พั้นช์สำาหรับงานหนัก แบบเจคเตอร์ ผิวขัดมัน

STANDARD PUNCHES พั้นช์มาตรฐาน

พั้นช์สำาหรับงานหนัก แบบเจคเตอร์ ผิวขัดมัน

JECTOR PUNCHES FORHEAVY LOAD - LAPPINGTYPE

L-APJ_, AL-APJ_

"No-Mask" If you don't want to lasers mask on product.

Filter Code:

กำหนดค่า
ข้อมูลจำเพาะ / ขนาด
0-359/1
Part Number Material Shape Diameter L dimension P dimension
L-APJSA08-L[50.000-100.000]-P[4.000-7.990] HAP40 A 8.000 50.000-100.000 4.000-7.990
L-APJSA10-L[50.000-100.000]-P[5.000-9.990] HAP40 A 10.000 50.000-100.000 5.000-9.990
L-APJSA13-L[50.000-100.000]-P[6.000-12.990] HAP40 A 13.000 50.000-100.000 6.000-12.990
L-APJSA16-L[50.000-100.000]-P[10.000-15.990] HAP40 A 16.000 50.000-100.000 10.000-15.990
L-APJSA20-L[50.000-100.000]-P[13.000-19.990] HAP40 A 20.000 50.000-100.000 13.000-19.990
L-APJSA25-L[50.000-100.000]-P[18.000-24.990] HAP40 A 25.000 50.000-100.000 18.000-24.990
L-APJSB08-L[50.000-100.000]-P[4.000-7.970] HAP40 B 8.000 50.000-100.000 4.000-7.970
L-APJSB10-L[50.000-100.000]-P[5.000-9.970] HAP40 B 10.000 50.000-100.000 5.000-9.970
L-APJSB13-L[50.000-100.000]-P[6.000-12.970] HAP40 B 13.000 50.000-100.000 6.000-12.970
L-APJSB16-L[50.000-100.000]-P[6.000-15.970] HAP40 B 16.000 50.000-100.000 6.000-15.970
L-APJSB20-L[50.000-100.000]-P[6.000-19.970] HAP40 B 20.000 50.000-100.000 6.000-19.970
L-APJSB25-L[50.000-100.000]-P[6.000-24.970] HAP40 B 25.000 50.000-100.000 6.000-24.970
L-APJSC08-L[50.000-100.000]-P[4.000-7.970] HAP40 C 8.000 50.000-100.000 4.000-7.970
L-APJSC10-L[50.000-100.000]-P[5.000-9.970] HAP40 C 10.000 50.000-100.000 5.000-9.970
L-APJSC13-L[50.000-100.000]-P[6.000-12.970] HAP40 C 13.000 50.000-100.000 6.000-12.970
L-APJSC16-L[50.000-100.000]-P[6.000-15.970] HAP40 C 16.000 50.000-100.000 6.000-15.970
L-APJSC20-L[50.000-100.000]-P[6.000-19.970] HAP40 C 20.000 50.000-100.000 6.000-19.970
L-APJSC25-L[50.000-100.000]-P[6.000-24.970] HAP40 C 25.000 50.000-100.000 6.000-24.970
L-APJSD08-L[50.000-100.000]-P[4.000-7.970] HAP40 D 8.000 50.000-100.000 4.000-7.970
L-APJSD10-L[50.000-100.000]-P[5.000-9.970] HAP40 D 10.000 50.000-100.000 5.000-9.970
L-APJSD13-L[50.000-100.000]-P[6.000-12.970] HAP40 D 13.000 50.000-100.000 6.000-12.970
L-APJSD16-L[50.000-100.000]-P[6.000-15.970] HAP40 D 16.000 50.000-100.000 6.000-15.970
L-APJSD20-L[50.000-100.000]-P[6.000-19.970] HAP40 D 20.000 50.000-100.000 6.000-19.970
L-APJSD25-L[50.000-100.000]-P[6.000-24.970] HAP40 D 25.000 50.000-100.000 6.000-24.970
L-APJSE08-L[50.000-100.000]-P[4.000-7.970] HAP40 E 8.000 50.000-100.000 4.000-7.970
L-APJSE10-L[50.000-100.000]-P[5.000-9.970] HAP40 E 10.000 50.000-100.000 5.000-9.970
L-APJSE13-L[50.000-100.000]-P[6.000-12.970] HAP40 E 13.000 50.000-100.000 6.000-12.970
L-APJSE16-L[50.000-100.000]-P[6.000-15.970] HAP40 E 16.000 50.000-100.000 6.000-15.970
L-APJSE20-L[50.000-100.000]-P[6.000-19.970] HAP40 E 20.000 50.000-100.000 6.000-19.970
L-APJSE25-L[50.000-100.000]-P[6.000-24.970] HAP40 E 25.000 50.000-100.000 6.000-24.970
AL-APJSA08-L[50.000-100.000]-P[4.000-7.990] HAP40 A 8.000 50.000-100.000 4.000-7.990
AL-APJSA10-L[50.000-100.000]-P[5.000-9.990] HAP40 A 10.000 50.000-100.000 5.000-9.990
AL-APJSA13-L[50.000-100.000]-P[6.000-12.990] HAP40 A 13.000 50.000-100.000 6.000-12.990
AL-APJSA16-L[50.000-100.000]-P[10.000-15.990] HAP40 A 16.000 50.000-100.000 10.000-15.990
AL-APJSA20-L[50.000-100.000]-P[13.000-19.990] HAP40 A 20.000 50.000-100.000 13.000-19.990
AL-APJSA25-L[50.000-100.000]-P[18.000-24.990] HAP40 A 25.000 50.000-100.000 18.000-24.990
AL-APJSB08-L[50.000-100.000]-P[4.000-7.970] HAP40 B 8.000 50.000-100.000 4.000-7.970
AL-APJSB10-L[50.000-100.000]-P[5.000-9.970] HAP40 B 10.000 50.000-100.000 5.000-9.970
AL-APJSB13-L[50.000-100.000]-P[6.000-12.970] HAP40 B 13.000 50.000-100.000 6.000-12.970
AL-APJSB16-L[50.000-100.000]-P[6.000-15.970] HAP40 B 16.000 50.000-100.000 6.000-15.970
AL-APJSB20-L[50.000-100.000]-P[6.000-19.970] HAP40 B 20.000 50.000-100.000 6.000-19.970
AL-APJSB25-L[50.000-100.000]-P[6.000-24.970] HAP40 B 25.000 50.000-100.000 6.000-24.970
AL-APJSC08-L[50.000-100.000]-P[4.000-7.970] HAP40 C 8.000 50.000-100.000 4.000-7.970
AL-APJSC10-L[50.000-100.000]-P[5.000-9.970] HAP40 C 10.000 50.000-100.000 5.000-9.970
AL-APJSC13-L[50.000-100.000]-P[6.000-12.970] HAP40 C 13.000 50.000-100.000 6.000-12.970
AL-APJSC16-L[50.000-100.000]-P[6.000-15.970] HAP40 C 16.000 50.000-100.000 6.000-15.970
AL-APJSC20-L[50.000-100.000]-P[6.000-19.970] HAP40 C 20.000 50.000-100.000 6.000-19.970
AL-APJSC25-L[50.000-100.000]-P[6.000-24.970] HAP40 C 25.000 50.000-100.000 6.000-24.970
AL-APJSD08-L[50.000-100.000]-P[4.000-7.970] HAP40 D 8.000 50.000-100.000 4.000-7.970
AL-APJSD10-L[50.000-100.000]-P[5.000-9.970] HAP40 D 10.000 50.000-100.000 5.000-9.970
AL-APJSD13-L[50.000-100.000]-P[6.000-12.970] HAP40 D 13.000 50.000-100.000 6.000-12.970
AL-APJSD16-L[50.000-100.000]-P[6.000-15.970] HAP40 D 16.000 50.000-100.000 6.000-15.970
AL-APJSD20-L[50.000-100.000]-P[6.000-19.970] HAP40 D 20.000 50.000-100.000 6.000-19.970
AL-APJSD25-L[50.000-100.000]-P[6.000-24.970] HAP40 D 25.000 50.000-100.000 6.000-24.970
AL-APJSE08-L[50.000-100.000]-P[4.000-7.970] HAP40 E 8.000 50.000-100.000 4.000-7.970
AL-APJSE10-L[50.000-100.000]-P[5.000-9.970] HAP40 E 10.000 50.000-100.000 5.000-9.970
AL-APJSE13-L[50.000-100.000]-P[6.000-12.970] HAP40 E 13.000 50.000-100.000 6.000-12.970
AL-APJSE16-L[50.000-100.000]-P[6.000-15.970] HAP40 E 16.000 50.000-100.000 6.000-15.970
AL-APJSE20-L[50.000-100.000]-P[6.000-19.970] HAP40 E 20.000 50.000-100.000 6.000-19.970
AL-APJSE25-L[50.000-100.000]-P[6.000-24.970] HAP40 E 25.000 50.000-100.000 6.000-24.970
L-APJLA08-L[60.000-100.000]-P[4.000-7.990] HAP40 A 8.000 60.000-100.000 4.000-7.990
L-APJLA10-L[60.000-100.000]-P[5.000-9.990] HAP40 A 10.000 60.000-100.000 5.000-9.990
L-APJLA13-L[60.000-100.000]-P[6.000-12.990] HAP40 A 13.000 60.000-100.000 6.000-12.990
L-APJLA16-L[70.000-100.000]-P[10.000-15.990] HAP40 A 16.000 70.000-100.000 10.000-15.990
L-APJLA20-L[70.000-100.000]-P[13.000-19.990] HAP40 A 20.000 70.000-100.000 13.000-19.990
L-APJLA25-L[70.000-100.000]-P[18.000-24.990] HAP40 A 25.000 70.000-100.000 18.000-24.990
L-APJLB08-L[60.000-100.000]-P[4.000-7.970] HAP40 B 8.000 60.000-100.000 4.000-7.970
L-APJLB10-L[60.000-100.000]-P[5.000-9.970] HAP40 B 10.000 60.000-100.000 5.000-9.970
L-APJLB13-L[60.000-100.000]-P[6.000-12.970] HAP40 B 13.000 60.000-100.000 6.000-12.970
L-APJLB16-L[70.000-100.000]-P[6.000-15.970] HAP40 B 16.000 70.000-100.000 6.000-15.970
L-APJLB20-L[70.000-100.000]-P[6.000-19.970] HAP40 B 20.000 70.000-100.000 6.000-19.970
L-APJLB25-L[70.000-100.000]-P[6.000-24.970] HAP40 B 25.000 70.000-100.000 6.000-24.970
L-APJLC08-L[60.000-100.000]-P[4.000-7.970] HAP40 C 8.000 60.000-100.000 4.000-7.970
L-APJLC10-L[60.000-100.000]-P[5.000-9.970] HAP40 C 10.000 60.000-100.000 5.000-9.970
L-APJLC13-L[60.000-100.000]-P[6.000-12.970] HAP40 C 13.000 60.000-100.000 6.000-12.970
L-APJLC16-L[70.000-100.000]-P[6.000-15.970] HAP40 C 16.000 70.000-100.000 6.000-15.970
L-APJLC20-L[70.000-100.000]-P[6.000-19.970] HAP40 C 20.000 70.000-100.000 6.000-19.970
L-APJLC25-L[70.000-100.000]-P[6.000-24.970] HAP40 C 25.000 70.000-100.000 6.000-24.970
L-APJLD08-L[60.000-100.000]-P[4.000-7.970] HAP40 D 8.000 60.000-100.000 4.000-7.970
L-APJLD10-L[60.000-100.000]-P[5.000-9.970] HAP40 D 10.000 60.000-100.000 5.000-9.970
L-APJLD13-L[60.000-100.000]-P[6.000-12.970] HAP40 D 13.000 60.000-100.000 6.000-12.970
L-APJLD16-L[70.000-100.000]-P[6.000-15.970] HAP40 D 16.000 70.000-100.000 6.000-15.970
L-APJLD20-L[70.000-100.000]-P[6.000-19.970] HAP40 D 20.000 70.000-100.000 6.000-19.970
L-APJLD25-L[70.000-100.000]-P[6.000-24.970] HAP40 D 25.000 70.000-100.000 6.000-24.970
L-APJLE08-L[60.000-100.000]-P[4.000-7.970] HAP40 E 8.000 60.000-100.000 4.000-7.970
L-APJLE10-L[60.000-100.000]-P[5.000-9.970] HAP40 E 10.000 60.000-100.000 5.000-9.970
L-APJLE13-L[60.000-100.000]-P[6.000-12.970] HAP40 E 13.000 60.000-100.000 6.000-12.970
L-APJLE16-L[70.000-100.000]-P[6.000-15.970] HAP40 E 16.000 70.000-100.000 6.000-15.970
L-APJLE20-L[70.000-100.000]-P[6.000-19.970] HAP40 E 20.000 70.000-100.000 6.000-19.970
L-APJLE25-L[70.000-100.000]-P[6.000-24.970] HAP40 E 25.000 70.000-100.000 6.000-24.970
AL-APJLA08-L[60.000-100.000]-P[4.000-7.990] HAP40 A 8.000 60.000-100.000 4.000-7.990
AL-APJLA10-L[60.000-100.000]-P[5.000-9.990] HAP40 A 10.000 60.000-100.000 5.000-9.990
AL-APJLA13-L[60.000-100.000]-P[6.000-12.990] HAP40 A 13.000 60.000-100.000 6.000-12.990
AL-APJLA16-L[70.000-100.000]-P[10.000-15.990] HAP40 A 16.000 70.000-100.000 10.000-15.990
AL-APJLA20-L[70.000-100.000]-P[13.000-19.990] HAP40 A 20.000 70.000-100.000 13.000-19.990
AL-APJLA25-L[70.000-100.000]-P[18.000-24.990] HAP40 A 25.000 70.000-100.000 18.000-24.990
AL-APJLB08-L[60.000-100.000]-P[4.000-7.970] HAP40 B 8.000 60.000-100.000 4.000-7.970
AL-APJLB10-L[60.000-100.000]-P[5.000-9.970] HAP40 B 10.000 60.000-100.000 5.000-9.970
AL-APJLB13-L[60.000-100.000]-P[6.000-12.970] HAP40 B 13.000 60.000-100.000 6.000-12.970
AL-APJLB16-L[70.000-100.000]-P[6.000-15.970] HAP40 B 16.000 70.000-100.000 6.000-15.970
AL-APJLB20-L[70.000-100.000]-P[6.000-19.970] HAP40 B 20.000 70.000-100.000 6.000-19.970
AL-APJLB25-L[70.000-100.000]-P[6.000-24.970] HAP40 B 25.000 70.000-100.000 6.000-24.970
AL-APJLC08-L[60.000-100.000]-P[4.000-7.970] HAP40 C 8.000 60.000-100.000 4.000-7.970
AL-APJLC10-L[60.000-100.000]-P[5.000-9.970] HAP40 C 10.000 60.000-100.000 5.000-9.970
AL-APJLC13-L[60.000-100.000]-P[6.000-12.970] HAP40 C 13.000 60.000-100.000 6.000-12.970
AL-APJLC16-L[70.000-100.000]-P[6.000-15.970] HAP40 C 16.000 70.000-100.000 6.000-15.970
AL-APJLC20-L[70.000-100.000]-P[6.000-19.970] HAP40 C 20.000 70.000-100.000 6.000-19.970
AL-APJLC25-L[70.000-100.000]-P[6.000-24.970] HAP40 C 25.000 70.000-100.000 6.000-24.970
AL-APJLD08-L[60.000-100.000]-P[4.000-7.970] HAP40 D 8.000 60.000-100.000 4.000-7.970
AL-APJLD10-L[60.000-100.000]-P[5.000-9.970] HAP40 D 10.000 60.000-100.000 5.000-9.970
AL-APJLD13-L[60.000-100.000]-P[6.000-12.970] HAP40 D 13.000 60.000-100.000 6.000-12.970
AL-APJLD16-L[70.000-100.000]-P[6.000-15.970] HAP40 D 16.000 70.000-100.000 6.000-15.970
AL-APJLD20-L[70.000-100.000]-P[6.000-19.970] HAP40 D 20.000 70.000-100.000 6.000-19.970
AL-APJLD25-L[70.000-100.000]-P[6.000-24.970] HAP40 D 25.000 70.000-100.000 6.000-24.970
AL-APJLE08-L[60.000-100.000]-P[4.000-7.970] HAP40 E 8.000 60.000-100.000 4.000-7.970
AL-APJLE10-L[60.000-100.000]-P[5.000-9.970] HAP40 E 10.000 60.000-100.000 5.000-9.970
AL-APJLE13-L[60.000-100.000]-P[6.000-12.970] HAP40 E 13.000 60.000-100.000 6.000-12.970
AL-APJLE16-L[70.000-100.000]-P[6.000-15.970] HAP40 E 16.000 70.000-100.000 6.000-15.970
AL-APJLE20-L[70.000-100.000]-P[6.000-19.970] HAP40 E 20.000 70.000-100.000 6.000-19.970
AL-APJLE25-L[70.000-100.000]-P[6.000-24.970] HAP40 E 25.000 70.000-100.000 6.000-24.970
พั้นช์สำาหรับงานหนัก แบบเจคเตอร์ ผิวขัดมัน INTP34 พั้นช์สำาหรับงานหนัก แบบเจคเตอร์ ผิวขัดมัน INTP34