ไพลอตพั้นช์ ชนิดยึดที่แผ่นสตริปเปอร์ ผิวขัดมัน

PILOT PUNCHES ไพลอตพั้นช์

ไพลอตพั้นช์ ชนิดยึดที่แผ่นสตริปเปอร์ ผิวขัดมัน

PILOT PUNCHES - FIXED INSTRIPPER PLATE - LAPPING TYPE

L-PPST_, L-PTST_, L-PAST_, AL-PPST_, AL-PTST_, AL-PAST_, L-PPPST_, L-PPTST_, L-PPAST_, AL-PPPST_, AL-PPTST_, AL-PPAST_

"No-Mask" If you don't want to lasers mask on product.

Filter Code:

กำหนดค่า
ข้อมูลจำเพาะ / ขนาด
Part Number Material Diameter L dimension P dimension
L-PPST03-L[10-40]-P[1.000-2.990] SKD11 3 10-40 1.000-2.990
L-PPST04-L[10-40]-P[2.000-3.990] SKD11 4 10-40 2.000-3.990
L-PPST05-L[10-40]-P[2.000-4.990] SKD11 5 10-40 2.000-4.990
L-PPST06-L[10-40]-P[2.500-5.990] SKD11 6 10-40 2.500-5.990
L-PPST08-L[10-40]-P[5.000-7.990] SKD11 8 10-40 5.000-7.990
L-PPST10-L[10-40]-P[7.000-9.990] SKD11 10 10-40 7.000-9.990
L-PTST03-L[10-40]-P[1.000-2.990] SKD11 3 10-40 1.000-2.990
L-PTST04-L[10-40]-P[2.000-3.990] SKD11 4 10-40 2.000-3.990
L-PTST05-L[10-40]-P[2.000-4.990] SKD11 5 10-40 2.000-4.990
L-PTST06-L[10-40]-P[2.500-5.990] SKD11 6 10-40 2.500-5.990
L-PTST08-L[10-40]-P[5.000-7.990] SKD11 8 10-40 5.000-7.990
L-PTST10-L[10-40]-P[7.000-9.990] SKD11 10 10-40 7.000-9.990
L-PAST03-L[10-40]-P[1.000-2.990] SKD11 3 10-40 1.000-2.990
L-PAST04-L[10-40]-P[2.000-3.990] SKD11 4 10-40 2.000-3.990
L-PAST05-L[10-40]-P[2.000-4.990] SKD11 5 10-40 2.000-4.990
L-PAST06-L[10-40]-P[2.500-5.990] SKD11 6 10-40 2.500-5.990
L-PAST08-L[10-40]-P[5.000-7.990] SKD11 8 10-40 5.000-7.990
L-PAST10-L[10-40]-P[7.000-9.990] SKD11 10 10-40 7.000-9.990
AL-PPST03-L[10-40]-P[1.000-2.990] SKD11 3 10-40 1.000-2.990
AL-PPST04-L[10-40]-P[2.000-3.990] SKD11 4 10-40 2.000-3.990
AL-PPST05-L[10-40]-P[2.000-4.990] SKD11 5 10-40 2.000-4.990
AL-PPST06-L[10-40]-P[2.500-5.990] SKD11 6 10-40 2.500-5.990
AL-PPST08-L[10-40]-P[5.000-7.990] SKD11 8 10-40 5.000-7.990
AL-PPST10-L[10-40]-P[7.000-9.990] SKD11 10 10-40 7.000-9.990
AL-PTST03-L[10-40]-P[1.000-2.990] SKD11 3 10-40 1.000-2.990
AL-PTST04-L[10-40]-P[2.000-3.990] SKD11 4 10-40 2.000-3.990
AL-PTST05-L[10-40]-P[2.000-4.990] SKD11 5 10-40 2.000-4.990
AL-PTST06-L[10-40]-P[2.500-5.990] SKD11 6 10-40 2.500-5.990
AL-PTST08-L[10-40]-P[5.000-7.990] SKD11 8 10-40 5.000-7.990
AL-PTST10-L[10-40]-P[7.000-9.990] SKD11 10 10-40 7.000-9.990
AL-PAST03-L[10-40]-P[1.000-2.990] SKD11 3 10-40 1.000-2.990
AL-PAST04-L[10-40]-P[2.000-3.990] SKD11 4 10-40 2.000-3.990
AL-PAST05-L[10-40]-P[2.000-4.990] SKD11 5 10-40 2.000-4.990
AL-PAST06-L[10-40]-P[2.500-5.990] SKD11 6 10-40 2.500-5.990
AL-PAST08-L[10-40]-P[5.000-7.990] SKD11 8 10-40 5.000-7.990
AL-PAST10-L[10-40]-P[7.000-9.990] SKD11 10 10-40 7.000-9.990
L-PPPST03-L[10-40]-P[1.000-2.990] HAP40 3 10-40 1.000-2.990
L-PPPST04-L[10-40]-P[2.000-3.990] HAP40 4 10-40 2.000-3.990
L-PPPST05-L[10-40]-P[2.000-4.990] HAP40 5 10-40 2.000-4.990
L-PPPST06-L[10-40]-P[2.500-5.990] HAP40 6 10-40 2.500-5.990
L-PPPST08-L[10-40]-P[5.000-7.990] HAP40 8 10-40 5.000-7.990
L-PPPST10-L[10-40]-P[7.000-9.990] HAP40 10 10-40 7.000-9.990
L-PPTST03-L[10-40]-P[1.000-2.990] HAP40 3 10-40 1.000-2.990
L-PPTST04-L[10-40]-P[2.000-3.990] HAP40 4 10-40 2.000-3.990
L-PPTST05-L[10-40]-P[2.000-4.990] HAP40 5 10-40 2.000-4.990
L-PPTST06-L[10-40]-P[2.500-5.990] HAP40 6 10-40 2.500-5.990
L-PPTST08-L[10-40]-P[5.000-7.990] HAP40 8 10-40 5.000-7.990
L-PPTST10-L[10-40]-P[7.000-9.990] HAP40 10 10-40 7.000-9.990
L-PPAST03-L[10-40]-P[1.000-2.990] HAP40 3 10-40 1.000-2.990
L-PPAST04-L[10-40]-P[2.000-3.990] HAP40 4 10-40 2.000-3.990
L-PPAST05-L[10-40]-P[2.000-4.990] HAP40 5 10-40 2.000-4.990
L-PPAST06-L[10-40]-P[2.500-5.990] HAP40 6 10-40 2.500-5.990
L-PPAST08-L[10-40]-P[5.000-7.990] HAP40 8 10-40 5.000-7.990
L-PPAST10-L[10-40]-P[7.000-9.990] HAP40 10 10-40 7.000-9.990
AL-PPPST03-L[10-40]-P[1.000-2.990] HAP40 3 10-40 1.000-2.990
AL-PPPST04-L[10-40]-P[2.000-3.990] HAP40 4 10-40 2.000-3.990
AL-PPPST05-L[10-40]-P[2.000-4.990] HAP40 5 10-40 2.000-4.990
AL-PPPST06-L[10-40]-P[2.500-5.990] HAP40 6 10-40 2.500-5.990
AL-PPPST08-L[10-40]-P[5.000-7.990] HAP40 8 10-40 5.000-7.990
AL-PPPST10-L[10-40]-P[7.000-9.990] HAP40 10 10-40 7.000-9.990
AL-PPTST03-L[10-40]-P[1.000-2.990] HAP40 3 10-40 1.000-2.990
AL-PPTST04-L[10-40]-P[2.000-3.990] HAP40 4 10-40 2.000-3.990
AL-PPTST05-L[10-40]-P[2.000-4.990] HAP40 5 10-40 2.000-4.990
AL-PPTST06-L[10-40]-P[2.500-5.990] HAP40 6 10-40 2.500-5.990
AL-PPTST08-L[10-40]-P[5.000-7.990] HAP40 8 10-40 5.000-7.990
AL-PPTST10-L[10-40]-P[7.000-9.990] HAP40 10 10-40 7.000-9.990
AL-PPAST03-L[10-40]-P[1.000-2.990] HAP40 3 10-40 1.000-2.990
AL-PPAST04-L[10-40]-P[2.000-3.990] HAP40 4 10-40 2.000-3.990
AL-PPAST05-L[10-40]-P[2.000-4.990] HAP40 5 10-40 2.000-4.990
AL-PPAST06-L[10-40]-P[2.500-5.990] HAP40 6 10-40 2.500-5.990
AL-PPAST08-L[10-40]-P[5.000-7.990] HAP40 8 10-40 5.000-7.990
AL-PPAST10-L[10-40]-P[7.000-9.990] HAP40 10 10-40 7.000-9.990
ไพลอตพั้นช์ ชนิดยึดที่แผ่นสตริปเปอร์ ผิวขัดมัน INTP70 ไพลอตพั้นช์ ชนิดยึดที่แผ่นสตริปเปอร์ ผิวขัดมัน INTP70