พั้นช์สำาหรับงานหนัก แบบเจคเตอร

STANDARD PUNCHES พั้นช์มาตรฐาน

พั้นช์สำาหรับงานหนัก แบบเจคเตอร

JECTOR PUNCHES FORHEAVY LOAD

APJ_, A-APJ_

"No-Mask" If you don't want to lasers mask on product.

Filter Code:

กำหนดค่า
ข้อมูลจำเพาะ / ขนาด
0-359/1
Part Number Material Shape Diameter L dimension P dimension
APJSA08-L[50.000-100.000]-P[4.000-7.990] HAP40 A 8.000 50.000-100.000 4.000-7.990
APJSA10-L[50.000-100.000]-P[5.000-9.990] HAP40 A 10.000 50.000-100.000 5.000-9.990
APJSA13-L[50.000-100.000]-P[6.000-12.990] HAP40 A 13.000 50.000-100.000 6.000-12.990
APJSA16-L[50.000-100.000]-P[10.000-15.990] HAP40 A 16.000 50.000-100.000 10.000-15.990
APJSA20-L[50.000-100.000]-P[13.000-19.990] HAP40 A 20.000 50.000-100.000 13.000-19.990
APJSA25-L[50.000-100.000]-P[18.000-24.990] HAP40 A 25.000 50.000-100.000 18.000-24.990
APJSB08-L[50.000-100.000]-P[4.000-7.970] HAP40 B 8.000 50.000-100.000 4.000-7.970
APJSB10-L[50.000-100.000]-P[5.000-9.970] HAP40 B 10.000 50.000-100.000 5.000-9.970
APJSB13-L[50.000-100.000]-P[6.000-12.970] HAP40 B 13.000 50.000-100.000 6.000-12.970
APJSB16-L[50.000-100.000]-P[6.000-15.970] HAP40 B 16.000 50.000-100.000 6.000-15.970
APJSB20-L[50.000-100.000]-P[6.000-19.970] HAP40 B 20.000 50.000-100.000 6.000-19.970
APJSB25-L[50.000-100.000]-P[6.000-24.970] HAP40 B 25.000 50.000-100.000 6.000-24.970
APJSC08-L[50.000-100.000]-P[4.000-7.970] HAP40 C 8.000 50.000-100.000 4.000-7.970
APJSC10-L[50.000-100.000]-P[5.000-9.970] HAP40 C 10.000 50.000-100.000 5.000-9.970
APJSC13-L[50.000-100.000]-P[6.000-12.970] HAP40 C 13.000 50.000-100.000 6.000-12.970
APJSC16-L[50.000-100.000]-P[6.000-15.970] HAP40 C 16.000 50.000-100.000 6.000-15.970
APJSC20-L[50.000-100.000]-P[6.000-19.970] HAP40 C 20.000 50.000-100.000 6.000-19.970
APJSC25-L[50.000-100.000]-P[6.000-24.970] HAP40 C 25.000 50.000-100.000 6.000-24.970
APJSD08-L[50.000-100.000]-P[4.000-7.970] HAP40 D 8.000 50.000-100.000 4.000-7.970
APJSD10-L[50.000-100.000]-P[5.000-9.970] HAP40 D 10.000 50.000-100.000 5.000-9.970
APJSD13-L[50.000-100.000]-P[6.000-12.970] HAP40 D 13.000 50.000-100.000 6.000-12.970
APJSD16-L[50.000-100.000]-P[6.000-15.970] HAP40 D 16.000 50.000-100.000 6.000-15.970
APJSD20-L[50.000-100.000]-P[6.000-19.970] HAP40 D 20.000 50.000-100.000 6.000-19.970
APJSD25-L[50.000-100.000]-P[6.000-24.970] HAP40 D 25.000 50.000-100.000 6.000-24.970
APJSE08-L[50.000-100.000]-P[4.000-7.970] HAP40 E 8.000 50.000-100.000 4.000-7.970
APJSE10-L[50.000-100.000]-P[5.000-9.970] HAP40 E 10.000 50.000-100.000 5.000-9.970
APJSE13-L[50.000-100.000]-P[6.000-12.970] HAP40 E 13.000 50.000-100.000 6.000-12.970
APJSE16-L[50.000-100.000]-P[6.000-15.970] HAP40 E 16.000 50.000-100.000 6.000-15.970
APJSE20-L[50.000-100.000]-P[6.000-19.970] HAP40 E 20.000 50.000-100.000 6.000-19.970
APJSE25-L[50.000-100.000]-P[6.000-24.970] HAP40 E 25.000 50.000-100.000 6.000-24.970
A-APJSA08-L[50.000-100.000]-P[4.000-7.990] HAP40 A 8.000 50.000-100.000 4.000-7.990
A-APJSA10-L[50.000-100.000]-P[5.000-9.990] HAP40 A 10.000 50.000-100.000 5.000-9.990
A-APJSA13-L[50.000-100.000]-P[6.000-12.990] HAP40 A 13.000 50.000-100.000 6.000-12.990
A-APJSA16-L[50.000-100.000]-P[10.000-15.990] HAP40 A 16.000 50.000-100.000 10.000-15.990
A-APJSA20-L[50.000-100.000]-P[13.000-19.990] HAP40 A 20.000 50.000-100.000 13.000-19.990
A-APJSA25-L[50.000-100.000]-P[18.000-24.990] HAP40 A 25.000 50.000-100.000 18.000-24.990
A-APJSB08-L[50.000-100.000]-P[4.000-7.970] HAP40 B 8.000 50.000-100.000 4.000-7.970
A-APJSB10-L[50.000-100.000]-P[5.000-9.970] HAP40 B 10.000 50.000-100.000 5.000-9.970
A-APJSB13-L[50.000-100.000]-P[6.000-12.970] HAP40 B 13.000 50.000-100.000 6.000-12.970
A-APJSB16-L[50.000-100.000]-P[6.000-15.970] HAP40 B 16.000 50.000-100.000 6.000-15.970
A-APJSB20-L[50.000-100.000]-P[6.000-19.970] HAP40 B 20.000 50.000-100.000 6.000-19.970
A-APJSB25-L[50.000-100.000]-P[6.000-24.970] HAP40 B 25.000 50.000-100.000 6.000-24.970
A-APJSC08-L[50.000-100.000]-P[4.000-7.970] HAP40 C 8.000 50.000-100.000 4.000-7.970
A-APJSC10-L[50.000-100.000]-P[5.000-9.970] HAP40 C 10.000 50.000-100.000 5.000-9.970
A-APJSC13-L[50.000-100.000]-P[6.000-12.970] HAP40 C 13.000 50.000-100.000 6.000-12.970
A-APJSC16-L[50.000-100.000]-P[6.000-15.970] HAP40 C 16.000 50.000-100.000 6.000-15.970
A-APJSC20-L[50.000-100.000]-P[6.000-19.970] HAP40 C 20.000 50.000-100.000 6.000-19.970
A-APJSC25-L[50.000-100.000]-P[6.000-24.970] HAP40 C 25.000 50.000-100.000 6.000-24.970
A-APJSD08-L[50.000-100.000]-P[4.000-7.970] HAP40 D 8.000 50.000-100.000 4.000-7.970
A-APJSD10-L[50.000-100.000]-P[5.000-9.970] HAP40 D 10.000 50.000-100.000 5.000-9.970
A-APJSD13-L[50.000-100.000]-P[6.000-12.970] HAP40 D 13.000 50.000-100.000 6.000-12.970
A-APJSD16-L[50.000-100.000]-P[6.000-15.970] HAP40 D 16.000 50.000-100.000 6.000-15.970
A-APJSD20-L[50.000-100.000]-P[6.000-19.970] HAP40 D 20.000 50.000-100.000 6.000-19.970
A-APJSD25-L[50.000-100.000]-P[6.000-24.970] HAP40 D 25.000 50.000-100.000 6.000-24.970
A-APJSE08-L[50.000-100.000]-P[4.000-7.970] HAP40 E 8.000 50.000-100.000 4.000-7.970
A-APJSE10-L[50.000-100.000]-P[5.000-9.970] HAP40 E 10.000 50.000-100.000 5.000-9.970
A-APJSE13-L[50.000-100.000]-P[6.000-12.970] HAP40 E 13.000 50.000-100.000 6.000-12.970
A-APJSE16-L[50.000-100.000]-P[6.000-15.970] HAP40 E 16.000 50.000-100.000 6.000-15.970
A-APJSE20-L[50.000-100.000]-P[6.000-19.970] HAP40 E 20.000 50.000-100.000 6.000-19.970
A-APJSE25-L[50.000-100.000]-P[6.000-24.970] HAP40 E 25.000 50.000-100.000 6.000-24.970
APJLA08-L[60.000-100.000]-P[4.000-7.990] HAP40 A 8.000 60.000-100.000 4.000-7.990
APJLA10-L[60.000-100.000]-P[5.000-9.990] HAP40 A 10.000 60.000-100.000 5.000-9.990
APJLA13-L[60.000-100.000]-P[6.000-12.990] HAP40 A 13.000 60.000-100.000 6.000-12.990
APJLA16-L[70.000-100.000]-P[10.000-15.990] HAP40 A 16.000 70.000-100.000 10.000-15.990
APJLA20-L[70.000-100.000]-P[13.000-19.990] HAP40 A 20.000 70.000-100.000 13.000-19.990
APJLA25-L[70.000-100.000]-P[18.000-24.990] HAP40 A 25.000 70.000-100.000 18.000-24.990
APJLB08-L[60.000-100.000]-P[4.000-7.970] HAP40 B 8.000 60.000-100.000 4.000-7.970
APJLB10-L[60.000-100.000]-P[5.000-9.970] HAP40 B 10.000 60.000-100.000 5.000-9.970
APJLB13-L[60.000-100.000]-P[6.000-12.970] HAP40 B 13.000 60.000-100.000 6.000-12.970
APJLB16-L[70.000-100.000]-P[6.000-15.970] HAP40 B 16.000 70.000-100.000 6.000-15.970
APJLB20-L[70.000-100.000]-P[6.000-19.970] HAP40 B 20.000 70.000-100.000 6.000-19.970
APJLB25-L[70.000-100.000]-P[6.000-24.970] HAP40 B 25.000 70.000-100.000 6.000-24.970
APJLC08-L[60.000-100.000]-P[4.000-7.970] HAP40 C 8.000 60.000-100.000 4.000-7.970
APJLC10-L[60.000-100.000]-P[5.000-9.970] HAP40 C 10.000 60.000-100.000 5.000-9.970
APJLC13-L[60.000-100.000]-P[6.000-12.970] HAP40 C 13.000 60.000-100.000 6.000-12.970
APJLC16-L[70.000-100.000]-P[6.000-15.970] HAP40 C 16.000 70.000-100.000 6.000-15.970
APJLC20-L[70.000-100.000]-P[6.000-19.970] HAP40 C 20.000 70.000-100.000 6.000-19.970
APJLC25-L[70.000-100.000]-P[6.000-24.970] HAP40 C 25.000 70.000-100.000 6.000-24.970
APJLD08-L[60.000-100.000]-P[4.000-7.970] HAP40 D 8.000 60.000-100.000 4.000-7.970
APJLD10-L[60.000-100.000]-P[5.000-9.970] HAP40 D 10.000 60.000-100.000 5.000-9.970
APJLD13-L[60.000-100.000]-P[6.000-12.970] HAP40 D 13.000 60.000-100.000 6.000-12.970
APJLD16-L[70.000-100.000]-P[6.000-15.970] HAP40 D 16.000 70.000-100.000 6.000-15.970
APJLD20-L[70.000-100.000]-P[6.000-19.970] HAP40 D 20.000 70.000-100.000 6.000-19.970
APJLD25-L[70.000-100.000]-P[6.000-24.970] HAP40 D 25.000 70.000-100.000 6.000-24.970
APJLE08-L[60.000-100.000]-P[4.000-7.970] HAP40 E 8.000 60.000-100.000 4.000-7.970
APJLE10-L[60.000-100.000]-P[5.000-9.970] HAP40 E 10.000 60.000-100.000 5.000-9.970
APJLE13-L[60.000-100.000]-P[6.000-12.970] HAP40 E 13.000 60.000-100.000 6.000-12.970
APJLE16-L[70.000-100.000]-P[6.000-15.970] HAP40 E 16.000 70.000-100.000 6.000-15.970
APJLE20-L[70.000-100.000]-P[6.000-19.970] HAP40 E 20.000 70.000-100.000 6.000-19.970
APJLE25-L[70.000-100.000]-P[6.000-24.970] HAP40 E 25.000 70.000-100.000 6.000-24.970
A-APJLA08-L[60.000-100.000]-P[4.000-7.990] HA-AP40 A 8.000 60.000-100.000 4.000-7.990
A-APJLA10-L[60.000-100.000]-P[5.000-9.990] HA-AP40 A 10.000 60.000-100.000 5.000-9.990
A-APJLA13-L[60.000-100.000]-P[6.000-12.990] HA-AP40 A 13.000 60.000-100.000 6.000-12.990
A-APJLA16-L[70.000-100.000]-P[10.000-15.990] HA-AP40 A 16.000 70.000-100.000 10.000-15.990
A-APJLA20-L[70.000-100.000]-P[13.000-19.990] HA-AP40 A 20.000 70.000-100.000 13.000-19.990
A-APJLA25-L[70.000-100.000]-P[18.000-24.990] HA-AP40 A 25.000 70.000-100.000 18.000-24.990
A-APJLB08-L[60.000-100.000]-P[4.000-7.970] HA-AP40 B 8.000 60.000-100.000 4.000-7.970
A-APJLB10-L[60.000-100.000]-P[5.000-9.970] HA-AP40 B 10.000 60.000-100.000 5.000-9.970
A-APJLB13-L[60.000-100.000]-P[6.000-12.970] HA-AP40 B 13.000 60.000-100.000 6.000-12.970
A-APJLB16-L[70.000-100.000]-P[6.000-15.970] HA-AP40 B 16.000 70.000-100.000 6.000-15.970
A-APJLB20-L[70.000-100.000]-P[6.000-19.970] HA-AP40 B 20.000 70.000-100.000 6.000-19.970
A-APJLB25-L[70.000-100.000]-P[6.000-24.970] HA-AP40 B 25.000 70.000-100.000 6.000-24.970
A-APJLC08-L[60.000-100.000]-P[4.000-7.970] HA-AP40 C 8.000 60.000-100.000 4.000-7.970
A-APJLC10-L[60.000-100.000]-P[5.000-9.970] HA-AP40 C 10.000 60.000-100.000 5.000-9.970
A-APJLC13-L[60.000-100.000]-P[6.000-12.970] HA-AP40 C 13.000 60.000-100.000 6.000-12.970
A-APJLC16-L[70.000-100.000]-P[6.000-15.970] HA-AP40 C 16.000 70.000-100.000 6.000-15.970
A-APJLC20-L[70.000-100.000]-P[6.000-19.970] HA-AP40 C 20.000 70.000-100.000 6.000-19.970
A-APJLC25-L[70.000-100.000]-P[6.000-24.970] HA-AP40 C 25.000 70.000-100.000 6.000-24.970
A-APJLD08-L[60.000-100.000]-P[4.000-7.970] HA-AP40 D 8.000 60.000-100.000 4.000-7.970
A-APJLD10-L[60.000-100.000]-P[5.000-9.970] HA-AP40 D 10.000 60.000-100.000 5.000-9.970
A-APJLD13-L[60.000-100.000]-P[6.000-12.970] HA-AP40 D 13.000 60.000-100.000 6.000-12.970
A-APJLD16-L[70.000-100.000]-P[6.000-15.970] HA-AP40 D 16.000 70.000-100.000 6.000-15.970
A-APJLD20-L[70.000-100.000]-P[6.000-19.970] HA-AP40 D 20.000 70.000-100.000 6.000-19.970
A-APJLD25-L[70.000-100.000]-P[6.000-24.970] HA-AP40 D 25.000 70.000-100.000 6.000-24.970
A-APJLE08-L[60.000-100.000]-P[4.000-7.970] HA-AP40 E 8.000 60.000-100.000 4.000-7.970
A-APJLE10-L[60.000-100.000]-P[5.000-9.970] HA-AP40 E 10.000 60.000-100.000 5.000-9.970
A-APJLE13-L[60.000-100.000]-P[6.000-12.970] HA-AP40 E 13.000 60.000-100.000 6.000-12.970
A-APJLE16-L[70.000-100.000]-P[6.000-15.970] HA-AP40 E 16.000 70.000-100.000 6.000-15.970
A-APJLE20-L[70.000-100.000]-P[6.000-19.970] HA-AP40 E 20.000 70.000-100.000 6.000-19.970
A-APJLE25-L[70.000-100.000]-P[6.000-24.970] HA-AP40 E 25.000 70.000-100.000 6.000-24.970
พั้นช์สำาหรับงานหนัก แบบเจคเตอร INTP32 พั้นช์สำาหรับงานหนัก แบบเจคเตอร INTP32