พั้นช์มีรูเกลียว แบบ 2 สเต็ป
พั้นช์มีรูเกลียว แบบ 2 สเต็ป

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
พั้นช์มีรูเกลียว แบบ 2 สเต็ป INTP40
พั้นช์มีรูเกลียว แบบ 2 สเต็ป INTP40
Part Number Material Tip shape B (Tip length) D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
MPTSA05-[040-080]-P[1.00-1.99] SKD11 A 2.00 - 20.00 05 1.00~1.99 040~080
MPTSA05-[040-080]-P[2.00-3.99] SKD11 A 2.00 - 35.00 05 2.00~3.99 040~080
MPTSA05-[040-080]-P[4.00-4.98] SKD11 A 2.00 - 45.00 05 4.00~4.98 040~080
MPTSA06-[040-080]-P[1.00-1.99] SKD11 A 2.00 - 20.00 06 1.00~1.99 040~080
MPTSA06-[040-080]-P[2.00-3.99] SKD11 A 2.00 - 35.00 06 2.00~3.99 040~080
MPTSA06-[040-080]-P[4.00-5.98] SKD11 A 2.00 - 45.00 06 4.00~5.98 040~080
MPTSA08-[040-100]-P[1.00-1.99] SKD11 A 2.00 - 20.00 08 1.00~1.99 040~100
MPTSA08-[040-100]-P[2.00-3.99] SKD11 A 2.00 - 35.00 08 2.00~3.99 040~100
MPTSA08-[040-100]-P[4.00-5.99] SKD11 A 2.00 - 45.00 08 4.00~5.99 040~100
MPTSA08-[040-100]-P[6.00-7.98] SKD11 A 2.00 - 60.00 08 6.00~7.98 040~100
MPTSA10-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 A 2.00 - 20.00 10 1.50~1.99 040~100
MPTSA10-[040-100]-P[2.00-3.99] SKD11 A 2.00 - 35.00 10 2.00~3.99 040~100
MPTSA10-[040-100]-P[4.00-5.99] SKD11 A 2.00 - 45.00 10 4.00~5.99 040~100
MPTSA10-[040-100]-P[6.00-9.98] SKD11 A 2.00 - 60.00 10 6.00~9.98 040~100
MPTSA13-[040-100]-P[3.00-3.99] SKD11 A 2.00 - 35.00 13 3.00~3.99 040~100
MPTSA13-[040-100]-P[4.00-5.99] SKD11 A 2.00 - 45.00 13 4.00~5.99 040~100
MPTSA13-[040-100]-P[6.00-12.98] SKD11 A 2.00 - 60.00 13 6.00~12.98 040~100
MPTSA16-[040-100]-P[5.00-5.99] SKD11 A 2.00 - 45.00 16 5.00~5.99 040~100
MPTSA16-[040-100]-P[6.00-15.98] SKD11 A 2.00 - 60.00 16 6.00~15.98 040~100
MPTSA20-[040-100]-P[6.50-19.98] SKD11 A 2.00 - 60.00 20 6.50~19.98 040~100
MPTSA25-[040-100]-P[9.00-24.98] SKD11 A 2.00 - 60.00 25 9.00~24.98 040~100
MPTSB05-[040-080]-P[.80-1.49] SKD11 B 2.00 - 8.00 05 .80~1.49 040~080
MPTSB05-[040-080]-P[1.50-1.99] SKD11 B 2.00 - 13.00 05 1.50~1.99 040~080
MPTSB05-[040-080]-P[2.00-3.49] SKD11 B 2.00 - 19.00 05 2.00~3.49 040~080
MPTSB05-[040-080]-P[3.50-4.96] SKD11 B 2.00 - 25.00 05 3.50~4.96 040~080
MPTSB06-[040-080]-P[.80-1.49] SKD11 B 2.00 - 8.00 06 .80~1.49 040~080
MPTSB06-[040-080]-P[1.50-1.99] SKD11 B 2.00 - 13.00 06 1.50~1.99 040~080
MPTSB06-[040-080]-P[2.00-3.49] SKD11 B 2.00 - 19.00 06 2.00~3.49 040~080
MPTSB06-[040-080]-P[3.50-4.96] SKD11 B 2.00 - 25.00 06 3.50~4.96 040~080
MPTSB06-[040-080]-P[5.00-5.96] SKD11 B 2.00 - 30.00 06 5.00~5.96 040~080
MPTSB08-[040-100]-P[1.00-1.49] SKD11 B 2.00 - 8.00 08 1.00~1.49 040~100
MPTSB08-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 B 2.00 - 13.00 08 1.50~1.99 040~100
MPTSB08-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 B 2.00 - 19.00 08 2.00~3.49 040~100
MPTSB08-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 B 2.00 - 25.00 08 3.50~4.99 040~100
MPTSB08-[040-100]-P[5.00-7.96] SKD11 B 2.00 - 30.00 08 5.00~7.96 040~100
MPTSB10-[040-100]-P[1.25-1.49] SKD11 B 2.00 - 8.00 10 1.25~1.49 040~100
MPTSB10-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 B 2.00 - 13.00 10 1.50~1.99 040~100
MPTSB10-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 B 2.00 - 19.00 10 2.00~3.49 040~100
MPTSB10-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 B 2.00 - 25.00 10 3.50~4.99 040~100
MPTSB10-[040-100]-P[5.00-9.96] SKD11 B 2.00 - 30.00 10 5.00~9.96 040~100
MPTSB13-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 B 2.00 - 13.00 13 1.50~1.99 040~100
MPTSB13-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 B 2.00 - 19.00 13 2.00~3.49 040~100
MPTSB13-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 B 2.00 - 25.00 13 3.50~4.99 040~100
MPTSB13-[040-100]-P[5.00-12.96] SKD11 B 2.00 - 30.00 13 5.00~12.96 040~100
MPTSB16-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 B 2.00 - 19.00 16 2.00~3.49 040~100
MPTSB16-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 B 2.00 - 25.00 16 3.50~4.99 040~100
MPTSB16-[040-100]-P[5.00-15.96] SKD11 B 2.00 - 30.00 16 5.00~15.96 040~100
MPTSB20-[040-100]-P[2.50-3.49] SKD11 B 2.00 - 19.00 20 2.50~3.49 040~100
MPTSB20-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 B 2.00 - 25.00 20 3.50~4.99 040~100
MPTSB20-[040-100]-P[5.00-19.96] SKD11 B 2.00 - 30.00 20 5.00~19.96 040~100
MPTSB25-[040-100]-P[3.00-3.49] SKD11 B 2.00 - 19.00 25 3.00~3.49 040~100
MPTSB25-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 B 2.00 - 25.00 25 3.50~4.99 040~100
MPTSB25-[040-100]-P[5.00-24.96] SKD11 B 2.00 - 30.00 25 5.00~24.96 040~100
MPTSC05-[040-080]-P[.80-1.49] SKD11 C 2.00 - 8.00 05 .80~1.49 040~080
MPTSC05-[040-080]-P[1.50-1.99] SKD11 C 2.00 - 13.00 05 1.50~1.99 040~080
MPTSC05-[040-080]-P[2.00-3.49] SKD11 C 2.00 - 19.00 05 2.00~3.49 040~080
MPTSC05-[040-080]-P[3.50-4.96] SKD11 C 2.00 - 25.00 05 3.50~4.96 040~080
MPTSC06-[040-080]-P[.80-1.49] SKD11 C 2.00 - 8.00 06 .80~1.49 040~080
MPTSC06-[040-080]-P[1.50-1.99] SKD11 C 2.00 - 13.00 06 1.50~1.99 040~080
MPTSC06-[040-080]-P[2.00-3.49] SKD11 C 2.00 - 19.00 06 2.00~3.49 040~080
MPTSC06-[040-080]-P[3.50-4.96] SKD11 C 2.00 - 25.00 06 3.50~4.96 040~080
MPTSC06-[040-080]-P[5.00-5.96] SKD11 C 2.00 - 30.00 06 5.00~5.96 040~080
MPTSC08-[040-100]-P[1.00-1.49] SKD11 C 2.00 - 8.00 08 1.00~1.49 040~100
MPTSC08-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 C 2.00 - 13.00 08 1.50~1.99 040~100
MPTSC08-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 C 2.00 - 19.00 08 2.00~3.49 040~100
MPTSC08-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 C 2.00 - 25.00 08 3.50~4.99 040~100
MPTSC08-[040-100]-P[5.00-7.96] SKD11 C 2.00 - 30.00 08 5.00~7.96 040~100
MPTSC10-[040-100]-P[1.25-1.49] SKD11 C 2.00 - 8.00 10 1.25~1.49 040~100
MPTSC10-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 C 2.00 - 13.00 10 1.50~1.99 040~100
MPTSC10-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 C 2.00 - 19.00 10 2.00~3.49 040~100
MPTSC10-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 C 2.00 - 25.00 10 3.50~4.99 040~100
MPTSC10-[040-100]-P[5.00-9.96] SKD11 C 2.00 - 30.00 10 5.00~9.96 040~100
MPTSC13-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 C 2.00 - 13.00 13 1.50~1.99 040~100
MPTSC13-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 C 2.00 - 19.00 13 2.00~3.49 040~100
MPTSC13-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 C 2.00 - 25.00 13 3.50~4.99 040~100
MPTSC13-[040-100]-P[5.00-12.96] SKD11 C 2.00 - 30.00 13 5.00~12.96 040~100
MPTSC16-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 C 2.00 - 19.00 16 2.00~3.49 040~100
MPTSC16-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 C 2.00 - 25.00 16 3.50~4.99 040~100
MPTSC16-[040-100]-P[5.00-15.96] SKD11 C 2.00 - 30.00 16 5.00~15.96 040~100
MPTSC20-[040-100]-P[2.50-3.49] SKD11 C 2.00 - 19.00 20 2.50~3.49 040~100
MPTSC20-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 C 2.00 - 25.00 20 3.50~4.99 040~100
MPTSC20-[040-100]-P[5.00-19.96] SKD11 C 2.00 - 30.00 20 5.00~19.96 040~100
MPTSC25-[040-100]-P[3.00-3.49] SKD11 C 2.00 - 19.00 25 3.00~3.49 040~100
MPTSC25-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 C 2.00 - 25.00 25 3.50~4.99 040~100
MPTSC25-[040-100]-P[5.00-24.96] SKD11 C 2.00 - 30.00 25 5.00~24.96 040~100
MPTSD05-[040-080]-P[.80-1.49] SKD11 D 2.00 - 8.00 05 .80~1.49 040~080
MPTSD05-[040-080]-P[1.50-1.99] SKD11 D 2.00 - 13.00 05 1.50~1.99 040~080
MPTSD05-[040-080]-P[2.00-3.49] SKD11 D 2.00 - 19.00 05 2.00~3.49 040~080
MPTSD05-[040-080]-P[3.50-4.96] SKD11 D 2.00 - 25.00 05 3.50~4.96 040~080
MPTSD06-[040-080]-P[.80-1.49] SKD11 D 2.00 - 8.00 06 .80~1.49 040~080
MPTSD06-[040-080]-P[1.50-1.99] SKD11 D 2.00 - 13.00 06 1.50~1.99 040~080
MPTSD06-[040-080]-P[2.00-3.49] SKD11 D 2.00 - 19.00 06 2.00~3.49 040~080
MPTSD06-[040-080]-P[3.50-4.96] SKD11 D 2.00 - 25.00 06 3.50~4.96 040~080
MPTSD06-[040-080]-P[5.00-5.96] SKD11 D 2.00 - 30.00 06 5.00~5.96 040~080
MPTSD08-[040-100]-P[1.00-1.49] SKD11 D 2.00 - 8.00 08 1.00~1.49 040~100
MPTSD08-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 D 2.00 - 13.00 08 1.50~1.99 040~100
MPTSD08-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 D 2.00 - 19.00 08 2.00~3.49 040~100
MPTSD08-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 D 2.00 - 25.00 08 3.50~4.99 040~100
MPTSD08-[040-100]-P[5.00-7.96] SKD11 D 2.00 - 30.00 08 5.00~7.96 040~100
MPTSD10-[040-100]-P[1.25-1.49] SKD11 D 2.00 - 8.00 10 1.25~1.49 040~100
MPTSD10-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 D 2.00 - 13.00 10 1.50~1.99 040~100
MPTSD10-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 D 2.00 - 19.00 10 2.00~3.49 040~100
MPTSD10-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 D 2.00 - 25.00 10 3.50~4.99 040~100
MPTSD10-[040-100]-P[5.00-9.96] SKD11 D 2.00 - 30.00 10 5.00~9.96 040~100
MPTSD13-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 D 2.00 - 13.00 13 1.50~1.99 040~100
MPTSD13-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 D 2.00 - 19.00 13 2.00~3.49 040~100
MPTSD13-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 D 2.00 - 25.00 13 3.50~4.99 040~100
MPTSD13-[040-100]-P[5.00-12.96] SKD11 D 2.00 - 30.00 13 5.00~12.96 040~100
MPTSD16-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 D 2.00 - 19.00 16 2.00~3.49 040~100
MPTSD16-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 D 2.00 - 25.00 16 3.50~4.99 040~100
MPTSD16-[040-100]-P[5.00-15.96] SKD11 D 2.00 - 30.00 16 5.00~15.96 040~100
MPTSD20-[040-100]-P[2.50-3.49] SKD11 D 2.00 - 19.00 20 2.50~3.49 040~100
MPTSD20-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 D 2.00 - 25.00 20 3.50~4.99 040~100
MPTSD20-[040-100]-P[5.00-19.96] SKD11 D 2.00 - 30.00 20 5.00~19.96 040~100
MPTSD25-[040-100]-P[3.00-3.49] SKD11 D 2.00 - 19.00 25 3.00~3.49 040~100
MPTSD25-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 D 2.00 - 25.00 25 3.50~4.99 040~100
MPTSD25-[040-100]-P[5.00-24.96] SKD11 D 2.00 - 30.00 25 5.00~24.96 040~100
MPTSE05-[040-080]-P[.80-1.49] SKD11 E 2.00 - 8.00 05 .80~1.49 040~080
MPTSE05-[040-080]-P[1.50-1.99] SKD11 E 2.00 - 13.00 05 1.50~1.99 040~080
MPTSE05-[040-080]-P[2.00-3.49] SKD11 E 2.00 - 19.00 05 2.00~3.49 040~080
MPTSE05-[040-080]-P[3.50-4.96] SKD11 E 2.00 - 25.00 05 3.50~4.96 040~080
MPTSE06-[040-080]-P[.80-1.49] SKD11 E 2.00 - 8.00 06 .80~1.49 040~080
MPTSE06-[040-080]-P[1.50-1.99] SKD11 E 2.00 - 13.00 06 1.50~1.99 040~080
MPTSE06-[040-080]-P[2.00-3.49] SKD11 E 2.00 - 19.00 06 2.00~3.49 040~080
MPTSE06-[040-080]-P[3.50-4.96] SKD11 E 2.00 - 25.00 06 3.50~4.96 040~080
MPTSE06-[040-080]-P[5.00-5.96] SKD11 E 2.00 - 30.00 06 5.00~5.96 040~080
MPTSE08-[040-100]-P[1.00-1.49] SKD11 E 2.00 - 8.00 08 1.00~1.49 040~100
MPTSE08-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 E 2.00 - 13.00 08 1.50~1.99 040~100
MPTSE08-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 E 2.00 - 19.00 08 2.00~3.49 040~100
MPTSE08-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 E 2.00 - 25.00 08 3.50~4.99 040~100
MPTSE08-[040-100]-P[5.00-7.96] SKD11 E 2.00 - 30.00 08 5.00~7.96 040~100
MPTSE10-[040-100]-P[1.25-1.49] SKD11 E 2.00 - 8.00 10 1.25~1.49 040~100
MPTSE10-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 E 2.00 - 13.00 10 1.50~1.99 040~100
MPTSE10-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 E 2.00 - 19.00 10 2.00~3.49 040~100
MPTSE10-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 E 2.00 - 25.00 10 3.50~4.99 040~100
MPTSE10-[040-100]-P[5.00-9.96] SKD11 E 2.00 - 30.00 10 5.00~9.96 040~100
MPTSE13-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 E 2.00 - 13.00 13 1.50~1.99 040~100
MPTSE13-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 E 2.00 - 19.00 13 2.00~3.49 040~100
MPTSE13-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 E 2.00 - 25.00 13 3.50~4.99 040~100
MPTSE13-[040-100]-P[5.00-12.96] SKD11 E 2.00 - 30.00 13 5.00~12.96 040~100
MPTSE16-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 E 2.00 - 19.00 16 2.00~3.49 040~100
MPTSE16-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 E 2.00 - 25.00 16 3.50~4.99 040~100
MPTSE16-[040-100]-P[5.00-15.96] SKD11 E 2.00 - 30.00 16 5.00~15.96 040~100
MPTSE20-[040-100]-P[2.50-3.49] SKD11 E 2.00 - 19.00 20 2.50~3.49 040~100
MPTSE20-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 E 2.00 - 25.00 20 3.50~4.99 040~100
MPTSE20-[040-100]-P[5.00-19.96] SKD11 E 2.00 - 30.00 20 5.00~19.96 040~100
MPTSE25-[040-100]-P[3.00-3.49] SKD11 E 2.00 - 19.00 25 3.00~3.49 040~100
MPTSE25-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 E 2.00 - 25.00 25 3.50~4.99 040~100
MPTSE25-[040-100]-P[5.00-24.96] SKD11 E 2.00 - 30.00 25 5.00~24.96 040~100
MPHTSA05-[040-080]-P[1.00-1.99] HAP40 A 2.00 - 20.00 05 1.00~1.99 040~080
MPHTSA05-[040-080]-P[2.00-3.99] HAP40 A 2.00 - 35.00 05 2.00~3.99 040~080
MPHTSA05-[040-080]-P[4.00-4.98] HAP40 A 2.00 - 45.00 05 4.00~4.98 040~080
MPHTSA06-[040-080]-P[1.00-1.99] HAP40 A 2.00 - 20.00 06 1.00~1.99 040~080
MPHTSA06-[040-080]-P[2.00-3.99] HAP40 A 2.00 - 35.00 06 2.00~3.99 040~080
MPHTSA06-[040-080]-P[4.00-5.98] HAP40 A 2.00 - 45.00 06 4.00~5.98 040~080
MPHTSA08-[040-100]-P[1.00-1.99] HAP40 A 2.00 - 20.00 08 1.00~1.99 040~100
MPHTSA08-[040-100]-P[2.00-3.99] HAP40 A 2.00 - 35.00 08 2.00~3.99 040~100
MPHTSA08-[040-100]-P[4.00-5.99] HAP40 A 2.00 - 45.00 08 4.00~5.99 040~100
MPHTSA08-[040-100]-P[6.00-7.98] HAP40 A 2.00 - 60.00 08 6.00~7.98 040~100
MPHTSA10-[040-100]-P[1.50-1.99] HAP40 A 2.00 - 20.00 10 1.50~1.99 040~100
MPHTSA10-[040-100]-P[2.00-3.99] HAP40 A 2.00 - 35.00 10 2.00~3.99 040~100
MPHTSA10-[040-100]-P[4.00-5.99] HAP40 A 2.00 - 45.00 10 4.00~5.99 040~100
MPHTSA10-[040-100]-P[6.00-9.98] HAP40 A 2.00 - 60.00 10 6.00~9.98 040~100
MPHTSA13-[040-100]-P[3.00-3.99] HAP40 A 2.00 - 35.00 13 3.00~3.99 040~100
MPHTSA13-[040-100]-P[4.00-5.99] HAP40 A 2.00 - 45.00 13 4.00~5.99 040~100
MPHTSA13-[040-100]-P[6.00-12.98] HAP40 A 2.00 - 60.00 13 6.00~12.98 040~100
MPHTSA16-[040-100]-P[5.00-5.99] HAP40 A 2.00 - 45.00 16 5.00~5.99 040~100
MPHTSA16-[040-100]-P[6.00-15.98] HAP40 A 2.00 - 60.00 16 6.00~15.98 040~100
MPHTSA20-[040-100]-P[6.50-19.98] HAP40 A 2.00 - 60.00 20 6.50~19.98 040~100
MPHTSA25-[040-100]-P[9.00-24.98] HAP40 A 2.00 - 60.00 25 9.00~24.98 040~100
MPHTSB05-[040-080]-P[.80-1.49] HAP40 B 2.00 - 8.00 05 .80~1.49 040~080
MPHTSB05-[040-080]-P[1.50-1.99] HAP40 B 2.00 - 13.00 05 1.50~1.99 040~080
MPHTSB05-[040-080]-P[2.00-3.49] HAP40 B 2.00 - 19.00 05 2.00~3.49 040~080
MPHTSB05-[040-080]-P[3.50-4.96] HAP40 B 2.00 - 25.00 05 3.50~4.96 040~080
MPHTSB06-[040-080]-P[.80-1.49] HAP40 B 2.00 - 8.00 06 .80~1.49 040~080
MPHTSB06-[040-080]-P[1.50-1.99] HAP40 B 2.00 - 13.00 06 1.50~1.99 040~080
MPHTSB06-[040-080]-P[2.00-3.49] HAP40 B 2.00 - 19.00 06 2.00~3.49 040~080
MPHTSB06-[040-080]-P[3.50-4.96] HAP40 B 2.00 - 25.00 06 3.50~4.96 040~080
MPHTSB06-[040-080]-P[5.00-5.96] HAP40 B 2.00 - 30.00 06 5.00~5.96 040~080
MPHTSB08-[040-100]-P[1.00-1.49] HAP40 B 2.00 - 8.00 08 1.00~1.49 040~100
MPHTSB08-[040-100]-P[1.50-1.99] HAP40 B 2.00 - 13.00 08 1.50~1.99 040~100
MPHTSB08-[040-100]-P[2.00-3.49] HAP40 B 2.00 - 19.00 08 2.00~3.49 040~100
MPHTSB08-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 B 2.00 - 25.00 08 3.50~4.99 040~100
MPHTSB08-[040-100]-P[5.00-7.96] HAP40 B 2.00 - 30.00 08 5.00~7.96 040~100
MPHTSB10-[040-100]-P[1.25-1.49] HAP40 B 2.00 - 8.00 10 1.25~1.49 040~100
MPHTSB10-[040-100]-P[1.50-1.99] HAP40 B 2.00 - 13.00 10 1.50~1.99 040~100
MPHTSB10-[040-100]-P[2.00-3.49] HAP40 B 2.00 - 19.00 10 2.00~3.49 040~100
MPHTSB10-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40