พั้นซ์มีบ่า 2 สเต๊ป
พั้นซ์มีบ่า 2 สเต๊ป

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
พั้นซ์มีบ่า 2 สเต๊ป INTP6
พั้นซ์มีบ่า 2 สเต๊ป INTP6
Part Number Material Tip shape B (Tip length) D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
SPTSA03-[040-080]-P[.50-.99] SKD11 A 2.00 - 10.00 03 .50~.99 040~080
SPTSA03-[040-080]-P[1.00-1.99] SKD11 A 2.00 - 20.00 03 1.00~1.99 040~080
SPTSA03-[040-080]-P[2.00-2.98] SKD11 A 2.00 - 35.00 03 2.00~2.98 040~080
SPTSA04-[040-080]-P[.50-.99] SKD11 A 2.00 - 10.00 04 .50~.99 040~080
SPTSA04-[040-080]-P[1.00-1.99] SKD11 A 2.00 - 20.00 04 1.00~1.99 040~080
SPTSA04-[040-080]-P[2.00-3.98] SKD11 A 2.00 - 35.00 04 2.00~3.98 040~080
SPTSA05-[040-080]-P[1.00-1.99] SKD11 A 2.00 - 20.00 05 1.00~1.99 040~080
SPTSA05-[040-080]-P[2.00-3.99] SKD11 A 2.00 - 35.00 05 2.00~3.99 040~080
SPTSA05-[040-080]-P[4.00-4.98] SKD11 A 2.00 - 45.00 05 4.00~4.98 040~080
SPTSA06-[040-080]-P[1.00-1.99] SKD11 A 2.00 - 20.00 06 1.00~1.99 040~080
SPTSA06-[040-080]-P[2.00-3.99] SKD11 A 2.00 - 35.00 06 2.00~3.99 040~080
SPTSA06-[040-080]-P[4.00-5.98] SKD11 A 2.00 - 45.00 06 4.00~5.98 040~080
SPTSA08-[040-100]-P[1.00-1.99] SKD11 A 2.00 - 20.00 08 1.00~1.99 040~100
SPTSA08-[040-100]-P[2.00-3.99] SKD11 A 2.00 - 35.00 08 2.00~3.99 040~100
SPTSA08-[040-100]-P[4.00-5.99] SKD11 A 2.00 - 45.00 08 4.00~5.99 040~100
SPTSA08-[040-100]-P[6.00-7.98] SKD11 A 2.00 - 60.00 08 6.00~7.98 040~100
SPTSA10-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 A 2.00 - 20.00 10 1.50~1.99 040~100
SPTSA10-[040-100]-P[2.00-3.99] SKD11 A 2.00 - 35.00 10 2.00~3.99 040~100
SPTSA10-[040-100]-P[4.00-5.99] SKD11 A 2.00 - 45.00 10 4.00~5.99 040~100
SPTSA10-[040-100]-P[6.00-9.98] SKD11 A 2.00 - 60.00 10 6.00~9.98 040~100
SPTSA13-[040-100]-P[3.00-3.99] SKD11 A 2.00 - 35.00 13 3.00~3.99 040~100
SPTSA13-[040-100]-P[4.00-5.99] SKD11 A 2.00 - 45.00 13 4.00~5.99 040~100
SPTSA13-[040-100]-P[6.00-12.98] SKD11 A 2.00 - 60.00 13 6.00~12.98 040~100
SPTSA16-[040-100]-P[5.00-5.99] SKD11 A 2.00 - 45.00 16 5.00~5.99 040~100
SPTSA16-[040-100]-P[6.00-15.98] SKD11 A 2.00 - 60.00 16 6.00~15.98 040~100
SPTSA20-[040-100]-P[6.50-19.98] SKD11 A 2.00 - 60.00 20 6.50~19.98 040~100
SPTSA25-[040-100]-P[9.00-24.98] SKD11 A 2.00 - 60.00 25 9.00~24.98 040~100
SPTSB03-[040-080]-P[.70-1.49] SKD11 B 2.00 - 8.00 03 .70~1.49 040~080
SPTSB03-[040-080]-P[1.50-1.99] SKD11 B 2.00 - 13.00 03 1.50~1.99 040~080
SPTSB03-[040-080]-P[2.00-2.96] SKD11 B 2.00 - 19.00 03 2.00~2.96 040~080
SPTSB04-[040-080]-P[.80-1.49] SKD11 B 2.00 - 8.00 04 .80~1.49 040~080
SPTSB04-[040-080]-P[1.50-1.99] SKD11 B 2.00 - 13.00 04 1.50~1.99 040~080
SPTSB04-[040-080]-P[2.00-3.49] SKD11 B 2.00 - 19.00 04 2.00~3.49 040~080
SPTSB04-[040-080]-P[3.50-3.96] SKD11 B 2.00 - 25.00 04 3.50~3.96 040~080
SPTSB05-[040-080]-P[.80-1.49] SKD11 B 2.00 - 8.00 05 .80~1.49 040~080
SPTSB05-[040-080]-P[1.50-1.99] SKD11 B 2.00 - 13.00 05 1.50~1.99 040~080
SPTSB05-[040-080]-P[2.00-3.49] SKD11 B 2.00 - 19.00 05 2.00~3.49 040~080
SPTSB05-[040-080]-P[3.50-4.96] SKD11 B 2.00 - 25.00 05 3.50~4.96 040~080
SPTSB06-[040-080]-P[.80-1.49] SKD11 B 2.00 - 8.00 06 .80~1.49 040~080
SPTSB06-[040-080]-P[1.50-1.99] SKD11 B 2.00 - 13.00 06 1.50~1.99 040~080
SPTSB06-[040-080]-P[2.00-3.49] SKD11 B 2.00 - 19.00 06 2.00~3.49 040~080
SPTSB06-[040-080]-P[3.50-4.99] SKD11 B 2.00 - 25.00 06 3.50~4.99 040~080
SPTSB06-[040-080]-P[5.00-5.96] SKD11 B 2.00 - 30.00 06 5.00~5.96 040~080
SPTSB08-[040-100]-P[1.00-1.49] SKD11 B 2.00 - 8.00 08 1.00~1.49 040~100
SPTSB08-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 B 2.00 - 13.00 08 1.50~1.99 040~100
SPTSB08-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 B 2.00 - 19.00 08 2.00~3.49 040~100
SPTSB08-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 B 2.00 - 25.00 08 3.50~4.99 040~100
SPTSB08-[040-100]-P[5.00-7.96] SKD11 B 2.00 - 30.00 08 5.00~7.96 040~100
SPTSB10-[040-100]-P[1.25-1.49] SKD11 B 2.00 - 8.00 10 1.25~1.49 040~100
SPTSB10-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 B 2.00 - 13.00 10 1.50~1.99 040~100
SPTSB10-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 B 2.00 - 19.00 10 2.00~3.49 040~100
SPTSB10-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 B 2.00 - 25.00 10 3.50~4.99 040~100
SPTSB10-[040-100]-P[5.00-9.96] SKD11 B 2.00 - 30.00 10 5.00~9.96 040~100
SPTSB13-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 B 2.00 - 13.00 13 1.50~1.99 040~100
SPTSB13-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 B 2.00 - 19.00 13 2.00~3.49 040~100
SPTSB13-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 B 2.00 - 25.00 13 3.50~4.99 040~100
SPTSB13-[040-100]-P[5.00-12.96] SKD11 B 2.00 - 30.00 13 5.00~12.96 040~100
SPTSB16-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 B 2.00 - 19.00 16 2.00~3.49 040~100
SPTSB16-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 B 2.00 - 25.00 16 3.50~4.99 040~100
SPTSB16-[040-100]-P[5.00-15.96] SKD11 B 2.00 - 30.00 16 5.00~15.96 040~100
SPTSB20-[040-100]-P[2.50-3.49] SKD11 B 2.00 - 19.00 20 2.50~3.49 040~100
SPTSB20-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 B 2.00 - 25.00 20 3.50~4.99 040~100
SPTSB20-[040-100]-P[5.00-19.96] SKD11 B 2.00 - 30.00 20 5.00~19.96 040~100
SPTSB25-[040-100]-P[3.00-3.49] SKD11 B 2.00 - 19.00 25 3.00~3.49 040~100
SPTSB25-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 B 2.00 - 25.00 25 3.50~4.99 040~100
SPTSB25-[040-100]-P[5.00-24.96] SKD11 B 2.00 - 30.00 25 5.00~24.96 040~100
SPTSC03-[040-080]-P[.70-1.49] SKD11 C 2.00 - 8.00 03 .70~1.49 040~080
SPTSC03-[040-080]-P[1.50-1.99] SKD11 C 2.00 - 13.00 03 1.50~1.99 040~080
SPTSC03-[040-080]-P[2.00-2.96] SKD11 C 2.00 - 19.00 03 2.00~2.96 040~080
SPTSC04-[040-080]-P[.80-1.49] SKD11 C 2.00 - 8.00 04 .80~1.49 040~080
SPTSC04-[040-080]-P[1.50-1.99] SKD11 C 2.00 - 13.00 04 1.50~1.99 040~080
SPTSC04-[040-080]-P[2.00-3.49] SKD11 C 2.00 - 19.00 04 2.00~3.49 040~080
SPTSC04-[040-080]-P[3.50-3.96] SKD11 C 2.00 - 25.00 04 3.50~3.96 040~080
SPTSC05-[040-080]-P[.80-1.49] SKD11 C 2.00 - 8.00 05 .80~1.49 040~080
SPTSC05-[040-080]-P[1.50-1.99] SKD11 C 2.00 - 13.00 05 1.50~1.99 040~080
SPTSC05-[040-080]-P[2.00-3.49] SKD11 C 2.00 - 19.00 05 2.00~3.49 040~080
SPTSC05-[040-080]-P[3.50-4.96] SKD11 C 2.00 - 25.00 05 3.50~4.96 040~080
SPTSC06-[040-080]-P[.80-1.49] SKD11 C 2.00 - 8.00 06 .80~1.49 040~080
SPTSC06-[040-080]-P[1.50-1.99] SKD11 C 2.00 - 13.00 06 1.50~1.99 040~080
SPTSC06-[040-080]-P[2.00-3.49] SKD11 C 2.00 - 19.00 06 2.00~3.49 040~080
SPTSC06-[040-080]-P[3.50-4.99] SKD11 C 2.00 - 25.00 06 3.50~4.99 040~080
SPTSC06-[040-080]-P[5.00-5.96] SKD11 C 2.00 - 30.00 06 5.00~5.96 040~080
SPTSC08-[040-100]-P[1.00-1.49] SKD11 C 2.00 - 8.00 08 1.00~1.49 040~100
SPTSC08-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 C 2.00 - 13.00 08 1.50~1.99 040~100
SPTSC08-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 C 2.00 - 19.00 08 2.00~3.49 040~100
SPTSC08-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 C 2.00 - 25.00 08 3.50~4.99 040~100
SPTSC08-[040-100]-P[5.00-7.96] SKD11 C 2.00 - 30.00 08 5.00~7.96 040~100
SPTSC10-[040-100]-P[1.25-1.49] SKD11 C 2.00 - 8.00 10 1.25~1.49 040~100
SPTSC10-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 C 2.00 - 13.00 10 1.50~1.99 040~100
SPTSC10-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 C 2.00 - 19.00 10 2.00~3.49 040~100
SPTSC10-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 C 2.00 - 25.00 10 3.50~4.99 040~100
SPTSC10-[040-100]-P[5.00-9.96] SKD11 C 2.00 - 30.00 10 5.00~9.96 040~100
SPTSC13-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 C 2.00 - 13.00 13 1.50~1.99 040~100
SPTSC13-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 C 2.00 - 19.00 13 2.00~3.49 040~100
SPTSC13-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 C 2.00 - 25.00 13 3.50~4.99 040~100
SPTSC13-[040-100]-P[5.00-12.96] SKD11 C 2.00 - 30.00 13 5.00~12.96 040~100
SPTSC16-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 C 2.00 - 19.00 16 2.00~3.49 040~100
SPTSC16-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 C 2.00 - 25.00 16 3.50~4.99 040~100
SPTSC16-[040-100]-P[5.00-15.96] SKD11 C 2.00 - 30.00 16 5.00~15.96 040~100
SPTSC20-[040-100]-P[2.50-3.49] SKD11 C 2.00 - 19.00 20 2.50~3.49 040~100
SPTSC20-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 C 2.00 - 25.00 20 3.50~4.99 040~100
SPTSC20-[040-100]-P[5.00-19.96] SKD11 C 2.00 - 30.00 20 5.00~19.96 040~100
SPTSC25-[040-100]-P[3.00-3.49] SKD11 C 2.00 - 19.00 25 3.00~3.49 040~100
SPTSC25-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 C 2.00 - 25.00 25 3.50~4.99 040~100
SPTSC25-[040-100]-P[5.00-24.96] SKD11 C 2.00 - 30.00 25 5.00~24.96 040~100
SPTSD03-[040-080]-P[.70-1.49] SKD11 D 2.00 - 8.00 03 .70~1.49 040~080
SPTSD03-[040-080]-P[1.50-1.99] SKD11 D 2.00 - 13.00 03 1.50~1.99 040~080
SPTSD03-[040-080]-P[2.00-2.96] SKD11 D 2.00 - 19.00 03 2.00~2.96 040~080
SPTSD04-[040-080]-P[.80-1.49] SKD11 D 2.00 - 8.00 04 .80~1.49 040~080
SPTSD04-[040-080]-P[1.50-1.99] SKD11 D 2.00 - 13.00 04 1.50~1.99 040~080
SPTSD04-[040-080]-P[2.00-3.49] SKD11 D 2.00 - 19.00 04 2.00~3.49 040~080
SPTSD04-[040-080]-P[3.50-3.96] SKD11 D 2.00 - 25.00 04 3.50~3.96 040~080
SPTSD05-[040-080]-P[.80-1.49] SKD11 D 2.00 - 8.00 05 .80~1.49 040~080
SPTSD05-[040-080]-P[1.50-1.99] SKD11 D 2.00 - 13.00 05 1.50~1.99 040~080
SPTSD05-[040-080]-P[2.00-3.49] SKD11 D 2.00 - 19.00 05 2.00~3.49 040~080
SPTSD05-[040-080]-P[3.50-4.96] SKD11 D 2.00 - 25.00 05 3.50~4.96 040~080
SPTSD06-[040-080]-P[.80-1.49] SKD11 D 2.00 - 8.00 06 .80~1.49 040~080
SPTSD06-[040-080]-P[1.50-1.99] SKD11 D 2.00 - 13.00 06 1.50~1.99 040~080
SPTSD06-[040-080]-P[2.00-3.49] SKD11 D 2.00 - 19.00 06 2.00~3.49 040~080
SPTSD06-[040-080]-P[3.50-4.99] SKD11 D 2.00 - 25.00 06 3.50~4.99 040~080
SPTSD06-[040-080]-P[5.00-5.96] SKD11 D 2.00 - 30.00 06 5.00~5.96 040~080
SPTSD08-[040-100]-P[1.00-1.49] SKD11 D 2.00 - 8.00 08 1.00~1.49 040~100
SPTSD08-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 D 2.00 - 13.00 08 1.50~1.99 040~100
SPTSD08-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 D 2.00 - 19.00 08 2.00~3.49 040~100
SPTSD08-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 D 2.00 - 25.00 08 3.50~4.99 040~100
SPTSD08-[040-100]-P[5.00-7.96] SKD11 D 2.00 - 30.00 08 5.00~7.96 040~100
SPTSD10-[040-100]-P[1.25-1.49] SKD11 D 2.00 - 8.00 10 1.25~1.49 040~100
SPTSD10-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 D 2.00 - 13.00 10 1.50~1.99 040~100
SPTSD10-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 D 2.00 - 19.00 10 2.00~3.49 040~100
SPTSD10-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 D 2.00 - 25.00 10 3.50~4.99 040~100
SPTSD10-[040-100]-P[5.00-9.96] SKD11 D 2.00 - 30.00 10 5.00~9.96 040~100
SPTSD13-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 D 2.00 - 13.00 13 1.50~1.99 040~100
SPTSD13-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 D 2.00 - 19.00 13 2.00~3.49 040~100
SPTSD13-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 D 2.00 - 25.00 13 3.50~4.99 040~100
SPTSD13-[040-100]-P[5.00-12.96] SKD11 D 2.00 - 30.00 13 5.00~12.96 040~100
SPTSD16-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 D 2.00 - 19.00 16 2.00~3.49 040~100
SPTSD16-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 D 2.00 - 25.00 16 3.50~4.99 040~100
SPTSD16-[040-100]-P[5.00-15.96] SKD11 D 2.00 - 30.00 16 5.00~15.96 040~100
SPTSD20-[040-100]-P[2.50-3.49] SKD11 D 2.00 - 19.00 20 2.50~3.49 040~100
SPTSD20-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 D 2.00 - 25.00 20 3.50~4.99 040~100
SPTSD20-[040-100]-P[5.00-19.96] SKD11 D 2.00 - 30.00 20 5.00~19.96 040~100
SPTSD25-[040-100]-P[3.00-3.49] SKD11 D 2.00 - 19.00 25 3.00~3.49 040~100
SPTSD25-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 D 2.00 - 25.00 25 3.50~4.99 040~100
SPTSD25-[040-100]-P[5.00-24.96] SKD11 D 2.00 - 30.00 25 5.00~24.96 040~100
SPTSE03-[040-080]-P[.70-1.49] SKD11 E 2.00 - 8.00 03 .70~1.49 040~080
SPTSE03-[040-080]-P[1.50-1.99] SKD11 E 2.00 - 13.00 03 1.50~1.99 040~080
SPTSE03-[040-080]-P[2.00-2.96] SKD11 E 2.00 - 19.00 03 2.00~2.96 040~080
SPTSE04-[040-080]-P[.80-1.49] SKD11 E 2.00 - 8.00 04 .80~1.49 040~080
SPTSE04-[040-080]-P[1.50-1.99] SKD11 E 2.00 - 13.00 04 1.50~1.99 040~080
SPTSE04-[040-080]-P[2.00-3.49] SKD11 E 2.00 - 19.00 04 2.00~3.49 040~080
SPTSE04-[040-080]-P[3.50-3.96] SKD11 E 2.00 - 25.00 04 3.50~3.96 040~080
SPTSE05-[040-080]-P[.80-1.49] SKD11 E 2.00 - 8.00 05 .80~1.49 040~080
SPTSE05-[040-080]-P[1.50-1.99] SKD11 E 2.00 - 13.00 05 1.50~1.99 040~080
SPTSE05-[040-080]-P[2.00-3.49] SKD11 E 2.00 - 19.00 05 2.00~3.49 040~080
SPTSE05-[040-080]-P[3.50-4.96] SKD11 E 2.00 - 25.00 05 3.50~4.96 040~080
SPTSE06-[040-080]-P[.80-1.49] SKD11 E 2.00 - 8.00 06 .80~1.49 040~080
SPTSE06-[040-080]-P[1.50-1.99] SKD11 E 2.00 - 13.00 06 1.50~1.99 040~080
SPTSE06-[040-080]-P[2.00-3.49] SKD11 E 2.00 - 19.00 06 2.00~3.49 040~080
SPTSE06-[040-080]-P[3.50-4.99] SKD11 E 2.00 - 25.00 06 3.50~4.99 040~080
SPTSE06-[040-080]-P[5.00-5.96] SKD11 E 2.00 - 30.00 06 5.00~5.96 040~080
SPTSE08-[040-100]-P[1.00-1.49] SKD11 E 2.00 - 8.00 08 1.00~1.49 040~100
SPTSE08-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 E 2.00 - 13.00 08 1.50~1.99 040~100
SPTSE08-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 E 2.00 - 19.00 08 2.00~3.49 040~100
SPTSE08-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 E 2.00 - 25.00 08 3.50~4.99 040~100
SPTSE08-[040-100]-P[5.00-7.96] SKD11 E 2.00 - 30.00 08 5.00~7.96 040~100
SPTSE10-[040-100]-P[1.25-1.49] SKD11 E 2.00 - 8.00 10 1.25~1.49 040~100
SPTSE10-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 E 2.00 - 13.00 10 1.50~1.99 040~100
SPTSE10-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 E 2.00 - 19.00 10 2.00~3.49 040~100
SPTSE10-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 E 2.00 - 25.00 10 3.50~4.99 040~100
SPTSE10-[040-100]-P[5.00-9.96] SKD11 E 2.00 - 30.00 10 5.00~9.96 040~100
SPTSE13-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 E 2.00 - 13.00 13 1.50~1.99 040~100
SPTSE13-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 E 2.00 - 19.00 13 2.00~3.49 040~100
SPTSE13-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 E 2.00 - 25.00 13 3.50~4.99 040~100
SPTSE13-[040-100]-P[5.00-12.96] SKD11 E 2.00 - 30.00 13 5.00~12.96 040~100
SPTSE16-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 E 2.00 - 19.00 16 2.00~3.49 040~100
SPTSE16-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 E 2.00 - 25.00 16 3.50~4.99 040~100
SPTSE16-[040-100]-P[5.00-15.96] SKD11 E 2.00 - 30.00 16 5.00~15.96 040~100
SPTSE20-[040-100]-P[2.50-3.49] SKD11 E 2.00 - 19.00 20 2.50~3.49 040~100
SPTSE20-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 E 2.00 - 25.00 20 3.50~4.99 040~100
SPTSE20-[040-100]-P[5.00-19.96] SKD11 E 2.00 - 30.00 20 5.00~19.96 040~100
SPTSE25-[040-100]-P[3.00-3.49] SKD11 E 2.00 - 19.00 25 3.00~3.49 040~100
SPTSE25-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 E 2.00 - 25.00 25 3.50~4.99 040~100
SPTSE25-[040-100]-P[5.00-24.96] SKD11 E 2.00 - 30.00 25 5.00~24.96 040~100
SHTSA03-[040-080]-P[.50-.99] SKH51 A 2.00 - 10.00 03 .50~.99 040~080
SHTSA03-[040-080]-P[1.00-1.99] SKH51 A 2.00 - 20.00 03 1.00~1.99 040~080
SHTSA03-[040-080]-P[2.00-2.98] SKH51 A 2.00 - 35.00 03 2.00~2.98 040~080
SHTSA04-[040-080]-P[.50-.99] SKH51 A 2.00 - 10.00 04 .50~.99 040~080
SHTSA04-