ไพลอตพั้นช์ ชนิดตรง

PILOT PUNCHES ไพลอตพั้นช์

ไพลอตพั้นช์ ชนิดตรง

STRAIGHT PILOTPUNCHES

PPT_, PTT_, PPPT_, PPTT_

"No-Mask" If you don't want to lasers mask on product.

Filter Code:

กำหนดค่า
ข้อมูลจำเพาะ / ขนาด
Part Number Material Diameter L dimension P dimension
PPT03-L[42-72]-P[2.000-3.000] SKD11 3 42-72 2.000-3.000
PPT04-L[42-72]-P[3.000-4.000] SKD11 4 42-72 3.000-4.000
PPT05-L[42-72]-P[4.000-5.000] SKD11 5 42-72 4.000-5.000
PPT06-L[42-72]-P[5.000-6.000] SKD11 6 42-72 5.000-6.000
PPT08-L[42-92]-P[6.000-8.000] SKD11 8 42-92 6.000-8.000
PPT10-L[42-92]-P[8.000-10.000] SKD11 10 42-92 8.000-10.000
PPT13-L[42-102]-P[10.000-13.000] SKD11 13 42-102 10.000-13.000
PPT16-L[42-102]-P[13.000-16.000] SKD11 16 42-102 13.000-16.000
PTT03-L[42-72]-P[2.000-3.000] SKD11 3 42-72 2.000-3.000
PTT04-L[42-72]-P[3.000-4.000] SKD11 4 42-72 3.000-4.000
PTT05-L[42-72]-P[4.000-5.000] SKD11 5 42-72 4.000-5.000
PTT06-L[42-72]-P[5.000-6.000] SKD11 6 42-72 5.000-6.000
PTT08-L[42-92]-P[6.000-8.000] SKD11 8 42-92 6.000-8.000
PTT10-L[42-92]-P[8.000-10.000] SKD11 10 42-92 8.000-10.000
PTT13-L[42-102]-P[10.000-13.000] SKD11 13 42-102 10.000-13.000
PTT16-L[42-102]-P[13.000-16.000] SKD11 16 42-102 13.000-16.000
PPPT03-L[42-72]-P[2.000-3.000] HAP40 3 42-72 2.000-3.000
PPPT04-L[42-72]-P[3.000-4.000] HAP40 4 42-72 3.000-4.000
PPPT05-L[42-72]-P[4.000-5.000] HAP40 5 42-72 4.000-5.000
PPPT06-L[42-72]-P[5.000-6.000] HAP40 6 42-72 5.000-6.000
PPPT08-L[42-92]-P[6.000-8.000] HAP40 8 42-92 6.000-8.000
PPPT10-L[42-92]-P[8.000-10.000] HAP40 10 42-92 8.000-10.000
PPPT13-L[42-102]-P[10.000-13.000] HAP40 13 42-102 10.000-13.000
PPPT16-L[42-102]-P[13.000-16.000] HAP40 16 42-102 13.000-16.000
PPTT03-L[42-72]-P[2.000-3.000] HAP40 3 42-72 2.000-3.000
PPTT04-L[42-72]-P[3.000-4.000] HAP40 4 42-72 3.000-4.000
PPTT05-L[42-72]-P[4.000-5.000] HAP40 5 42-72 4.000-5.000
PPTT06-L[42-72]-P[5.000-6.000] HAP40 6 42-72 5.000-6.000
PPTT08-L[42-92]-P[6.000-8.000] HAP40 8 42-92 6.000-8.000
PPTT10-L[42-92]-P[8.000-10.000] HAP40 10 42-92 8.000-10.000
PPTT13-L[42-102]-P[10.000-13.000] HAP40 13 42-102 10.000-13.000
PPTT16-L[42-102]-P[13.000-16.000] HAP40 16 42-102 13.000-16.000
ไพลอตพั้นช์ ชนิดตรง INTP62 ไพลอตพั้นช์ ชนิดตรง INTP62