~4.99 050~100
APHTSD13-[050-100]-P[5.00-12.96] HAP40 D 2.00 - 30.00 13 5.00~12.96 050~100
APHTSD16-[050-100]-P[2.00-3.49] HAP40 D 2.00 - 19.00 16 2.00~3.49 050~100
APHTSD16-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 D 2.00 - 25.00 16 3.50~4.99 050~100
APHTSD16-[050-100]-P[5.00-15.96] HAP40 D 2.00 - 30.00 16 5.00~15.96 050~100
APHTSD20-[050-100]-P[2.50-3.49] HAP40 D 2.00 - 19.00 20 2.50~3.49 050~100
APHTSD20-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 D 2.00 - 25.00 20 3.50~4.99 050~100
APHTSD20-[050-100]-P[5.00-19.96] HAP40