ไพลอตพั้นช์ตรง ชนิดยึดที่แผ่นสตริปเปอร

PILOT PUNCHES ไพลอตพั้นช์

ไพลอตพั้นช์ตรง ชนิดยึดที่แผ่นสตริปเปอร

STRAIGHT PILOT PUNCHES- FIXED IN STRIPPER PLATE

PPTS_, PTTS_, PATS_, PPPTS_, PPTTS_, PPATS_

"No-Mask" If you don't want to lasers mask on product.

Filter Code:

กำหนดค่า
ข้อมูลจำเพาะ / ขนาด
Part Number Material Diameter L dimension P dimension
PPTS03-L[10-40]-P[2.000-3.000] SKD11 3 10-40 2.000-3.000
PPTS04-L[10-40]-P[3.000-4.000] SKD11 4 10-40 3.000-4.000
PPTS05-L[10-40]-P[4.000-5.000] SKD11 5 10-40 4.000-5.000
PPTS06-L[10-40]-P[5.000-6.000] SKD11 6 10-40 5.000-6.000
PPTS08-L[10-40]-P[6.000-8.000] SKD11 8 10-40 6.000-8.000
PPTS10-L[10-40]-P[8.000-10.000] SKD11 10 10-40 8.000-10.000
PTTS03-L[10-40]-P[2.000-3.000] SKD11 3 10-40 2.000-3.000
PTTS04-L[10-40]-P[3.000-4.000] SKD11 4 10-40 3.000-4.000
PTTS05-L[10-40]-P[4.000-5.000] SKD11 5 10-40 4.000-5.000
PTTS06-L[10-40]-P[5.000-6.000] SKD11 6 10-40 5.000-6.000
PTTS08-L[10-40]-P[6.000-8.000] SKD11 8 10-40 6.000-8.000
PTTS10-L[10-40]-P[8.000-10.000] SKD11 10 10-40 8.000-10.000
PATS03-L[10-40]-P[2.000-3.000] SKD11 3 10-40 2.000-3.000
PATS04-L[10-40]-P[3.000-4.000] SKD11 4 10-40 3.000-4.000
PATS05-L[10-40]-P[4.000-5.000] SKD11 5 10-40 4.000-5.000
PATS06-L[10-40]-P[5.000-6.000] SKD11 6 10-40 5.000-6.000
PATS08-L[10-40]-P[6.000-8.000] SKD11 8 10-40 6.000-8.000
PATS10-L[10-40]-P[8.000-10.000] SKD11 10 10-40 8.000-10.000
PPPTS03-L[10-40]-P[2.000-3.000] HAP40 3 10-40 2.000-3.000
PPPTS04-L[10-40]-P[3.000-4.000] HAP40 4 10-40 3.000-4.000
PPPTS05-L[10-40]-P[4.000-5.000] HAP40 5 10-40 4.000-5.000
PPPTS06-L[10-40]-P[5.000-6.000] HAP40 6 10-40 5.000-6.000
PPPTS08-L[10-40]-P[6.000-8.000] HAP40 8 10-40 6.000-8.000
PPPTS10-L[10-40]-P[8.000-10.000] HAP40 10 10-40 8.000-10.000
PPTTS03-L[10-40]-P[2.000-3.000] HAP40 3 10-40 2.000-3.000
PPTTS04-L[10-40]-P[3.000-4.000] HAP40 4 10-40 3.000-4.000
PPTTS05-L[10-40]-P[4.000-5.000] HAP40 5 10-40 4.000-5.000
PPTTS06-L[10-40]-P[5.000-6.000] HAP40 6 10-40 5.000-6.000
PPTTS08-L[10-40]-P[6.000-8.000] HAP40 8 10-40 6.000-8.000
PPTTS10-L[10-40]-P[8.000-10.000] HAP40 10 10-40 8.000-10.000
PPATS03-L[10-40]-P[2.000-3.000] HAP40 3 10-40 2.000-3.000
PPATS04-L[10-40]-P[3.000-4.000] HAP40 4 10-40 3.000-4.000
PPATS05-L[10-40]-P[4.000-5.000] HAP40 5 10-40 4.000-5.000
PPATS06-L[10-40]-P[5.000-6.000] HAP40 6 10-40 5.000-6.000
PPATS08-L[10-40]-P[6.000-8.000] HAP40 8 10-40 6.000-8.000
PPATS10-L[10-40]-P[8.000-10.000] HAP40 10 10-40 8.000-10.000
ไพลอตพั้นช์ตรง ชนิดยึดที่แผ่นสตริปเปอร INTP74 ไพลอตพั้นช์ตรง ชนิดยึดที่แผ่นสตริปเปอร INTP74