ไพลอตพั้นช

PILOT PUNCHES ไพลอตพั้นช์

ไพลอตพั้นช์

PILOT PUNCHES

PP_, PT_, A-PP_, A-PT_, PPP_, PPT_, A-PPP_, A-PPT_

"No-Mask" If you don't want to lasers mask on product.

Filter Code:

กำหนดค่า
ข้อมูลจำเพาะ / ขนาด
Part Number Material Shape Diameter L dimension P dimension
PPSA03-L[42-72]-P[1.000-2.990] SKD11 A 3 42-72 1.000-2.990
PPSA04-L[42-72]-P[1.000-3.990] SKD11 A 4 42-72 1.000-3.990
PPSA05-L[42-72]-P[2.000-4.990] SKD11 A 5 42-72 2.000-4.990
PPSA06-L[42-72]-P[2.500-5.990] SKD11 A 6 42-72 2.500-5.990
PPSA08-L[42-92]-P[3.000-7.990] SKD11 A 8 42-92 3.000-7.990
PPSA10-L[42-102]-P[3.000-9.990] SKD11 A 10 42-102 3.000-9.990
PPSA13-L[42-102]-P[6.000-12.990] SKD11 A 13 42-102 6.000-12.990
PPSA16-L[42-102]-P[10.000-15.990] SKD11 A 16 42-102 10.000-15.990
PPSA20-L[42-102]-P[13.000-19.990] SKD11 A 20 42-102 13.000-19.990
PPSA25-L[42-102]-P[18.000-24.990] SKD11 A 25 42-102 18.000-24.990
PTSA03-L[42-72]-P[1.000-2.990] SKD11 A 3 42-72 1.000-2.990
PTSA04-L[42-72]-P[1.000-3.990] SKD11 A 4 42-72 1.000-3.990
PTSA05-L[42-72]-P[2.000-4.990] SKD11 A 5 42-72 2.000-4.990
PTSA06-L[42-72]-P[2.500-5.990] SKD11 A 6 42-72 2.500-5.990
PTSA08-L[42-92]-P[3.000-7.990] SKD11 A 8 42-92 3.000-7.990
PTSA10-L[42-102]-P[3.000-9.990] SKD11 A 10 42-102 3.000-9.990
PTSA13-L[42-102]-P[6.000-12.990] SKD11 A 13 42-102 6.000-12.990
PTSA16-L[42-102]-P[10.000-15.990] SKD11 A 16 42-102 10.000-15.990
PTSA20-L[42-102]-P[13.000-19.990] SKD11 A 20 42-102 13.000-19.990
PTSA25-L[42-102]-P[18.000-24.990] SKD11 A 25 42-102 18.000-24.990
A-PPSA03-L[42-72]-P[1.000-2.990] SKD11 A 3 42-72 1.000-2.990
A-PPSA04-L[42-72]-P[1.000-3.990] SKD11 A 4 42-72 1.000-3.990
A-PPSA05-L[42-72]-P[2.000-4.990] SKD11 A 5 42-72 2.000-4.990
A-PPSA06-L[42-72]-P[2.500-5.990] SKD11 A 6 42-72 2.500-5.990
A-PPSA08-L[42-92]-P[3.000-7.990] SKD11 A 8 42-92 3.000-7.990
A-PPSA10-L[42-102]-P[3.000-9.990] SKD11 A 10 42-102 3.000-9.990
A-PPSA13-L[42-102]-P[6.000-12.990] SKD11 A 13 42-102 6.000-12.990
A-PPSA16-L[42-102]-P[10.000-15.990] SKD11 A 16 42-102 10.000-15.990
A-PPSA20-L[42-102]-P[13.000-19.990] SKD11 A 20 42-102 13.000-19.990
A-PPSA25-L[42-102]-P[18.000-24.990] SKD11 A 25 42-102 18.000-24.990
A-PTSA03-L[42-72]-P[1.000-2.990] SKD11 A 3 42-72 1.000-2.990
A-PTSA04-L[42-72]-P[1.000-3.990] SKD11 A 4 42-72 1.000-3.990
A-PTSA05-L[42-72]-P[2.000-4.990] SKD11 A 5 42-72 2.000-4.990
A-PTSA06-L[42-72]-P[2.500-5.990] SKD11 A 6 42-72 2.500-5.990
A-PTSA08-L[42-92]-P[3.000-7.990] SKD11 A 8 42-92 3.000-7.990
A-PTSA10-L[42-102]-P[3.000-9.990] SKD11 A 10 42-102 3.000-9.990
A-PTSA13-L[42-102]-P[6.000-12.990] SKD11 A 13 42-102 6.000-12.990
A-PTSA16-L[42-102]-P[10.000-15.990] SKD11 A 16 42-102 10.000-15.990
A-PTSA20-L[42-102]-P[13.000-19.990] SKD11 A 20 42-102 13.000-19.990
A-PTSA25-L[42-102]-P[18.000-24.990] SKD11 A 25 42-102 18.000-24.990
PPPSA03-L[42-72]-P[1.000-2.990] HAP40 A 3 42-72 1.000-2.990
PPPSA04-L[42-72]-P[1.000-3.990] HAP40 A 4 42-72 1.000-3.990
PPPSA05-L[42-72]-P[2.000-4.990] HAP40 A 5 42-72 2.000-4.990
PPPSA06-L[42-72]-P[2.500-5.990] HAP40 A 6 42-72 2.500-5.990
PPPSA08-L[42-92]-P[3.000-7.990] HAP40 A 8 42-92 3.000-7.990
PPPSA10-L[42-102]-P[3.000-9.990] HAP40 A 10 42-102 3.000-9.990
PPPSA13-L[42-102]-P[6.000-12.990] HAP40 A 13 42-102 6.000-12.990
PPPSA16-L[42-102]-P[10.000-15.990] HAP40 A 16 42-102 10.000-15.990
PPPSA20-L[42-102]-P[13.000-19.990] HAP40 A 20 42-102 13.000-19.990
PPPSA25-L[42-102]-P[18.000-24.990] HAP40 A 25 42-102 18.000-24.990
PPTSA03-L[42-72]-P[1.000-2.990] HAP40 A 3 42-72 1.000-2.990
PPTSA04-L[42-72]-P[1.000-3.990] HAP40 A 4 42-72 1.000-3.990
PPTSA05-L[42-72]-P[2.000-4.990] HAP40 A 5 42-72 2.000-4.990
PPTSA06-L[42-72]-P[2.500-5.990] HAP40 A 6 42-72 2.500-5.990
PPTSA08-L[42-92]-P[3.000-7.990] HAP40 A 8 42-92 3.000-7.990
PPTSA10-L[42-102]-P[3.000-9.990] HAP40 A 10 42-102 3.000-9.990
PPTSA13-L[42-102]-P[6.000-12.990] HAP40 A 13 42-102 6.000-12.990
PPTSA16-L[42-102]-P[10.000-15.990] HAP40 A 16 42-102 10.000-15.990
PPTSA20-L[42-102]-P[13.000-19.990] HAP40 A 20 42-102 13.000-19.990
PPTSA25-L[42-102]-P[18.000-24.990] HAP40 A 25 42-102 18.000-24.990
A-PPPSA03-L[42-72]-P[1.000-2.990] HAP40 A 3 42-72 1.000-2.990
A-PPPSA04-L[42-72]-P[1.000-3.990] HAP40 A 4 42-72 1.000-3.990
A-PPPSA05-L[42-72]-P[2.000-4.990] HAP40 A 5 42-72 2.000-4.990
A-PPPSA06-L[42-72]-P[2.500-5.990] HAP40 A 6 42-72 2.500-5.990
A-PPPSA08-L[42-92]-P[3.000-7.990] HAP40 A 8 42-92 3.000-7.990
A-PPPSA10-L[42-102]-P[3.000-9.990] HAP40 A 10 42-102 3.000-9.990
A-PPPSA13-L[42-102]-P[6.000-12.990] HAP40 A 13 42-102 6.000-12.990
A-PPPSA16-L[42-102]-P[10.000-15.990] HAP40 A 16 42-102 10.000-15.990
A-PPPSA20-L[42-102]-P[13.000-19.990] HAP40 A 20 42-102 13.000-19.990
A-PPPSA25-L[42-102]-P[18.000-24.990] HAP40 A 25 42-102 18.000-24.990
A-PPTSA03-L[42-72]-P[1.000-2.990] HAP40 A 3 42-72 1.000-2.990
A-PPTSA04-L[42-72]-P[1.000-3.990] HAP40 A 4 42-72 1.000-3.990
A-PPTSA05-L[42-72]-P[2.000-4.990] HAP40 A 5 42-72 2.000-4.990
A-PPTSA06-L[42-72]-P[2.500-5.990] HAP40 A 6 42-72 2.500-5.990
A-PPTSA08-L[42-92]-P[3.000-7.990] HAP40 A 8 42-92 3.000-7.990
A-PPTSA10-L[42-102]-P[3.000-9.990] HAP40 A 10 42-102 3.000-9.990
A-PPTSA13-L[42-102]-P[6.000-12.990] HAP40 A 13 42-102 6.000-12.990
A-PPTSA16-L[42-102]-P[10.000-15.990] HAP40 A 16 42-102 10.000-15.990
A-PPTSA20-L[42-102]-P[13.000-19.990] HAP40 A 20 42-102 13.000-19.990
A-PPTSA25-L[42-102]-P[18.000-24.990] HAP40 A 25 42-102 18.000-24.990
PPLA03-L[52-72]-P[1.000-2.990] SKD11 A 3 52-72 1.000-2.990
PPLA04-L[52-72]-P[1.000-3.990] SKD11 A 4 52-72 1.000-3.990
PPLA05-L[52-72]-P[2.000-4.990] SKD11 A 5 52-72 2.000-4.990
PPLA06-L[52-72]-P[2.500-5.990] SKD11 A 6 52-72 2.500-5.990
PPLA08-L[52-92]-P[3.000-7.990] SKD11 A 8 52-92 3.000-7.990
PPLA10-L[52-102]-P[3.000-9.990] SKD11 A 10 52-102 3.000-9.990
PPLA13-L[52-102]-P[6.000-12.990] SKD11 A 13 52-102 6.000-12.990
PPLA16-L[62-102]-P[10.000-15.990] SKD11 A 16 62-102 10.000-15.990
PPLA20-L[62-102]-P[13.000-19.990] SKD11 A 20 62-102 13.000-19.990
PPLA25-L[62-102]-P[18.000-24.990] SKD11 A 25 62-102 18.000-24.990
PTLA03-L[52-72]-P[1.000-2.990] SKD11 A 3 52-72 1.000-2.990
PTLA04-L[52-72]-P[1.000-3.990] SKD11 A 4 52-72 1.000-3.990
PTLA05-L[52-72]-P[2.000-4.990] SKD11 A 5 52-72 2.000-4.990
PTLA06-L[52-72]-P[2.500-5.990] SKD11 A 6 52-72 2.500-5.990
PTLA08-L[52-92]-P[3.000-7.990] SKD11 A 8 52-92 3.000-7.990
PTLA10-L[52-102]-P[3.000-9.990] SKD11 A 10 52-102 3.000-9.990
PTLA13-L[52-102]-P[6.000-12.990] SKD11 A 13 52-102 6.000-12.990
PTLA16-L[62-102]-P[10.000-15.990] SKD11 A 16 62-102 10.000-15.990
PTLA20-L[62-102]-P[13.000-19.990] SKD11 A 20 62-102 13.000-19.990
PTLA25-L[62-102]-P[18.000-24.990] SKD11 A 25 62-102 18.000-24.990
A-PPLA03-L[52-72]-P[1.000-2.990] SKD11 A 3 52-72 1.000-2.990
A-PPLA04-L[52-72]-P[1.000-3.990] SKD11 A 4 52-72 1.000-3.990
A-PPLA05-L[52-72]-P[2.000-4.990] SKD11 A 5 52-72 2.000-4.990
A-PPLA06-L[52-72]-P[2.500-5.990] SKD11 A 6 52-72 2.500-5.990
A-PPLA08-L[52-92]-P[3.000-7.990] SKD11 A 8 52-92 3.000-7.990
A-PPLA10-L[52-102]-P[3.000-9.990] SKD11 A 10 52-102 3.000-9.990
A-PPLA13-L[52-102]-P[6.000-12.990] SKD11 A 13 52-102 6.000-12.990
A-PPLA16-L[62-102]-P[10.000-15.990] SKD11 A 16 62-102 10.000-15.990
A-PPLA20-L[62-102]-P[13.000-19.990] SKD11 A 20 62-102 13.000-19.990
A-PPLA25-L[62-102]-P[18.000-24.990] SKD11 A 25 62-102 18.000-24.990
A-PTLA03-L[52-72]-P[1.000-2.990] SKD11 A 3 52-72 1.000-2.990
A-PTLA04-L[52-72]-P[1.000-3.990] SKD11 A 4 52-72 1.000-3.990
A-PTLA05-L[52-72]-P[2.000-4.990] SKD11 A 5 52-72 2.000-4.990
A-PTLA06-L[52-72]-P[2.500-5.990] SKD11 A 6 52-72 2.500-5.990
A-PTLA08-L[52-92]-P[3.000-7.990] SKD11 A 8 52-92 3.000-7.990
A-PTLA10-L[52-102]-P[3.000-9.990] SKD11 A 10 52-102 3.000-9.990
A-PTLA13-L[52-102]-P[6.000-12.990] SKD11 A 13 52-102 6.000-12.990
A-PTLA16-L[62-102]-P[10.000-15.990] SKD11 A 16 62-102 10.000-15.990
A-PTLA20-L[62-102]-P[13.000-19.990] SKD11 A 20 62-102 13.000-19.990
A-PTLA25-L[62-102]-P[18.000-24.990] SKD11 A 25 62-102 18.000-24.990
PPPLA03-L[52-72]-P[1.000-2.990] HAP40 A 3 52-72 1.000-2.990
PPPLA04-L[52-72]-P[1.000-3.990] HAP40 A 4 52-72 1.000-3.990
PPPLA05-L[52-72]-P[2.000-4.990] HAP40 A 5 52-72 2.000-4.990
PPPLA06-L[52-72]-P[2.500-5.990] HAP40 A 6 52-72 2.500-5.990
PPPLA08-L[52-92]-P[3.000-7.990] HAP40 A 8 52-92 3.000-7.990
PPPLA10-L[52-102]-P[3.000-9.990] HAP40 A 10 52-102 3.000-9.990
PPPLA13-L[52-102]-P[6.000-12.990] HAP40 A 13 52-102 6.000-12.990
PPPLA16-L[62-102]-P[10.000-15.990] HAP40 A 16 62-102 10.000-15.990
PPPLA20-L[62-102]-P[13.000-19.990] HAP40 A 20 62-102 13.000-19.990
PPPLA25-L[62-102]-P[18.000-24.990] HAP40 A 25 62-102 18.000-24.990
PPTLA03-L[52-72]-P[1.000-2.990] HAP40 A 3 52-72 1.000-2.990
PPTLA04-L[52-72]-P[1.000-3.990] HAP40 A 4 52-72 1.000-3.990
PPTLA05-L[52-72]-P[2.000-4.990] HAP40 A 5 52-72 2.000-4.990
PPTLA06-L[52-72]-P[2.500-5.990] HAP40 A 6 52-72 2.500-5.990
PPTLA08-L[52-92]-P[3.000-7.990] HAP40 A 8 52-92 3.000-7.990
PPTLA10-L[52-102]-P[3.000-9.990] HAP40 A 10 52-102 3.000-9.990
PPTLA13-L[52-102]-P[6.000-12.990] HAP40 A 13 52-102 6.000-12.990
PPTLA16-L[62-102]-P[10.000-15.990] HAP40 A 16 62-102 10.000-15.990
PPTLA20-L[62-102]-P[13.000-19.990] HAP40 A 20 62-102 13.000-19.990
PPTLA25-L[62-102]-P[18.000-24.990] HAP40 A 25 62-102 18.000-24.990
A-PPPLA03-L[52-72]-P[1.000-2.990] HAP40 A 3 52-72 1.000-2.990
A-PPPLA04-L[52-72]-P[1.000-3.990] HAP40 A 4 52-72 1.000-3.990
A-PPPLA05-L[52-72]-P[2.000-4.990] HAP40 A 5 52-72 2.000-4.990
A-PPPLA06-L[52-72]-P[2.500-5.990] HAP40 A 6 52-72 2.500-5.990
A-PPPLA08-L[52-92]-P[3.000-7.990] HAP40 A 8 52-92 3.000-7.990
A-PPPLA10-L[52-102]-P[3.000-9.990] HAP40 A 10 52-102 3.000-9.990
A-PPPLA13-L[52-102]-P[6.000-12.990] HAP40 A 13 52-102 6.000-12.990
A-PPPLA16-L[62-102]-P[10.000-15.990] HAP40 A 16 62-102 10.000-15.990
A-PPPLA20-L[62-102]-P[13.000-19.990] HAP40 A 20 62-102 13.000-19.990
A-PPPLA25-L[62-102]-P[18.000-24.990] HAP40 A 25 62-102 18.000-24.990
A-PPTLA03-L[52-72]-P[1.000-2.990] HAP40 A 3 52-72 1.000-2.990
A-PPTLA04-L[52-72]-P[1.000-3.990] HAP40 A 4 52-72 1.000-3.990
A-PPTLA05-L[52-72]-P[2.000-4.990] HAP40 A 5 52-72 2.000-4.990
A-PPTLA06-L[52-72]-P[2.500-5.990] HAP40 A 6 52-72 2.500-5.990
A-PPTLA08-L[52-92]-P[3.000-7.990] HAP40 A 8 52-92 3.000-7.990
A-PPTLA10-L[52-102]-P[3.000-9.990] HAP40 A 10 52-102 3.000-9.990
A-PPTLA13-L[52-102]-P[6.000-12.990] HAP40 A 13 52-102 6.000-12.990
A-PPTLA16-L[62-102]-P[10.000-15.990] HAP40 A 16 62-102 10.000-15.990
A-PPTLA20-L[62-102]-P[13.000-19.990] HAP40 A 20 62-102 13.000-19.990
A-PPTLA25-L[62-102]-P[18.000-24.990] HAP40 A 25 62-102 18.000-24.990
PPXA03-L[52-72]-P[1.000-2.990] SKD11 A 3 52-72 1.000-2.990
PPXA04-L[52-72]-P[1.000-3.990] SKD11 A 4 52-72 1.000-3.990
PPXA05-L[62-72]-P[2.000-4.990] SKD11 A 5 62-72 2.000-4.990
PPXA06-L[62-72]-P[2.500-5.990] SKD11 A 6 62-72 2.500-5.990
PPXA08-L[62-92]-P[3.000-7.990] SKD11 A 8 62-92 3.000-7.990
PPXA10-L[62-102]-P[3.000-9.990] SKD11 A 10 62-102 3.000-9.990
PPXA13-L[62-102]-P[6.000-12.990] SKD11 A 13 62-102 6.000-12.990
PPXA16-L[72-102]-P[10.000-15.990] SKD11 A 16 72-102 10.000-15.990
PPXA20-L[72-102]-P[13.000-19.990] SKD11 A 20 72-102 13.000-19.990
PPXA25-L[72-102]-P[18.000-24.990] SKD11 A 25 72-102 18.000-24.990
PTXA03-L[52-72]-P[1.000-2.990] SKD11 A 3 52-72 1.000-2.990
PTXA04-L[52-72]-P[1.000-3.990] SKD11 A 4 52-72 1.000-3.990
PTXA05-L[62-72]-P[2.000-4.990] SKD11 A 5 62-72 2.000-4.990
PTXA06-L[62-72]-P[2.500-5.990] SKD11 A 6 62-72 2.500-5.990
PTXA08-L[62-92]-P[3.000-7.990] SKD11 A 8 62-92 3.000-7.990
PTXA10-L[62-102]-P[3.000-9.990] SKD11 A 10 62-102 3.000-9.990
PTXA13-L[62-102]-P[6.000-12.990] SKD11 A 13 62-102 6.000-12.990
PTXA16-L[72-102]-P[10.000-15.990] SKD11 A 16 72-102 10.000-15.990
PTXA20-L[72-102]-P[13.000-19.990] SKD11 A 20 72-102 13.000-19.990
PTXA25-L[72-102]-P[18.000-24.990] SKD11 A 25 72-102 18.000-24.990
A-PPXA03-L[52-72]-P[1.000-2.990] SKD11 A 3 52-72 1.000-2.990
A-PPXA04-L[52-72]-P[1.000-3.990] SKD11 A 4 52-72 1.000-3.990
A-PPXA05-L[62-72]-P[2.000-4.990] SKD11 A 5 62-72 2.000-4.990
A-PPXA06-L[62-72]-P[2.500-5.990] SKD11 A 6 62-72 2.500-5.990
A-PPXA08-L[62-92]-P[3.000-7.990] SKD11 A 8 62-92 3.000-7.990
A-PPXA10-L[62-102]-P[3.000-9.990] SKD11 A 10 62-102 3.000-9.990
A-PPXA13-L[62-102]-P[6.000-12.990] SKD11 A 13 62-102 6.000-12.990
A-PPXA16-L[72-102]-P[10.000-15.990] SKD11 A 16 72-102 10.000-15.990
A-PPXA20-L[72-102]-P[13.000-19.990] SKD11 A 20 72-102 13.000-19.990
A-PPXA25-L[72-102]-P[18.000-24.990] SKD11 A 25 72-102 18.000-24.990
A-PTXA03-L[52-72]-P[1.000-2.990] SKD11 A 3 52-72 1.000-2.990
A-PTXA04-L[52-72]-P[1.000-3.990] SKD11 A 4 52-72 1.000-3.990
A-PTXA05-L[62-72]-P[2.000-4.990] SKD11 A 5 62-72 2.000-4.990
A-PTXA06-L[62-72]-P[2.500-5.990] SKD11 A 6 62-72 2.500-5.990
A-PTXA08-L[62-92]-P[3.000-7.990] SKD11 A 8 62-92 3.000-7.990
A-PTXA10-L[62-102]-P[3.000-9.990] SKD11 A 10 62-102 3.000-9.990
A-PTXA13-L[62-102]-P[6.000-12.990] SKD11 A 13 62-102 6.000-12.990
A-PTXA16-L[72-102]-P[10.000-15.990] SKD11 A 16 72-102 10.000-15.990
A-PTXA20-L[72-102]-P[13.000-19.990] SKD11 A 20 72-102 13.000-19.990
A-PTXA25-L[72-102]-P[18.000-24.990] SKD11 A 25 72-102 18.000-24.990
PPPXA03-L[52-72]-P[1.000-2.990] HAP40 A 3 52-72 1.000-2.990
PPPXA04-L[52-72]-P[1.000-3.990] HAP40 A 4 52-72 1.000-3.990
PPPXA05-L[62-72]-P[2.000-4.990] HAP40 A 5 62-72 2.000-4.990
PPPXA06-L[62-72]-P[2.500-5.990] HAP40 A 6 62-72 2.500-5.990
PPPXA08-L[62-92]-P[3.000-7.990] HAP40 A 8 62-92 3.000-7.990
PPPXA10-L[62-102]-P[3.000-9.990] HAP40 A 10 62-102 3.000-9.990
PPPXA13-L[62-102]-P[6.000-12.990] HAP40 A 13 62-102 6.000-12.990
PPPXA16-L[72-102]-P[10.000-15.990] HAP40 A 16 72-102 10.000-15.990
PPPXA20-L[72-102]-P[13.000-19.990] HAP40 A 20 72-102 13.000-19.990
PPPXA25-L[72-102]-P[18.000-24.990] HAP40 A 25 72-102 18.000-24.990
PPTXA03-L[52-72]-P[1.000-2.990] HAP40 A 3 52-72 1.000-2.990
PPTXA04-L[52-72]-P[1.000-3.990] HAP40 A 4 52-72 1.000-3.990
PPTXA05-L[62-72]-P[2.000-4.990] HAP40 A 5 62-72 2.000-4.990
PPTXA06-L[62-72]-P[2.500-5.990] HAP40 A 6 62-72 2.500-5.990
PPTXA08-L[62-92]-P[3.000-7.990] HAP40 A 8 62-92 3.000-7.990
PPTXA10-L[62-102]-P[3.000-9.990] HAP40 A 10 62-102 3.000-9.990
PPTXA13-L[62-102]-P[6.000-12.990] HAP40 A 13 62-102 6.000-12.990
PPTXA16-L[72-102]-P[10.000-15.990] HAP40 A 16 72-102 10.000-15.990
PPTXA20-L[72-102]-P[13.000-19.990] HAP40 A 20 72-102 13.000-19.990
PPTXA25-L[72-102]-P[18.000-24.990] HAP40 A 25 72-102 18.000-24.990
A-PPPXA03-L[52-72]-P[1.000-2.990] HAP40 A 3 52-72 1.000-2.990
A-PPPXA04-L[52-72]-P[1.000-3.990] HAP40 A 4 52-72 1.000-3.990
A-PPPXA05-L[62-72]-P[2.000-4.990] HAP40 A 5 62-72 2.000-4.990
A-PPPXA06-L[62-72]-P[2.500-5.990] HAP40 A 6 62-72 2.500-5.990
A-PPPXA08-L[62-92]-P[3.000-7.990] HAP40 A 8 62-92 3.000-7.990
A-PPPXA10-L[62-102]-P[3.000-9.990] HAP40 A 10 62-102 3.000-9.990
A-PPPXA13-L[62-102]-P[6.000-12.990] HAP40 A 13 62-102 6.000-12.990
A-PPPXA16-L[72-102]-P[10.000-15.990] HAP40 A 16 72-102 10.000-15.990
A-PPPXA20-L[72-102]-P[13.000-19.990] HAP40 A 20 72-102 13.000-19.990
A-PPPXA25-L[72-102]-P[18.000-24.990] HAP40 A 25 72-102 18.000-24.990
A-PPTXA03-L[52-72]-P[1.000-2.990] HAP40 A 3 52-72 1.000-2.990
A-PPTXA04-L[52-72]-P[1.000-3.990] HAP40 A 4 52-72 1.000-3.990
A-PPTXA05-L[62-72]-P[2.000-4.990] HAP40 A 5 62-72 2.000-4.990
A-PPTXA06-L[62-72]-P[2.500-5.990] HAP40 A 6 62-72 2.500-5.990
A-PPTXA08-L[62-92]-P[3.000-7.990] HAP40 A 8 62-92 3.000-7.990
A-PPTXA10-L[62-102]-P[3.000-9.990] HAP40 A 10 62-102 3.000-9.990
A-PPTXA13-L[62-102]-P[6.000-12.990] HAP40 A 13 62-102 6.000-12.990
A-PPTXA16-L[72-102]-P[10.000-15.990] HAP40 A 16 72-102 10.000-15.990
A-PPTXA20-L[72-102]-P[13.000-19.990] HAP40 A 20 72-102 13.000-19.990
A-PPTXA25-L[72-102]-P[18.000-24.990] HAP40 A 25 72-102 18.000-24.990
ไพลอตพั้นช INTP50 ไพลอตพั้นช INTP50